الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2018 ישיבות 2018 / פרוטוקול ישיבת מליאה 10/2018

פרוטוקול ישיבת מליאה 10/2018

נוכחים:

 • מר יוסף ברון – ראש המועצה
 • גב’ ברכה כהן – חברת מועצה
 • מר רונן סגל – חבר מועצה
 • עו”ד מרון כליפה – חבר מועצה
 • מר מורסל חמד – מזכיר המועצה
 • מר פייסל ספדי – גזבר המועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה
 • גב’ מיכל חזן – מנהלת לשכת ראש המועצה ומקלידת הפרוטוקול

משתתפים:

 • היימן איברהים – מחלקת מחשוב של המועצה
 • חסן אבו סעדה – קב”ט המועצה
 • חוסאם בשארה – רו”ח מטעם משרד זיצר

לא נוכחים:

 • עו”ד עזאת קיש – מבקר המועצה
 • מר היית’ם ח’אטר – מהנדס המועצה

 

הישיבה התקיימה בתאריך 10/10/2018  בשעה 11:00 בלשכת ראש המועצה

נושאים לסדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 9.2018
  פרוטוקול אושר פה אחד.
 2. פרויקט שדרוג אתר האינטרנט
  ראש המועצה מעדכן: אתר האינטרנט דורש שדרוג. בנוסף אנו מתכננים להכניס אפשרות לשירותים עצמיים מקוונים דרך האתר לרווחת התושבים.
  היימן איברהים איש המחשוב של המועצה הציג “קול קורא” בעניין מיזמים דיגיטליים + סקירת האפשרויות הקיימות (מצורף כנספח לפרוטוקול הישיבה).
  מהדברים עולה כי בשנים האחרונות הצורך השתנה – אם עד היום האתרים היו תדמיתיים בלבד, כיום נדרשים שירותים נוספים כגון טפסים מקוונים, חופש המידע, שירות לציבור וכד’.
  אתר האינטרנט הנוכחי אינו מותאם לחדשנות הנדרשת.
  ראש המועצה מדגיש שמועצה זו תיתן המלצה למועצה הבאה שתיכנס וזו תפעל כפי הנכון בעיניה.בנוסף, יש לחשוב מה השירותים הרלוונטיים שנכון להכניס לאתר המועצה ברגע. זה.
  מאחר ויש פונקציות ותפקידים שעדיין לא מתקיימים באופן  מלא ולכן ייתכן שלא הכל רלוונטי כרגע.
  סוגיית כ”א – האם יש מספיק כוח אדם מתאים שיכול לתפעל את האתר והמערכות שהומלצו.
  ראש המועצה מבקש לקבל מהיימן איברהים מכתב הממליץ על הסעיפים הרלוונטים כולל משמעויות, תקציב והמלצות שנוכל להשתמש בהן.
  ראש המועצה מסכם שאנחנו כרגע מחכים לקבל נייר מסכם והערכות מחיר ולאחר מכן תתקיים ישיבה שתקבל החלטות בנושא.
 3. תחזוקה בגני ילדים
  גני הילדים נמצאים במבנים זמניים שעברו שיפוץ. הליקויים הנוספים הקיימים יטופלו בתקופה הקרובה. .
  חסן קב”ט המועצה מעדכן שקיבלנו מספר תלונות בנושא מוועד הורים ועקב כך התקיים סיור עם מהנדס המועצה ואיש האחזקה.
  המסקנות שהגיעו אליהן בסיור:
  יש צורך בהצללות, החלפת ארגז החול, גינון,
  ראש המועצה מעדכן כי קיימת רגישות בקרב הציבור מאחר ואנו נמצאים בתקופה של בחירות אך אין קשר בין האירוע שהיה עם הילד בגן לבין מצב הגנים וחשוב לעשות הפרדה בין הדברים.
 4. מיכלי מים לשעת חירום לבתי הספר
  לאור העובדה שלעיתים יש הפסקות מים יזומות בעקבות ניקוי, תיקון וכד’, נוצרת בעיה במוסדות החינוך של מים לשתייה ולשירותים.
  חסן אבו סעדה, קב”ט המועצה מעדכן שקיים פתרון של מיכלי מים שיכולים לשמש לשתיה וגם לשירותים אך חברת המועצה ברכה מציינת כי מים המשמשים לשירותים ולשתיה יחד זה עניין בעייתי מבחינת משרד הבריאות.
  ראש המועצה מציע לבצע את הפרויקט אך מבקש לפני כן לקבל את התקנות החוקיות בנושא והצעות מחיר לפרויקט זה על מנת שנוכל לקבל החלטה.
  פעילות אכיפה בנושא גביה
 5. בית הספר יסודי – חדר מחשבים
  ראש המועצה מעדכן שהובא לידיעתו שמצב חדר המחשבים הוא לא ברמה ניאותה מספיק ולכן מבקש שהיימן, איש המחשוב של המועצה יבצע בדיקה במקום ויבדוק מה עלויות שיפור חדר המחשבים – שולחנות, החלפת מחשבים.
  המועצה ממתינה לקבל חוות דעת איש המחשבים בנושא זה.
 6. סוגיית קיוסק לבתי הספר
  קב”ט המועצה מעדכן שקיימת בעיה בביה”ס יסודי ובחט”ב – מאחר ואין שם קיוסק, מגיעים רוכלים למכור אוכל לילדים.
  ראש המועצה מציע שהמועצה תציב מבנה טרומי ובתוכו נוכל להפעיל קיוסקים בבתי הספר. ע”י  דמי השכירות למועצה תכוסה עלות המבנה. ראש המועצה מעלה את היוזמה הזו להצבעה.
  החלטה להקמת קיוסק בביה”ס יסודי וחט”ב התקבלה פה אחד.
  יש לבדוק את הנושאים הבאים:
  מהנדס המועצה יבדוק את נושא מיקום המבנה
  יש לקבל הצעות מחיר לרכישת מבנה טרומי ולטפל בנושא ההיתר
  בשלב האחרון יתפרסם מכרז להפעלת הקיוסק.
 7. הפעלת המתנ”ס
  בהמשך לדיון שהתקיים בנושא בישיבה 8.2018.
  ראש המועצה מציין כי הנו מעדיף שלא לקבל כרגע החלטה בנושא זה. הנושא תלוי בסופו של דבר במועצה שתגיע אחרינו. התקיים דיון בין חברי המועצה בנושא:
  רונן סגל, חבר המועצה – ממליץ כי כדאי לנו להיות במקום שבו היישוב יוביל את המתנ”ס. ושחלק מהחוגים יופעלו ע”י בני המקום.
  מרון – אם נביא מנהל עם ניסיון, ניתן לבנות תכנית מאוד יפה ולשלב בה את הקהילה. וע”י כך גם לחזק את היישוב.
  ברכה – השאלה שעולה האם יש את היכולות.
  ראש המועצה: היישוב / המועצה לא התנהלו עד כה לפי קריטריונים תקינים ולכן עד היום יש מאבקים של חמולות. לצערי לא התקדמנו לטובה ולכן הוחלטו, מתוך ראיה שקולה שהמועצה הנוכחית לא מעוניינת לקבל להחלטות שיש להן השפעה על הקדנציה הבאה ולפיכך אנו מציעים שהמועצה הבאה שתיבחר תקבל החלטה שקולה ותבחר את הדרך שהיא רואה לנכון כטובה ביותר לבחירת הפעלת המתנ”ס.
 8. פרויקטים בביצוע:
 • מתנ”ס
  המתנ”ס נכנס לקצב עבודה נמרץ מתוך כוונה לסיים את הפרויקט. השבוע קיימנו סיור במקום. הפיתוח נמצא בשלבים מתקדמים. רוב הביצוע הושלם מלבד האולם עצמו ואנו מקווים שהעניין יסתיים תוך חודש חודשיים.
 • שיפוץ בניין המועצה ומחלקת רווחה
  שיפוץ בניין המועצה – יש תקציב שש מאות אלף ₪ לשיפוץ בניין המועצה והרווחה. היום נחתום על הסכם עם המתכנן.
 • בית העלמין – במקום מתוכנן להתבצע גידור והסדרה חזותית – עצים פרחים וכד’ על מנת שהמקום יהיה בעל נראות מכובדת יותר.
 1. אישורים לתב”ר סימון והתקני בטיחות 2018 ע”ס 150,579 ₪ (השתתפות המועצה ע”ס 16,731 ₪ )
  מדובר בהרשאה תקציבית שתצורף לפרויקט הקיים בשטח וכך נשלים את כל הסדרי הבטיחות בכפר.
  תב”ר אושר פה אחד
 2. השתתפות ביטוח לאומי בהרשאה למועדון נכים מנאר ע”ס 229,032 ₪ (השתתפות הרשות ע”ס 25,448 ₪ )
  גזבר המועצה מעדכן כי קיבלנו תקציב מביטוח לאומי למטרת הצטיידות מועדון נכים מנאר (הצטיידות עזר לנכים) ודרוש תב”ר לשם כך.
  תב”ר אושר פה אחד
 3. אישור להחלפת שנאי בסכום 150,000 ₪
  גזבר המועצה מעדכן כי קיים תקציב לכך
  החלפת השנאי אושרה פה אחד.
 4. פועלים לעסקים
  גזבר המועצה מעדכן כי נדרשנו ע”י סניף הבנק לאשר הוספת ערוץ שירות עצמי בחשבון המועצה לעובד סלאח בטחיש על מנת שיוכל לבצע הפקדות עבור המועצה.
  השינוי אושר פה אחד.
 5. הצגת דוח רבעוני מס’ 2.
  דו”ח רבעוני לתאריך 30.6.2018 הוצג בפני חברי המועצה ע”י רו”ח חוסאם ממשרד רו”ח זיצר. עיקרי מסקנות הדו”ח:
  א. הדו”ח מצביע על התייעלות לאור ירידה בהוצאות.
  ב. המועצה מתנהלת בבקרה ואחריות תקציבית.
  ג. אחוז הגבייה בחציון – קרוב ל70%.
  ראש המועצה מעדכן כי ניסינו לשמור על יציבות ובקרה תקציבית והתוצאות מדברות בעד עצמן. הנושא שהיה הכי בעייתי הוא נושא הגביה, אנחנו מטפלים בנושא זה והתוצאות נראות לעין.
 6. בחירות
  ראש המועצה מעדכן כי הוחלף מנהל הבחירות וכרגע מכהנת גב’ חגית עמית כמנהלת בחירות עבור הכפר.
  התקבלו 3 מועמדויות לראש רשות וארבע הצעות למועצה. דיווח מלא יינתן בוועדת הבחירות. ציוד הבחירות הגיע ואושרו מזכירי קלפי שעברו הדרכה.
  השלב הבא הוא אישור הרשימות או פסילתן ולאחר מכן אנו צריכים לפרסם מודעה מס’ 2.
  מיקום הקלפיות נקבע כבר בסיור מקדים לפני חודשיים.
  נכון לרגע זה אנו מוכנים מבחינה לוגיסטית.
  יש אינפורמציה מהשטח שהשייחים יפעילו לחץ לביטול הבחירות, נכון לרגע זה אנחנו לא יודעים מה יהיה בסופו של דבר בפועל.
 7. שונות
  א. קב”ט המועצה העלה את נושא המצלמות במעגל סגור.
  ראש המועצה: יש לבנות את הנושא בצורה מסודרת ולדאוג לכך שבמוקד שיקום לארבעת היישובים יהיה מעקב אחרי המצלמות 24/7 אחרת זה יהפוך להיות אחד מן האמצעים שאין מי שיפעיל אותם. ולכן חשוב פתרון מערכתי לנושא.ב. גזבר המועצה מעדכן כי המועצה התחייבה לבצע סקר נכסים בשנה הקרובה.

 

 

להלן פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין 10/2018 לחץ כאן להורדה

you can click here to download the PDF file.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *