الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2018 ישיבות 2018 / פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין מספר 7/2018

פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין מספר 7/2018


2018-07-04

נוכחים:

 • מר יוסף ברון –     ראש המועצה
 • גב’ ברכה כהן –     חברת מועצה
 • מר רונן סגל –      חבר מועצה
 • עו”ד מרון כליפה –      חבר מועצה
 • מר פיסל ספדי –      גזבר המועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה
 • מר מורסל חמד –      מזכיר המועצה
 • גב’ מיכל חזן     –     מנהלת לשכת ראש המועצה ומקלידת הפרוטוקול

 

 

 הישיבה התקיימה  יום ד’, 4.7.2018  בשעה 10:00 בלשכת ראש המועצה.

 

נושאים לסדר היום:

 

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס’ 6.2018 מיום 5.6.2018.
  פרוטוקול קודם אושר פה אחד.
 2. קידום מענקים לשנים 2019-2020 להשלמת בניית המתנ”ס.
  ראש המועצה מעדכן: נכנסנו להילוך גבוה בהשלמת המתנ”ס, היו מספר בעיות וחילופי האשמות אבל כרגע החשיבות העליונה היא בסיום הפרויקט (חוץ ופנים) עד תחילת שנת הלימודים בספטמבר.
  מבחינה תזרימית התקציב עמד על 10,188,000 ואנו צופים שנצטרך הגדלה בסדר גודל של חצי מיליון עד 600,000 ₪. מצד מפעל הפיס הובטח שאם נעמוד בלוחות הזמנים ונמציא את סדרי העבודה השבועיים אז יוזרם הכסף.
  גזבר המועצה: מבחינה כספית יש כמה סעיפים שיגרמו להגדלת ולכן חשוב להקדים את תקציב הפיס של 2019-2020 על מנת שנוכל להשתמש בכסף. אמנם קיימת הגבלה מסוימת מאחר ויש סעיף שאומר שאסור להגדיל מעבר ל50% מהתקציב, וייתכן שנעבור את ה- 50%.
  בכל אופן, כרגע זה עומד על הפרק אך עדיין לא וודאי.
  ראש המועצה מבקש ממהנדס הרשות לבדוק את כל ההוצאות וההשלכות התקציביות שלהם.
  רונן:  שואל איך נוצרה חריגה כה משמעותית מהתקציב המקורי?
  ראש המועצה מסביר שכל שינוי במהלך העבודה יכול לגרום לשינוי תקציבי. בנוסף, תקופה ארוכה הפרויקט עמד, דבר שגרר עלויות.
  היית’ם:  המתנ”ס היה צריך להיבנות בשני שלבים. ההפרש נובע מביצוע שלב ב’. ויש טענה מצד הקבלן כרגע שהתוספות לא היו בתוכניות. טענה זו נבדקת כרגע ובשבוע הבא תתקיים פגישה עם המתכנן והקבלן על מנת לעבור על ההסכמים והסעיפים בפרויקט.
  ראש המועצה מבקש לקבל עדכון מפורט בנושא.
  ראש המועצה מעלה לאישור המועצה בקשה להקדמת המענק וקבלת החלטה שניתן יהיה להשתמש בתקציב שנה הבאה לטובת סיום הפרויקט.
  החלטת המליאה:  הבקשה להקדמת המענק לטובת סיום המתנ”ס מאושרת
 3. ריבוד כבישים פנימיים ע”פ אומדן מהנדס.
  התקבלו במועצה פניות מתושבים שעדיין יש מספר שכונות שיש בהם דרכי עפר. אומדן העבודות הוא כ- 800,000 ₪ בנוסף תאגיד התנור לא יכול לעשות תשתיות בשכונות החדשות שאין בהן דרכים.
  ראש המועצה מדגיש שני תנאים שאח”כ ייקשרו עם סעיף 8 (גביה):
  הראשון – שיעורי גביית הארנונה כרגע הם נמוכים אבל חשוב להדגיש לתושבים שהמועצה היא שמממנת פיתוח והתקציב לכך מגיע מתשלומי הארנונה ושיש קשר הדוק בין הדברים. העבודות יתבצעו בסופו של דבר לכולם אבל בסדרי עדיפויות.
  דבר שני – בשכונות החדשות יש לוודא שלא מתבצעת סלילה לפני תשתיות חשמל.
  מהנדס המועצה מעדכן שאנחנו מבצעים רק פריצת כבישים ועבודות עפר כרגע ולא סלילה.
  גזבר המועצה – נכון לעכשיו חלק מהתושבים חושבים שארנונה זה תשלום לכובש וחשוב שנראה שיש היטלים, כמו היטלי פיתוח למשל אם יהיה היטל פיתוח של 500 שח אפילו זה יעזור.
  יועץ משפטי – קיים חוק עזר מאושר בנושא.
  ראש המועצה מבקש שהיועץ המשפטי יבדוק  את החוק ויביא אותו לישיבה הבאה בצורה מסודרת.
  ריבוד הכבישים מאושר ע”י חברי המועצה ע”פ אומדן המהנדס.
  ראש המועצה מבקש שתכנית המהנדס תצורף לפרוטוקול
   
 4. מכרז מערכת מחשוב למועצה.
  ראש המועצה מעדכן שנכון לרגע זה הנושא לא מוסדר מאחר ובעבר לא בוצע מכרז או נחתם הסכם ועלינו להסדיר את הנושא ביציאה למכרז וחתימת הסכם.
 5. הצללות במוסדות החינוך
  מערכת ההצללה במרחבים הפתוחים של בית הספר – עלות כל הצללה כמאה אלף ₪ . מערכות אלו שימושיות גם בחורף וגם בקיץ.
  בחנו אופציה להתקשרות עם המשק”ל אבל הבעיה איתם היא שהם עובדים מאוד לאט.
  ראש המועצה מבקש לבדוק:
  יש לבדוק מול קבלנים שמבצעים את העבודה.
  יש לבחון  מקורות מימון כמו משרד החינוך, משרד הספורט, איכות הסביבה.
  ברכה מעדכנת שיש חובת 20% הצללה בחוק במוסדות חינוך ולכן אולי ניתן לקבל תקציב ממשרד החינוך.
  רונן ממליץ להתחיל בבית ספר יסודי,  הילדים מאוד קטנים ויותר רגישים.
 6. שמורת טבע יער מסעדה ואודם
  מהנדס המועצה – רשות שמורות הטבע מבקשים להכריז על יעד מסעדה ויער אודם כגן לאומי. ראש המועצה התייעץ עם שלמה אנקר בנושא ואנו מבקשים להתנגד. הוכן ניסוח.
  ראש המועצה – מאחר ואנו באמצע הליך תכנוני של הכפר אנחנו לא מעוניינים לסגור לעצמנו אפשרויות שיפריעו לפיתוח עתידי. דוגמת – הקמת מחסני חירום והתרחבות שכונות. בכל מרכז היישוב יש מבנים שנותנים שירות גם למועצות האחרות – בית משפט, משטרה, התנור וכד’. ולכן אנחנו מבקשים שטחים ציבוריים במקום אלה שנלקחו לטובת מבנים.
  ביקשנו לדחות את ההכרזה עד שתסתיים העבודה של וועדת ההיגוי בנושא.
  דרישות היישוב הן 91 דונם לטובת היישוב.
  מהנדס המועצה מציין שמספר התושבים בכפר אינו מעודכן. וחשוב שנעלה זאת בוועדת ההיגוי שתתקיים ב-18 לחודש. (ראש המועצה מעדכן שמס’ התושבים היא 3986 נפשות)
  אושרה דחיית הבקשה להכרזה כשמורת טבע עד לסיום התכנית הכוללנית.
 7. מוכנות לחירום
  ראש המועצה מעדכן שאנו נדרשים לנושא הרבה מאוד בחודשים האחרונים. בכל שבוע מגיעים נציגים ממשרד הביטחון, פיקוד העורך וכד’. ואנו מוצפים בהבטחות אבל בשטח עדיין לא התקבל שום דבר למרות שכל המפות והדרישות מאתנו הועברו.
  יחד עם זאת, חשוב לציין שנושא המיגון לא היה בסדר העדיפויות של היישובים הדרוזים ברמת הגולן עד היום ולכן לא נעשה שום דבר ב30 שנים האחרונות בנושא זה. גם בבתים הפרטיים רוב האנשים לא בונים ממ”דים ואפילו גני הילדים שתוכננו לא חשבו לעשות מקלט מתחת. ולכן יש פה מחדל של הרבה מאוד שנים גם של המדינה וגם מצד התושבים.
  יוצבו מיגוניות בכפר אבל בניית מקלטים היא השקעה עצומה ולא חושב שנצליח לפתור זאת בזמן כה קצר ולכן חשוב לאכוף את בניית הממ”דים הפרטיים מול הוועדה המקומית – ראש המועצה יעלה את הנושא בישיבה הבאה בוועדה.
  רונן מציע שניתן להוביל מהלך במתן עדיפות לבתים קיימים שייבנו ממ”ד ולא רק לחדשים.
 8. גבייה
  ראש המועצה מעדכן שביקש לקבל דוח גביית ארנונה וחשמל.
  חשמל – אנשים מבינים שזה מוצר שעולה כסף ואחוזי הגביה הם 90%. מבקש לקבל רשימה של ההפרש – מי ה- 10% שלא שילמו.
  גזבר המועצה מעדכן שיצאו במבצע ניתוקים לפני חודש.
  ארנונה – אחוז גביה 31% בשוטף. ראש המועצה מציע לעבור לשלב  העיקולים. חשוב שאנשים יבינו שחייבים לשלם כי זה מקור ההכנסה של המועצה. אנחנו מוכנים ללכת לקראת כל מי שיש לו בעיה, פריסת תשלומים וכו’).
  מרון – חושב שצריך להתחיל בעיקולי בנקים, רכבים ומשכורות. צעד פשוט לביצוע והעלות שלו נמוכה יותר מאשר להביא מעקלים.
  גזבר המועצה הוא האחראי על הנושא ומבקש שתהיה לו עזרה בנושא, מציע את העו”ד שכבר עבד אתנו בעבר.
  ראש המועצה מעדכן שניתן להיעזר ברו”ח שנבחר במכרז ולהכניס את קיפאח עובדת המועצה לנושא.
  ראש המועצה מבקש להתחיל בנושא כבר בשבוע הבא. ידבר עם חוסאם מרו”ח זיצר ויבדוק אולי יש להם תוכנה שיכולים להעמיד לטובתנו.
  מרון מציע להיעזר בקיפאח.
  ראש המועצה מבקש עד הישיבה הבאה לקבל דוח מסודר. ושעד הישיבה הבאה התמונת מצב תהיה שונה לחלוטין.
  המועצה מחליטה לעבור לשלב של עיקולים אחריות הביצוע על פייסל, מבקש לקבל דיווח שבועי על שמות המעוקלים ומצב הגביה.
  בנושא תכנת הגביה – במועצה מתבצעת דרך תוכנה עצמאית של היימן, איש המחשוב של המועצה (וארבעת היישובים האחרים) ואין הסכם מסודר בנושא.
  ראש המועצה מעדכן שיבדוק מול האוטומציה לפי מה מחושב השכר שהם מקבלים ובמידה ויש צורך נצא במכרז מסודר. בישיבה הבאה נבדוק עלויות ונבחן אופציה של מכרז.
  גזבר המועצה מעדכן שהייתה ביקורת ממשקים ועלה בה שקיימים דיווחים ידניים. מצב שאינו בריא למערכת ומביא לכך שאין בקרה לגזבר כמו גם פתח להעלמות וכד’ כמו שקרו בעבר.
  ראש המועצה מבקש לעשות את כל הבדיקות האפשריות, גם מול האוטומציה, גם בדיקת הצעות מחיר נוספות בתחום.
  מרון – אומר שכדאי לעשות פה מכרז וצריך לקבל החלטה האם לקשור בין הגביה להנה”ח.
  רונן – מבקש שבינתיים יוכן המכרז במקביל לבדיקה ויהיה לנו מכרז מוכן.
 9. בדיקת שכר
  ראש המועצה מעדכן שאחת הפעולות הנוספות שעשינו בתחום ליקויי המערכת היא הזמנת בדיקת שכר על מנת לבדוק שהשכר המשולם לעובדים הוא לפי חוק. הדרישה הראשונית הגיעה מצד פייסל שרצה לדעת שהדברים מתבצעים כמו שצריך. יצאנו במכרז, הזוכה הוא זיצר והשבוע הוגש הדוח. סה”כ הבדיקה בסדר, נמצאו מספר ליקויים לא מהותיים. חלקם תוקנו וחלקם יתוקנו בחודש הבא.
  תוספת שעות כוננות שהפך לכלי לתשלום שכר – יש עובדים שקיבלו המון שעות כוננות ללא קשר לתפקיד וצריכה להיות קורלציה ברורה בנושא למי מגיעות שעות כוננות (דוגמת קב”ט, מנהל מח’ רווחה וכד’) לגבי שאר התפקידים לא ישולמו שעות כוננות.
  שעות נוספות – כנ”ל. שעות נוספות ישולמו למי שמבצע שעות נוספות בפועל ולא באופן גורף.
  משרד רו”ח החדש יכין לנו גם את הדוח הרבעוני.
 10. סוגיית הפעלת המתנ”ס
  ראש המועצה מעדכן שהתקבלה פניה מצד החברה למתנסים שנפעיל את המתנס דרכם. המנגנון עובד בצורה כזו: הם מספקים מנהל למתנ”ס אבל דורשים מהמועצה להקצות  350-400 אלף שח לשנה בעבור הפעלת המתנ”ס דרכם ועולה השאלה האם המועצה יכולה לשאת בסכומים כה גבוהים.
  המצב כיום הוא  שכל הפעלת החוגים והקייטנות מתבצעת דרך מחלקת החינוך.
  עיריות גדולות כמו ת”א, ראשל”צ יכולות לממן סכומים כאלו מה גם שבערים הגדולות מתבצעת גביה עבור פעילויות וחוגים.
  ראש המועצה מעדיף שלא להפעיל את המתנ”ס  עד הבחירות. על מנת להשאיר את ההחלטה לראש המועצה הבא.
  מרון – יש לעשות תחשיב כלכלי האופציות הקיימות ולקחת בחשבון עד כמה תהיה למועצה החלטה בנושא הפעלת החוגים במידה ויופעל דרך החברה למתנסים. בנוסף מעדכן שנתקל הרבה פעמים בנושאים של ניגוד עניינים. בייחוד במינויי עובדים. בשונה ממועצה ששם יש חוקים ברורים בנושא של גיוס עובדים וכד’.
  ראש המועצה מעדכן שמג’דל ועין קיניא כן החליטו ללכת דרך החברה למתנסים. היתרון הגדול הוא שהניהול ייעשה בצורה מקצועית.
  גזבר המועצה אומר שהיתרון דרך החברה למתנסים זה שאנשים משלמים על חוגים דרכם יותר מאשר למועצה. התשלום עבור החוג של הילד נתפס כמשמעותי יותר מאשר תשלום למועצה.
  היועץ המשפטי מעדכן איך מתנהל ההפעלה דרך החברה למתנסים. ומעדכן שאחד היתרונות הוא איכות העובדים אבל כמובן  שיש חסרונות של עלויות.
  מרון – מציע להפעיל את המתנ”ס לבד, לשלוח אנשים מקצועיים למרכזי הערכה ולדעתו כך ניתן לחסוך כסף.
  רונן – מציע לפרסם מכרז לניהול המתנ”ס.
  ראש המועצה – בישיבה הבאה נקבל החלטה אם מפרסמים מכרז.
  מרון מציע שנקבל מהחברה למתנסים מסמך מסודר ורשמי עם התנאים שלהם ומה כלול בהצעה כגון כמה עובדים מטעמם, אילו חוגים הם מציעים, האם יש למועצה זכות להתערב באילו חוגים, מי מבצע גביה מה בדיוק כלול באותו הסכום והאם הם מתחייבים שבסכום הזה לא יהיו חריגות.
  ראש המועצה – מעדכן שיש לקחת בחשבון שתהיה מועצה חדשה עם חברי מועצה חדשים שאין להם ניסיון.
  הוחלט לקבל הצעתו של מרון לקבלת המסמך מהחברה למתנסים ובישיבה הבאה ייבחנו יתרונות מול חסרונות. 
 11. החוג לידידות
  מדובר בגוף שמפעיל פעילויות ספורט לנשים כאשר המטרה העליונה מעבר לספורט היא יצירת קשרים חברתיים.
  ארבעת ראשי המועצה היו נוכחים בישיבה איתם והתרשמו שניתן לקיים פעילות כזו בצורה עצמאית וטובה יותר.
  ראש המועצה – נהיה בקשר עם מנהלת בית הספר וניצור פורום של צעירים / צעירות כדי לשמוע מה הם רוצים ואם קיימת דרישה לפעילות מסוג זה. במידה וכן נפעיל זאת באופן עצמאי.
 12. כוח אדם
 • עובדים זמניים
  אתמול הובא לידיעת ראש המועצה שיש עוד כמה עובדים שהתקבלו באופן זמני ללא מכרז במינוי ראש המועצה הקודם. אלו מינויים שהוארכו. ראש המועצה לא מוכן שהדברים יישארו בסטטוס לא חוקי. ומתבצעת בדיקה אם יש צורך בהליך נוסף.
 • מכרז לסייעות
  פרסמנו מכרז לסייעות ראשונות, שניות וצמודות. תאריך הגשה אחרון 15.7.18.
 1. פרויקטים בפיתוח:
 • מתנ”ס
  כפי שעודכן בסעיף 2.
 • בית העם
  נכון לרגע זה יש עיכוב בנושא הסורגים. קיבלנו הצעות מחיר בנושא והצלחנו להוזיל את העלות.
  ראש המועצה שואל לגבי החשמל שם – היית’ם מעדכן שצריך לבדוק את הנושא.
  יש את עניין הזזת עמוד החשמל שם. ביקשנו הצעת מחיר להזזתו.
 • גני ילדים (מכרז)
  פורסם מכרז ולאחר מכן עלה נושא המקלוט. יש לקבל החלטה אם פותחים את המכרז או מפרסמים חדש עם המקלוט בתוכו.
  ראש המועצה מציע לבטל את המכרז, להחזיר להם ערבות ושיועמ”ש יוציא הודעה מדוע בוטל המכרז.
  מהנדס הרשות מעדכן שקיים מיגון לגני הילדים הללו ע”פ תכנית פיקוד העורף אבל המקלט המיועד הוא עבור הציבור.
  הוחלט לבטל את המכרז.
 • מגרש ספורט
  האגרונום היה והבטיח שיגיש אישור.
  יש ללכת על האופציה של כריתה ונטיעת עצים במקום.
 • מעון יום
  מהנדס הרשות מעדכן שהסתיימה הבנייה והתקנת משחקים בחוץ. יש ישיבה בשבוע הבא עם אבנר גולן האדריכל המפקח מטעם התמ”מ לקבלת חוות דעתו.
 • פרויקט חיזוק מבנים בבית ספר תיכון
  פיראס קאסם התחיל עבודה, בזמנו קיבל בקשה בע”פ מראש המועצה הקודם.
  ראש המועצה מעדכן שאכן השתכנע שבוצעה עבודה ולכן יש להוציא לו הזמנת עבודה ולהסדיר את הניירת שיוכל להמשיך את העבודה שם ושלא יווצר מצב שיעבוד בלי הזמנת עבודה.
 • שיפוצים בחט”ב
  התחלנו בביצוע השיפוצים, מנהל הבית ספר היה אצל היית’ם וביקש פגישה עם ראש המועצה ונקבעה פגישה בשבוע הבא.
 • קול קורא למחסה של פיקוד העורף
  פיקוד העורךנותנים רק 100 מ”ר ואם רוצים יותר אז צריך להוסיף שקל מול שקל. מדובר בסוג של מבנה תת קרקעי. ראש המועצה יבדוק את הנושא עם סבירסקי.
   
 1. בחירות
  ראש המועצה מעדכן:

  • נכון להיום החלטת השר תקפה ועומדת ונשענת על החלטת בג”צ ואנו ממשיכים בהתאם. הייתה פניה אחת מתושב ממג’דל שמס ולאחר דיון בג”צ דחה אותה.
   כרגע הוגשה גם עתירה דרך עמותת חרמון, עדיין לא נקבע תאריך לדיון.
  • מנכ”ל משרד הפנים ביקש לעשות פעילות לעובדי המועצות. מחר נקבע מועד הדרכה לעובדי המועצה, כינסנו כ- 10 עובדים מכל ראשות ותתבצע פעילות הדרכה בנושא הבחירות. במידה ונשתכנע שקיימת דרישה נוספת מטעם הציבור או מועמדים אז אנחנו נספק את הדרישה בהתאם.
  • ע”פ ההליך והנוהל של סדרי עמותת בחירות שר הפנים ממנה בחירות. הצפי הוא יום חמישי או יום א’ הבא. מנהל הבחירות הוא האחראי מטעם משרד הפנים על הצד הלוגיסטי של הבחירות. השלב הבא הוא שכל רשות מקימה וועדת בחירות.
   מאחר והמועצה אינה צד פוליטי בנושא אז חברי המועצה משמשים כיד מכוונת.
   שר הפנים קבע את מספר חברי הוועדה בכל יישוב. במסעדה נקבע שיהיו 9 חברים כולל ראש המועצה.
   אנחנו נעשה הכל על מנת להבטיח שהדברים ייעשו בצורה החוקית, הפשוטה והטובה ביותר.
 2. שונות
  הצעת מחיר לתכנון מבנה המועצה – הוחלט להאריך את מועד הצעות המחיר.
  מיכל – יש להודיע כי הוחלט להאריך את מועד הגשת הצעת המחיר עד יום שני.הישיבה ננעלה בשעה 12:43.

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *