الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2021-ישיבות 2021 / פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 7/2021

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 7/2021


2021-12-22

שהתקיימה ביום רביעי בתאריך 22/12/2021 בשעה10:00   בלשכת ראש המועצה

 

נוכחים:

 • ד”ר מתי אבני    –        ראש המועצה
 • מר יוסי חדד   –           חבר מועצה
 • מר משה פרינטה – חבר מועצה
 • מר גדעון חסן –             חבר מועצה (זום)
 • מר ג’ורג’ זכנון –        חשב מלווה
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה
 • רו”ח שאדי אבו יונס –  רו”ח יועץ

חסרים:

 • מר פיסל ספדי –      גזבר המועצה 

 

נושאים על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס’ 6/2021
 2. אישור תב”רים
 3. סגירת תב”רים שביצועם הסתיים
 4. הקדמת תקציב מפעל הפיס לשנים 2019 – 2023 לפי טבלה מצורפת מיום 30 לנובמבר 2021
 5. אישור פתיחת חשבון אשכול גנים מסעדה מורשי החתימה מנהלת האשכול וסייעת
 • אמירה ספדי, מנהלת האשכול
 • ראניה חסון ספדי, סייעת
 1. דיון בדוחות רבעוניים 1,2,3
 2. העברה מעודפים בתקציב הרגיל לקרן לעבודות פיתוח בסך 2.5 מלש”ח
 3. מינוי חבר לוועדת השלושה

 

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס’ 6/2021

מאושר פה אחד

 

 1. אישור תב”רים :
  תב”רים חדשים
מס’ תב”ר שם תב”ר סכום מקור
255 רפורמה לרישוי עסקים 187,338  ש”ח משרד הפנים
256 תקציב פיתוח 2021 400,000 ש”ח משרד הפנים

 

 • ראש המועצה: תב”ר רפורמות רישוי עסקים 187,338 ש”ח, דרישת משרד הפנים ברישוי עסקים שיהיה לפי תב”ר הכולל שכר ופעילות.
 • גורג: דרישה של משרד הפנים, בשנת 2021 היה בתוך השוטף, בתחילת חודש ספטמבר 2021 הייתה דרישת משרד הפנים להעביר את התקציב מהשוטף לתב”ר כולל תקציב ופעילות.
 • ראש המועצה: יצאנו למכרז רישוי עסקים ל- 50% מפקח ו- 50% מנהל
 • יוסי : איפה מפרסמים את המכרזים?
 • יועמ”ש: בשני עיתונים “כל אלערב” עיתון בשפה ערבית ועיתון מעריב.
 • יוסי: למה לא בעיתונים אחרים
 • יועמ”ש: יש עכשיו אחרי התקנות החדשות של העיריות, יש מערכת הנקראת נמ”ר למכרזי כח אדם ברשויות מקומיות, ויש חובת פרסום במערכת זו.
 • משה: מכרז רישוי עסקים מפורסם במערכת נמ”ר?
 • היועמ”ש: כן מפורסם במערכת נמ”ר, וכל המכרזים של כח אדם שיצאנו בהם מפורסמים גם.
 • יוסי: לשנת עבודה 2022 צריך לעשות רי-ארגון וסדר כח אדם ומחלקות במועצה.
 • ראש המועצה: קח בחשבון שמדובר במועצה קטנה ובכל זאת נעשה הסדר לפי צורך הרשות.
 • ראש המועצה: תב”ר שני תקציב פיתוח 2021 בסך 400 אלש”ח לכבישים ותיקון תשתיות
 • החלטה: מאושר פה אחד

 

 1. סגירת תב”רים שביצועם הסתיים
 • ראש המועצה: תב”ר 245 שאושר בעבר להריסת מבנה בכביש 58 כפיצוי לאחד התושבים לצורך הריסת מחסן לטובת סלילת כביש, התב”ר בסך71,370 ₪ מקור התקציב הוא קרן לעבודות פיתוח . המוכר התחרט והעסקה לא יצאה לפועל , העבודות בכביש כבר הסתיימו , יש לסגור את התב”ר ולהחזיר את הכסף לקרן לעבודות פיתוח.
 • יוסי: דרשנו ורצינו להגיע להסכם להריסת מבנה בכביש, וזה לא יצא לפועל, אם אין מעקב ובקרה על הנושאים חבל שנחזור על הנושאים, צריך לקבל החלטות מקצועיות.
 • ראש המועצה: אם הייתי מקבל את החלטת הבניה מלכתחילה הייתי לא מאשר חד משמעית, ובטח הרשות צריכה לשלם פיצויים, הבנייה ישנה מאד משנות ה-70.
 • יוסי: מי קבע את הסכום?
 • יועמ”ש: הערכת שמאי, והבנייה מאד ישנה משנות ה – 70.
 • יוסי: הסכום לתשלום מקרנות הרשות ?
 • ראש המועצה: כן
 • יוסי: כל נושא של תב”ר לסגירה, צריך להציג עם רקע, בנוסף חשוב לנו לבצע מעקב ובקרה על כל החלטות המליאה
 • מאושר פה אחד

 

 1. הקדמת תקציב מפעל הפיס לשנים 2019 – 2023 לפי טבלה מצורפת מיום 30 לנובמבר 2021
סכומים באלפי שח
2019 2020 2021 2022 2023 סהכ
בניה – שם הפרויקט המבוקש
1. השלמת בנין מתנס  –  
 –  
 –
 –  
מחשוב והצטיידות  –  
1.הצטיידות מתנס  100,000  100,000
2. מחשוב  154,000  154,000
3. אולם ספורט  1,000,000  1,000,000
4. מלגות סטודנטים  100,000  100,000
פיס תרבות פלוס (לא נכלל ב- 15%)  –  
מלגות לסטודנטים (לא נכלל ב- 15%)  –  
תכניות הפעלה  –  
פיס מושלם פלוס-רווחה וקהילה: שם התוכנית  75,000  25,000  25,000  125,000
 –  
פיס מושלם פלוס – נוער וצעירים: שם התוכנית  280,000  65,000  65,000  410,000
 –  
סהכ  –    –    455,000  344,000  1,090,000  1,889,000

 

 • ראש המועצה: היתרה של המועצה במפעל הפיס בסה”כ 1,889,000 מלש”ח, התבצעה החלוקה לפי צרכי הרשות, כגון: מחשוב, אולם ספורט, נוער וצעירים, רווחה וקהילה ופעילויות תרבות
 • יוסי: ההרשאה התקבלה?
 • ראש המועצה: כן
 • יוסי: לשנת 2021 הסטודנטים, רווחה, כולל פעילויות התקציב קיים?
 • ראש המועצה: חלק קיים חלק יתקבל שנה הבאה, מבחינת תקציבי מפעל הפיס אין בעיה מבחינת השנים, שחרור כסף לפי ביצוע.
 • יוסי: מפעל הפיס לא מבקש אומדנים?
 • ראש המועצה: מפעל הפיס מבקש תכניות
 • החלטה: בהמלצת ראש המועצה ואנשי המקצוע במועצה התכנית התקציבית מאושרת.

 

 1. אישור פתיחת חשבון אשכול גנים מסעדה מורשי החתימה מנהלת האשכול וסייעת
 • אמירה ספדי, מנהלת האשכול
 • ראניה חסון ספדי, סייעת
 • ראש המועצה: באשכול עוד לא נפתח חשבון בנק, ע”פ החוק שזה צריך לאישור המליאה אישור לפתיחת חשבון לנהל תקציב של כמה אלפי ₪ , מורשי החתימה הנ”ל
 • החלטה: מאושר פה אחד

 

 1. דיון בדוחות רבעוניים 1,2,3
 • ראש המועצה: דוחות רבעוניים צריך לעיין בהם במליאה, רו”ח שאדי אבו יונס ייתן לנו סקירה לדוחות הרבעוניים
 • שאדי: דוח השלישי תקציב המועצה מול ביצוע, ישנה עודף בסך 1.5 מלש”ח לרבעון השלישי, התקציב 38 מלש”ח היחסי 28 מלש”ח, הביצוע 27 מלש”ח, עודף המצטבר מסתכם ב5.3 מלש”ח.

הדוח מורכב מכמה חלקים חלק ראשון זה המאזנים, חלק השני זה הביצוע ביחס לרשות תב”רים, תשלומים ותקבולים, השלישי אחוזי גבייה.

 • יוסי: מהם אחוזי הגבייה?
 • שאדי: ברבעון השלישי מבחינת הגבייה השוטפת החיוב התקופתי הנו 10 מלש”ח ביחס לרבעון הקודם זה 4 מלש”ח, ההנחות 2.5 מיליון ביחס לרבעון הקודם 1.4 מלש”ח, החיוב השנתי הוא לפי ההערכה יגיע ל- 10 מלש”ח בדרך כלל מי שמסדיר את החוב שלו עושים לו השלמת חיוב זו הסיבה שאנחנו רואים קפיצה בחיוב גם בגלל סקר הנכסים.

יש עלייה בגבייה שוטפת 3 מלש”ח ביחס לרבעון קודם 2.4 מלש”ח, האחוזים של הגבייה הם לא מספיק טובים

 • גורג: נכון וזה כתוצאה מההשגות שהיו לתושבים בעקבות סקר הנכסים.
 • יוסי: צריך לזמן חברת הגבייה מילגם כדי לתת הסבר על אחוזי הגבייה הנמוכים.
 • ראש המועצה: כולנו יודעים ומשרד הפנים מודע לסוגיה זו שאחרי מימוש סקר הנכסים בשנה הראשונה תהיינה השגות רבות.
 • יועמ”ש: יש שנת סקר ויצא שיש חיובים פי שתיים שזה כפר בתוך כפר,
 • ראש המועצה: זימנו אותם והיו כמה פגישות בנושא, בפועל הגבייה מסתכמת בהרבה יותר משנה שעברה, כיום אחוזי הגבייה גדולים, גם כן היו הרבה השגות ותוקנו, אנחנו נתקצב את זה בהתאם
 • יוסי: חובתנו לדואג לנושא זה מול חברת הגביה מילגם.
 • ראש המועצה: צריך לדאוג שוועדת ההנחות מבצעת מעקב ובקרה על הנחות בארנונה, בנוסף הגבייה מצריכה בדיקה לעומק, ויש לזמן את החברה לבדיקת הנושא אחוז הנמוך של הגבייה.

 

 1. העברה מעודפים בתקציב הרגיל לקרן לעבודות פיתוח בסך 2.5 מלש”ח
 • שאדי: ברבעון זה עד סוף שנה יש עודף 2.5 מלש”ח, עודף מצטבר משנים קודמות
 • יוסי: למה הגענו ליתרה של 2.5 לש”ח
 • גורג: יש עודף מצטבר, כי אין משכורת מנכ”ל, המועצה קיבלה שיפוי לרשויות מוחלשות ממשרד הפנים בסך 3 מיליון, וכדי לעשות עבודה במשך חודשיים זה בלתי אפשרי לכן נשארו לשנה אחרי
 • החלטה: מאושר פה אחד

 

 1. מינוי חבר לוועדת השלושה
 • היועמ”ש: וועדת השלושה משתמשים בה לפי סעיף 9 למכרזים משותפים וחוזי התקשרות, כגון, התקשרויות עם משכ”ל, ספקים ממפעל הפיס, זכיינים של משרד החינוך וכו’

בדרך כלל מורכבת ממנכ”ל גזבר ויועמ”ש שזה הרכב מקצועי, לאחרונה היה יועמ”ש גזבר ומהנדס, כידוע לכם המהנדס התפטר, לכן מציע במקומו מנהל הרווחה מר אדהם בטחיש

 • יוסי: הנושא מאד חשוב מאחר ומדובר בוועדה לקבלת החלטות, גם כן צריך לבחור באנשי מקצוע מתאימים ורלוונטיים לנושא.
 • החלטה: לפי היועמ”ש בהמלצתו אין לוועדה ברירה אחרת מעבר לנציג הבכיר ברשות מר אדהם בטחיש מנהל מח’ רווחה לבחור בו להשלים את ועדת השלושה עד שיהיה מנכל או עובד בכיר אחר

 

 • הישיבה ננעלה בשעה 11:50

 

בכבוד רב,

ד”ר מתי אבני, עו”ד

ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *