الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2018 ישיבות 2018 / פרוטוקול ישיבת מליאה 9/2018

פרוטוקול ישיבת מליאה 9/2018

נוכחים:

 • מר יוסף ברון – ראש המועצה
 • גב’ ברכה כהן – חברת מועצה
 • מר רונן סגל – חבר מועצה
 • עו”ד מרון כליפה – חבר מועצה
 • מר מורסל חמד – מזכיר המועצה
 • מר פייסל ספדי – גזבר המועצה
 • מה היית’ם ח’אטר – מהנדס המועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה
 • גב’ מיכל חזן – מנהלת לשכת ראש המועצה ומקלידת הפרוטוקול

לא נוכחים:

 • עו”ד עזאת קיש – מבקר המועצה

 

הישיבה התקיימה בתאריך 29.8.2018 בשעה 12:00 בלשכת ראש המועצה

 

פתיחת הישיבה ע”י ראש המועצה:
ראש המועצה מברך את חברי המועצה על נוכחותם.

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת 8.2018 מיום 14.8.18
  פרוטוקול ישיבה קודמת אושר
 2. היערכות לפתיחת שנת הלימודים
  ראש המועצה:
  מעדכן כי ההכנות לפתיחת השנה בעיצומן. השבוע נערך סיור בנוכחות ראש המועצה, מנהלת מח’ החינוך, מהנדס המועצה, קב”ט, גזבר, מנהלת לשכה ומנהלי בתי הספר, המבנים במצב מעולה על אף שאינם חדשים. בחט”ב הושקע שיפוץ משמעותי והתקיימה היערכות פדגוגית וצוותים, מערכת שפ”ע, ניקיון
  א. פתיחת שנת לימודים היא תמיד אירוע מרגש ואנו מקווים שהשנה תהיה מוצלחת.
  ב. השנה ייכנסו לראשונה כ- 95 תלמידים חדשים לכיתות א’. סה”כ יש 1,317 תלמידים במוסדות החינוך.
  סקירת נתונים ע”י מנהלת מח’ חינוך:
  גני טרום חובה – ממוצע תלמידים בכיתה 30, דאגנו לשבץ לא פחות מ-30 תלמידים בכיתה על מנת לזכות בסייעת שנייה.
  גני חובה – ממוצע תלמידים בכיתה 24.
  גן שפתי / חינוך מיוחד – מונה 12 תלמידים.
  ביה”ס יסודי – 494 תלמידים. ביה”ס עומד בניהול עצמי, סל תלמיד 1,100 ₪. מבחינת שיפוצים השנה לא התקיימו שם הרבה שיפוצים מלבד צבע.
  חט”ב – ביה”ס מונה 277 תלמידים, מתוכם 42 תלמידים מעין קינייה (כיתה ט’) השנה הושקע תקציב גדול בשיפוצים.
  תיכון – מונה 303 תלמידים. אחוז נשירה אפסי. במידה ויש תלמידים שלא מתאימים משובצים לתיכון טכנולוגי עתיד השנה. לא הושקעו שיפוצים בבית הספר.
  בכל בתי הספר ניתן מענה בהתאם לדוח ביקורת כיבוי אש, טופלו הנושאים הדחופים ביותר והיום התקבל אישור פתיחת שנת לימודים באמצעות מר וואפיק שיבל (ממונה בטיחות משרד החינוך). שאר הליקויים יטופלו בהמשך בהתאם לתקציב.
  התקיימו שני מכרזים – מכרז הסעות ומכרז לבחירת סייעת.
  נבחרו 4 סייעות + 2 ממלאות מקום.
  מכרז הסעות נפסל, ייצא מכרז חדש ותתקיים שוב וועדה בתאריך 10.10.18. חוזה המסיע הקודם הוארך עד חודש אוקטובר.
  חוזה ניצנים – טרם הוחלט האם ממשיכים החוזה או יוצאים במכרז חדש.
  נערכו ישיבות היערכות פדגוגית עם המנהלים והגננות.
  סקירת גזבר:
  במהלך הסיור התגלו חוסרים נוספים בבתי הספר כגון צביעה, רדיאטורים, כיסאות וכד’. הייתה התגייסות כל המחלקות בשבוע האחרון לפתיחת שנת הלימודים.
  ראש המועצה – בעיה אחת עדיין קיימת בתחום המעבדות.
 3. הצבת מיגוניות
  ראש המועצה: בהמשך למגעים והישיבות שהתקיימו בקיץ האחרון מתחילים לראות פירות ולקבל מה שהובטח.
  השבוע הגיעו 10 מיגוניות שהוצבו בכפר בהתאם לתכנית שהוגדרה.
  תב”ר רכב בטחון – הנושא אושר ע”י משרד הפנים . הרכישה במימון משרד הביטחון עם השתתפות קטנה של המחלקה להתיישבות + כחמשים אלף ₪ השתתפות המועצה. הרכב שנבחר מסוג איסוזו בעלות 237,000 ₪ כולל האיבזורים.
  ראש המועצה מבקש לאשר תב”ר עבור רכש רכב בטחון בהתאם לקריטריונים. מס’ בקשת מימון 1001128669.
  תב”ר אושר פה אחד.
  במסגרת החבילה הובטחו ע”י משרד הבטחון שני גנרטורים לחירום ע”ס 130,000 ₪ בהשתתפות מלאה של משרד הפנים. ההרשאה חתומה.
  מס’ בקשת מימון: 1001127744
  תב”ר אושר פה אחד
  ראש המועצה מעדכן בנושא הקמת מטה מרכזי חירום לארבעת היישובים. נכון לרגע זה אותר שטח באזור מגרש הספורט ביישוב.
  מחסן לציוד חירום – ימומן ע”י משרד הבטחון, עלינו להקצות את השטח. הנושא בטיפול.
  ראש המועצה ערך סיור עם המהנדס, הקב”ט ואנשי פיקוד העורף. כרגע הצורך הוא להגיש תכנית מסודרת לאישור בוועדה.
  מהנדס הרשות – ייזום פגישה עם יו”ר הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה,  יוסף משלב,  על מנת שנוכל לקדם את הנושא כמה שיותר מהר.
  רונן שואל האם פיקוד העורף ממנים גם את התכנון – הנושא ייבדק מול פיקוד העורף.
 4. עדכון פרויקטים בביצוע
  א. מתנ”ס
  נכון לרגע זה הפרויקט הבעייתי מבחינת קצב ביצוע. הפיתוח בחוץ הוכן. הבעיה העיקרית היא פנים האולם – אין מספיק כ”א שם.
  ראש המועצה מבקר שם באופן תכוף על מנת לעקוב אחר ההתקדמות ומעדכן שיקיים ישיבה בנושא זה שוב.
  ב. בית העם
  גזבר המועצה מעדכן שקיבלנו הרשאה לקירוי בית העם ע”ס 452,241 ₪ מס הרשאה 1000830796, יש להקים תב”ר בנושא.
  תב”ר מאושר
  ג. תאורת טיילת מסעדה
  גזבר המועצה – התקבלה ההרשאה ממשרד הפנים ע”ס  276,956 ₪. השתתפות המועצה בפרויקט היא 14,957 ₪. ראש המועצה מעדכן שפרויקט זה חשוב מאוד לפיתוח האזור.
  תב”ר מאושר
  ד. שיפוץ בית העלמין
  מהנדס המועצה מציג כי מדובר בפרויקט בתכנון אשר נדרש פיתוח.
  קיבלנו הרשאה ע”ס 414,201 ₪ , מס’ בקשת מימון 1000991652 השתתפות המועצה בפרויקט 46,022 ₪. תב”ר אושר
  ה. מעון יום
  הפרויקט הסתיים ונמסר.
  ו. תמרור וצביעת כבישים
  יתבצעו בימים הקרובים לקראת פתיחת שנת הלימודים.
 5. בחירות
  ע”פ לוחות זמנים יש למנות וועדות בחירות עד סוף השבוע. סוגיה זו הייתה בעייתית מאחר ומעולם לא היו בחירות במסעדה ולא ניתן היה לדעת לפי איזה מפתח למנות וועדת בחירות מאחר ואין מועמדים קודמים או רשימות.
  ראש המועצה הציע כי המועצה המכהנת תכהן כוועדת בחירות.
  הוחלט ע”י מנכ”ל משרד הפנים כי חברי המועצה יכהנו כוועדת בחירות.
  ראש המועצה מעדכן כי הבחירות מתקיימות כרגיל ואנו פועלים ומבצעים את תפקידנו לפי ההחלטות שמתקבלות ע”י שר הפנים והגורמים המוסמכים.
  מונה מנהל בחירות ליישוב – וולדימיר אייזנברג והוזמן ציוד קלפיות.
  מינוי מזכירת וועדת בחירות:
  ראש המועצה מציע למנות את מנהלת הלשכה, גב’ מיכל חזן, למזכירת ועדת הבחירות.
  מנהלת לשכת ראש המועצה, גב’ מיכל חזן,  נבחרה פה אחד כמזכירת וועדת הבחירות.
 6. שונות
  מהנדס המועצה מעדכן כי הרחבת שכונת אסאהלה עברה אישור וועדה מקומית ומחוזית – נכון לרגע זה יש את כל האישורים.
  בנוסף – קיימת התכנית הכוללנית, שם מדובר ב- 150 דונם בשמורה.
 7. ראש המועצה מודה לחברי המועצה על מילוי תפקידם ומברכם בברכת שנה טובה.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *