לצורך קיום הבחירות שיתקיימו ביום 30.10.2018 מינה שר הפנים מנהל בחירות, וועדת בחירות שתפקידיהם מוגדרים בחוק הרשויות המקומיות (בחירות). להלן שמות מנהל הבחירות, יו"ר וועדת הבחירות ומזכירת הוועדה.

 

מנהל הבחירות: יו"ר וועדת הבחירות: מזכירת וועדת הבחירות:
מר וולדימיר אייזנברג מר יוסף ברון  גב' מיכל חזן
 vladimire@moch.gov.il

vladaiz17@gmail.com

zyossiba@gmail.com masada1.lc@gmail.com
0506247021   049959101 049959101
   0506204032 0526982269
     

התקשרות טלפונית בימים א'-ה'
בין השעות 16:00-21:00

בחירות 2018

הזמנה להגשת בקשות להקמת / הרחבת מאגר היועצים והמומחים של המועצה המקומית מסעדה

בעלי מקצוע

לחץ כאן להורדת טופס בקשה להצטרף למאגר היועצים   מועצה מקומית מסעדה ( להלן : ” המועצה ” ) פונה בזאת ליועצים ונותני שירות בתחומים המפורטים ” בבקשה להצטרף למאגר היועצים והמומחים של המועצה ” המצ”ב, להגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים ונותני שירות בתחומים הנ”ל, וזאת בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד …

أكمل القراءة »

מאגר יועצים ומומחים – מאגר מסעדה

בעלי מקצוע

  מס’ שם ענף / תחום הערות 1 אבו רומי מוסטפא תכנון פקוח וניהול פרויקטים   2 אופיר בוחניק חוקי עזר   3 אושר יעוץ והדרכה יעוץ ארגוני   4 חסין קיש מהנדס שמל   5 אמר פאהום תכנון פקוח וניהול פרויקטים   6  GM טרסט יעוץ ארגוני   7 …

أكمل القراءة »

רשימת בעלי מקצוע – מאגר מסעדה

בעלי מקצוע

  מס’ שם הזכיין מקצוע בערות 1 אבו רומי מוסטפא תכנון פקוח וניהול פרויקטים   2 אופיר בוחניק חוקי עזר   3 אושר יעוץ והדרכה יעוץ ארגוני   4 חסין קיש מהנדס שמל   5 אמר פאהום תכנון פקוח וניהול פרויקטים   6  GM טרסט יעוץ ארגוני   7 אהוד …

أكمل القراءة »

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס’ 1/2021

ישיבה

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן הישיבה התקיימה ביום ראשון, 10.1.2021 בשעה 15:15 בלשכת ראש המועצה + באמצעות מערכת ZOOM בעקבות הסגר.   נוכחים: ד”ר מתי אבני, עו”ד –    ראש המועצה ( בלשכה ) מר יוסי חדד –             חבר מועצה ( בזום ) מר משה פרינטה – חבר מועצה ( בזום …

أكمل القراءة »