חופש המידע

הזמנה להגשת בקשות להקמת / הרחבת מאגר היועצים והמומחים של המועצה המקומית מסעדה

בעלי מקצוע

לחץ כאן להורדת טופס בקשה להצטרף למאגר היועצים   מועצה מקומית מסעדה ( להלן : ” המועצה ” ) פונה בזאת ליועצים ונותני שירות בתחומים המפורטים ” בבקשה להצטרף למאגר היועצים והמומחים של המועצה ” המצ”ב, להגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים ונותני שירות בתחומים הנ”ל, וזאת בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד …

أكمل القراءة »

מאגר יועצים ומומחים – מאגר מסעדה

בעלי מקצוע

  מס’ שם ענף / תחום הערות 1 אבו רומי מוסטפא תכנון פקוח וניהול פרויקטים   2 אופיר בוחניק חוקי עזר   3 אושר יעוץ והדרכה יעוץ ארגוני   4 חסין קיש מהנדס שמל   5 אמר פאהום תכנון פקוח וניהול פרויקטים   6  GM טרסט יעוץ ארגוני   7 …

أكمل القراءة »

רשימת בעלי מקצוע – מאגר מסעדה

בעלי מקצוע

  מס’ שם הזכיין מקצוע בערות 1 אבו רומי מוסטפא תכנון פקוח וניהול פרויקטים   2 אופיר בוחניק חוקי עזר   3 אושר יעוץ והדרכה יעוץ ארגוני   4 חסין קיש מהנדס שמל   5 אמר פאהום תכנון פקוח וניהול פרויקטים   6  GM טרסט יעוץ ארגוני   7 אהוד …

أكمل القراءة »

מדיניות מועצה מקומית מסעדה בנושא רישוי עסקים

נושא רישוי עסקים

לחץ כאן להרדת המדיניות במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי (מועצה מקומית מסעדה) את “המפרט האחיד” – המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן: “מבקש הרישיון“), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו. “מבקש הרישיון”  – מבקש הרישיון, ו/או בעל העסק, ו/או מנהל העסק, ו/או המחזיק …

أكمل القراءة »