צו מיסים לשנת 2020


2019-07-28

מתוקף סמכותה בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ”ג

1992.

ובהתאם להחלטת המועצה מיום14/5/2019 בישיבתה מס’ 2/2019 מודיעה המועצה

המקומית מסעדה כי הארנונה הכללית לשנת הכספים 2020 תהיה כמפורט להלן:

 

פרק א- מבוא:

עקרונות כלליים:

  • מובא בזאת לידיעת הציבור כי בהתאם לחוק ולהנחיות משרד הפנים, תעריפי הארנונה לשנת 2020 עלו בשיעור של 58% לעומת תעריפי שנת 2019.
  • תעריפי הארנונה יחולו על כל הנכסים שבתחום שיפוט המועצה המקומית מסעדה והם נקבעים לכל יחידת שטח של מטר רבוע לפי העניין, בהתאם לשימוש הנעשה בנכס ולסוג הנכס כפי שיפורט להלן בהודעה זו.
  • למען הסר ספק יובהר, כי החיוב על פי צו ארנונה זה הינו בגין ארנונה כללית בלבד ואינו כולל חיוב בגין כל חיוב אחר.
  • המועצה מאמצת את שיעורי העלאת הארנונה לשנת 2020 , כפי שיקבע עפ”י חוק.

 

לחץ כאן להורדה וצפייה בהודעה המלאה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *