חופש המידע

מדיניות מועצה מקומית מסעדה בנושא רישוי עסקים

נושא רישוי עסקים

לחץ כאן להרדת המדיניות במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי (מועצה מקומית מסעדה) את “המפרט האחיד” – המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן: “מבקש הרישיון“), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו. “מבקש הרישיון”  – מבקש הרישיון, ו/או בעל העסק, ו/או מנהל העסק, ו/או המחזיק …

أكمل القراءة »