الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2018 ישיבות 2018 / פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין מספר 4/2018

פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין מספר 4/2018


2018-03-14

התכנסה ביום רביעי בתאריך 14/3/2018 בשעה 12:00 בצהרים בלשכת ראש המועצה המקומית מסעדה .

משתתפים :

 • מר יוסף ברון –  ראש המועצה
 • גב’ ברכה כהן –  חברת מועצה
 • עו”ד מרון כליפה –  חבר מועצה

נעדרים :

 • מר רונן סגל –  חבר מועצה

נוכחים :

 • מר מורסל חמד –  מזכיר המועצה
 • מר פיסל ספדי –  גזבר המועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח –  יועמ”ש המועצה
 • מר היתם ח’אטר –  מהנדס המועצה

 

מר יוסף ברון – ראש המועצה

מתכבד לפתוח את הישיבה שמן המניין מספר 4/2018 ומברך את הנוכחים והדגיש שהישיבות יהיו מוקלטות .

 

על סדר היום :

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מספר 3/2018 מיום 8/2/2018

חברי מליאת המועצה הנוכחים מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבת מליאה קודמת מספר 3/2018 מיום 8/2/2018 .

 

 1. פרוטוקול משק החשמל עדכון ראש הרשות

2.א בהמשך לנאמר בנושא בישיבות המועצה הקודמת מבקש לעדכן כי סוגיית

        מערך אספקת החשמל במועצות הדרוזית ברמת הגולן ממשיך להעסיק

אותנו שכן המציאות הקיימת בה המועצה המקומית מספקות חשמל

ישירות לתושבים הינה מציאות המחייבת שינוי מידי .

אין ספק כי רמת התחזוקה של רשת החשמל על ידי המועצה , כפי שעלה

מבדיקות שנערכו אינה בהתאם לתקן ולוקה בחסר , על כל המשמעות

שעלולה להיגרם בשל כך .

בחודש האחרון , נפגשנו ( ראשי המועצות ) עם גורמים שונים בתחום משק

החשמל ביניהן עם אנשי רשות החשמל עם מנהלי חברת החשמל בישראל

עם הממונה על המחוז ועם יועצים וגורמים אחרים .

 

 

הפגישות הנ”ל נדונו ונבחנו החלפות הבאות :

 1. הקמת תאגיד חשמל אזורי .
 2. העברת הטיפול במשק החשמל לטיפולה ואחריותה של חח”י .

יצוין כי החלופה השנייה הינה ברמת עדיפות גבוהה , שכן היא אמורה

להבטיח טוב יותר את אספקת מתן השירותים לתושבי המועצות

המקומיות הדרוזית , באיכות ובהיקף הנדרש בדומה לייתר תושבי

מדינת ישראל .

 

      2.ב הטיפול בהחלפת מונים

 

            ככלל הטיפול בהחלפת מונים באופן שוטף יתבצע על ידי עובדי מחלקת

החשמל של המועצה ועל חשבונה .

מונים שניזוקו או יצאו מכלל פעולה כתוצאה מחבלה מכונות , יוחלפו על

ידי המועצה ועלויות המונה ועלויות העבודה יושתו על בעל הנכס בו מותקן

המונה .

     

       3.א הצטרפות מועצה לאשכול גליל מזרחי

       בהתאם לתיקון חוק איגוד ערים ( פרק אשכול רשויות מקומיות ), ניתנת

האפשרות לרשויות אשכול גליל מזרחי להגיש בקשה להקים את האשכול

בהתאם למתכונת החדשה, כלומר איגוד ערים מסוג אשכול .

תיקון החוק נועד ל אסדר את פעילות האשכול בעיקר בתחום סמכויות

ומכרזים, תוך שימור עקרון הוולונטריות בהצטרפות ובהאצלת סמכויות

ותפקידים כאמור בחוק .

לפי חוק, גם האשכול שהוקמו בהתאם לנוהל משרד הפנים הישן כתאגיד

עירוני, נדרשים להגיש בקשה חוזרת להקמת האשכול במתכונת החדשה

( איגוד ערים מסוג אשכול ).

הבקשה תובא לאישור שר הפנים לאחר דיון בועדת חקירה ייעודית שתבחן

את הבקשה בכפוף להסכמת הרשויות .

לפי זה, על בסיס הצעת ראש הרשות מסעדה , יחד עם שאר רשויות האשכול

שלהלן :

צפת, קריית שמונה, גולן, מבואות החרמון, מרום הגליל העליון, ראש פינה

יסוד המעלה, חצור הגלילית, מטולה, עג’ר, קצרין, גוש חלב, טובה זנגריה,

עין קיניא, בוקעתא, מג’דל שמס, מעוניינות לפנות בבקשה למשרד הפנים

להסדרת והקמת אשכול גליל מזרחי כאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות

בהתאם לסעיף 1-17 (1) לחוק איגוד ערים ( פרק אשכול רשויות מקומיות .

 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הצעתו של ראש המועצה.

 

 

    3.ב   מערך פינוי אשפה והובלת פסולת במועצה

 

עד להיום , המועצה הייתה קשורה בחוזה עם קבלן לצורך ביצוע העבודות לפינוי והובלת פסולת בשטיחה על פי ההצעה שאותה הגיש הקבלן .

אין אני רוצה להיכנס ולחלק ציונים על ביצועי הקבלן (מקווה שהיו טובים) אולם מבדיקה שנערכה עולה כי לא היו כלי פיקוח ובקרה על ביצוע העבודות בנוסף , התבשרנו בשבועות האחרונים על תחילת הפעלת מערך פינוי אשפה אזורי באשכול גליל מזרחי , שמצטרף לשירותים אזוריים נוספים המאפשרים לרשויות ליהנות מאיגום משאבים , מחירים אטרקטיביים ושירות מורחב .

ועדת המכרזים של האשכול שהתכנסה בתאריך ה 1/2/2018 החליטה על 3 זכיינם למכרז פינוי הפסלת כדלהלן :

 1. החברה הצפונית לפינוי אשפה פרץ חיים בע”מ ( אהרון פרץ ) .
 2. החברה הצפונית לאיסוף אשפה בע”מ ( יקוטי משה ) .
 3. אלון יעקב הובלות בע”מ ( יעקב אלון ) .

מבדיקה כלכלית של העלויות המועצות שנערכה על ידי הגזבר בשיתוף יועץ של האשכול ( מר דדי )  עולה כי בחירה באחת הזכייניות הנ”ל תביא לחיסכון ניכר ומשמעותי בגין פינוי האשפה והובלות . בנוסף למערך הפיקוח והבקרה על ביצוע העבודות על ידי מוסדות האשכול .

הנני ממליץ על אישור הצטרפות למערך פינוי אשפה האזורי באשכול גליל מזרחי .

חברי המליאה הנוכחים הצביעו פ”א בעד ההצטרפות  והחתימה מול האשכול על כל המסמכים, הטפסים וההסכמים הדרושים לצורך זה.

 

 1. רישוי עסקים – תובע

 

בתקופה האחרונה נתקבל במחלקה מר בשאר אברהים כפקח על רישוי עסקים ,האדם מטפל בנושא לבד ומתקשה להתמודד ולאכוף את החוק כמו שצריך ויש צורך בקבלת תובע  עירוני לתמיכה ועזרה לתפקוד המחלקה .

היועץ המשפטי הסביר על נושא התובע העירוני והחובה למנות תובע עירוני למועצה לצורך אכיפת חוק רשי עסקים , חוקי  עזר ועניינים מקומיים ובשלב זה מומלץ למנות תובע עירוני .

במכרז במיקור חוץ – ראש המועצה ביקש מהיועץ המשפטי להכין טיוטת מכרז בנושא .

 

 1. פעולות נגד חיובי ארנונה

 

מסקירה שנמסרה ע”י גזבר המועצה עולה כי אחוז הגבייה לשנת 2017 עומד על 90% .

נראה ל י שקביעה זו לא לקחה בחשבון את סך ההנחות שניתנו לתושבים ואשר מסתכמים בסך 1,448,000 ₪ .

יצויין כי קיים גרעון קשה של תושבים ( כ- 100 בתי אב ) שאינם משלמים ארנונה לקופת המועצה .

נושא שמחייב פעולה ומחשבה , על מנת שנשדר לאוכלוסייה שלא נשלים עם המצב שתושבים מצפצפים על החוק ואינם משלמים ארנונה .

 

זאת מעבר לרציונל , שאין הגיון שתושבים יקבלו שירותים ולא יהיו שותפים בחובותיהם .

מציע לנקוט בהליכים נגד החיובים בד בבד עם נסיון להגיע להסדרי תשלום נוחים ככל האפשר .

מבקש מהיועץ המשפטי לבדוק הפעלת מבצע ארנונה  בדומה לזה שנעסה בשנה שעברה על ידי משרד הפנים .

 

 1. מיזם תרבות מיוחד לכבוד 70 שנה למדינת ישראל

ראש המועצה נתן הסבר על הנושא ודיבר על הפעילות המתוכננת לרגל האירוע והוסיף אנו במועצה נשתף וניקח חלק במיזם הזה  בין היתר הקמת פסטיבל  דובדבנים  בכפר .

 

 1. אישור קבלת הרשאה תקציבית על סך 3,828,555 ₪ ממשרד החינוך לבניית חמש גנים חדשים לאחר שמיעת סקירה על הנושא ממהנדס המועצה

מליאת המועצה מאשרת קבלת ההרשאה פה אחד .

 

 1. פרויקט הצבת מצלמות ברחוב הראשי של המועצה

ראש המועצה הצביע על הצורך בהצבת מצלמות ברחוב הראשי של המועצה   וזאת לנוכח בקשתם של רוב מנהלי המחלקות וביקש לבדוק את הנושא על ידי קבלת הצעות מחיר וכן צריך להסתייע ביועץ מומחה לנושא .הצבת המצלמות תבוצע  בהתאם לנוהל הצבת מצלמות של משרד המשפטים .

 

 1. חובות חשמל של הצרכנים למועצה

בדומה לחובות הארנונה , מסר ראש המועצה אינפורמציה על חובות התושבים בגון צריכת החשמל .

ציין כי יש לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשות המועצה כנגד החייבים .

מבקש מהיועמ”ש לנסח נוהל מסודר לעניין ניתוק החשמל של סרבני תשלום ( שכן מצובר באספקת שירות הכרחי  ומצילת חיים ).

 1. אישור קבלת הרשאה תקציבית מהטוטו על סך 6,427,600 ₪ לבניית אולם ספורט

לאחר שמיעת הסבר ממהנדס המועצה הובהר כי מדובר בהרשאה תקציבית להקמת אולם ספורט לכפר .

מליאת המועצה מאשרת פה אחד קבלת ההרשאה .

 

 1. אישור קבלת הרשאה תקציבית על סך 197,778 ₪ לצורך מתקני ספורט

לאחר הסבר של מהנדס המועצה, מליאת המועצה מאשרת פה אחד קבלת ההרשאה .

 

 1. אישור שינוי יעוד להחלפת כלי האצירה על סך 116,000 ₪

לאחר שמיעת הסבר מגזבר המועצה על הנושא , מליאת המועצה מאשרת פה אחד לבצע את השינוי ולקבל את ההרשאה .

 

 1. אישור השתתפות על חלק המועצה במגרש סאחבק .

לאחר הסבר הנושא ע”י מהנדס וגזבר המועצה בפני מליאת המועצה , מליאת המועצה מאשרת פה אחד .את השתתפות המועצה בפרויקט בסך של 150,000ש”ח  מקרנות הרשות .

 

 1. אישור רכב ליסינג למועצה

מליאת המועצה מאשרת פה אחד  רכישת רכב ליסינג לראש המועצה וכן לגזבר המועצה .

 

 1. עדכוני ראש הרשות

מנכ”ל  משרד הפנים אמור לבקר בקרוב ברמת הגולן  בארבעת המועצות

המקומות הדרוזיות ויש צורך בזימון ראשי הרשויות הקודמים על מנת

להיפרד מהם בצורה מכובדות כמו כן ראוי לזמן אנשי דת ומכובדים .

 

 

 • עניין בחירות

אני מתכוון לסייר בקרוב בבית הספר על מנת לאתר מקומות שראויים

להצבת ועדות הקלפי ולאתר מקומות קלפי אחרים בכפר  וכן נדאג לרכוש

את הציוד הנדרש לנושא הבחירות .

 

 

 • ראשי הרשויות

קיבלנו מינוי לכהן כחברים בוועדת התכנון ובניה מעלה – חרמון

המקומית / מרחבית .

 

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 13:50 אחרי הצהרים .

 

  

 

רשם הפרוטוקול

מורסל חמד

מזכיר המועצה

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *