aiman

הודעה על הצורך באיוש משרות (מילוי מקום סייעות גנ”י)

משרה

מועצה מקומית מסעדה הודעה על הצורך באיוש משרות ( מילוי מקום סייעות גנ”י )   בהתאם לתקנה 2 לתקנות העיריות ( מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות ), התש”ם- 1979 מכריזה המועצה המקומית מסעדה על משרות פנויות בפטור ממכרז, כדלקמן : תואר התפקיד : ממלאות מקום לסייעות גני ילדים. ההעסקה הנה …

أكمل القراءة »

הודעה על הצורך באיוש משרות (מילוי מקום עובדות ניקיון)

משרה

מועצה מקומית מסעדה   הודעה על הצורך באיוש משרות ( מילוי מקום עובדות ניקיון ) בהתאם לתקנה 2 לתקנות העיריות ( מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות ), התש”ם – 1979 מכריזה המועצה המקומית מסעדה על משרות פנויות בפטור ממכרז, כדלקמן : תואר התפקיד : ממלאות מקום עובדות  ניקיון.  ההעסקה הנה …

أكمل القراءة »

בקשה לקבלת הצעות מחיר להשכרת מבנה להפעלת מזנון

kiosk

  המועצה המקומית מסעדה   בקשה לקבלת הצעות מחיר להשכרת מבנה להפעלת מזנון להורדת גירסה להדפסה לחץ כאן המועצה המקומית מסעדה (להלן : ” המועצה ” ) מזמינה  בזה הצעות מחיר להשכרת מבנה להפעלת מזנון / קיוסק / בית אוכל לממכר מזון, חטיפים ושתייה ( להלן : ” מזנון ” …

أكمل القراءة »

إعلان عن بدء التسجيل للروضة/للبستان للعام الدراسي 2022/2021

רישום לגני ילדים

نعلمكم بهذا أنه عليكم تسجيل ابنكم / ابنتكم لصف الروضة/ البستان للعام الدراسي 2022/2021 التسجيل للروضات والبساتين عبر الرابط بموقع المجلس المحلي مسعدة     يبدأ التسجيل بتاريخ 24/02/2021 09:00 صباحا   ملاحظات مهمة: لن يكون استقبال جمهور في المكتب بسبب الوضع الصحي في البلاد للاستفسار فقط اتصال عبر الهاتف على الأرقام …

أكمل القراءة »

מדיניות המועצה המקומית מסעדה מפרט רשותי לרישוי עסקים

רישוי עסקים

תוכן העניינים פרק תאור עמוד פרק א’ מטרות חוק רישוי עסקים 2 פרק ב’ פרטי קשר מח’ רישוי עסקים 6 פרק ג’ דרישות גורמים נותני אישור 6 פרק ד’ המפרט הרשותי -דרישות כלליות 7 פרק ה’ המפרט הרשותי – דרישות פרטניות 21 פרק ז’ תהליך קבלת רישיון עסק 28 פרק …

أكمل القراءة »