الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2019 ישיבות 2019 / פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין מספר 4/2019

פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין מספר 4/2019


2019-04-11

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

להשמעת הקלטת הישיבה

 

הישיבה התקיימה ביום ה’, 11.4.2019 בשעה 11:00 בלשכת ראש המועצה – מסעדה.

משתתפים :

 • מר אליהו זיגדון  –     ראש המועצה
 • עו”ד מרון כליפה –      חבר מועצה
 • מר יוסי חדד –          חבר מועצה
 • מר משה פרינטה – חבר מועצה

נוכחים:

 • מר מורסל חמד – מזכיר המועצה
 • מר פיסל ספדי –      גזבר המועצה
 • מר היית’ם ח’אטר – מהנדס המועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה
 • חסן אבו סעדה – קב”ט המועצה

לא נוכחים:

 • מר גדעון חסן – חבר מועצה
 • עו”ד עזאת קיש –   מבקר המועצה

 

מקלידת הפרוטוקול:
גב’ מיכל חזן – מנהלת לשכת ראש המועצה

 

על סדר היום:

 

ראש המועצה פתח את הישיבה בעדכון על עלייה בציוני הבגרות של השנה שעברה מ- 81% ל- 87% .
חבר המועצה, יוסי חדד מציע להזמין את מנהל מחלקת החינוך לברכו בישיבה.

 

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס’ 3/2019 :


פרוטוקול קודם אושר

 1. תיקון צו המיסים בהתאם לדו”ח מבקר המדינה :

ראש המועצה מעדכן שדו”ח מבקר המדינה הורה שאסור לחייב ארנונה על מגרשים לבנייה ועלינו לתקן את צו הארנונה בהתאם לכך.

הגזבר מוסר שבטעות היה בצו הארנונה לשנת 2018 חיוב של מכולות בתעריף הנמוך מהתעריף המינימאלי המותר. מבקר המדינה העיר על זה והדבר תוקן.
הוחלט פה אחד על תיקון צו הארנונה בהתאם לדו”ח מבקר המדינה.

 1. ביטול חיוב הארנונה על מגרשי הבניה :

בהמשך לסעיף 2, מעדכן ראש המועצה כי עלינו לבטל חיובי הארנונה על מגרשים לבנייה.
המליאה החליטה פה אחד שיש לבטל את חיובי הארנונה על מגרשים לבנייה

 1. סקירת דוח כספי רבעוני מס’ 4.2018 :


התבצעה סקירה מפורטת של הדו”ח על כל סעיפיו, בפני חברי המועצה ע”י רו”ח חוסאם בשארה.
לסיכום הסקירה – המועצה סיימה את שנת 2018 בעודף תקציבי , יש נזילות יפה מאוד, אין התחייבויות בפיגור.
חבר המועצה יוסי חדד שואל האם משרד הפנים אישר את הדו”ח?
ראש המועצה מעדכן שלאחר הסקירה יישלח אליהם המסמך.
רו”ח חוסאם בשארה מעדכן שאגף התקציבים במשרד הפנים אמור לערוך ביקורת על הדו”ח הזה.

 1. אישור הצטרפות לתכנית למאבק בסמים ואלכוהול :

 

ראש המועצה :  המועצה צורפה לתכנית הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול לשנת 2019.
במסגרת התכנית הוקצה למועצה ליישום התכנית בשנת 2019 תקציב בסך 264,802 ₪.  המשרד לביטחון פנים נותן 85% והמועצה משתתפת ב – 15%. הסכום משמש גם לתוכניות וגם לעובד ועלינו לצאת למכרז לעובד חדש שינהל את התכנית. המשרד לבטחון פנים החליט לצרף את המועצה לתכנית בכפוף להסכמתה לכללי התכנית.
המליאה מחליטה פה אחד לאשר את הצטרפות המועצה לתכנית הנ”ל.

 1. אישור לשינוי ייעוד קרקע ספורט לקרקע מבני ציבור
  הצגת הנושא ע”י מהנדס המועצה:
  לפי בקשת הוועדה המקומית אשר מבקשת אישור מליאת המועצה, בעקבות צורך לבניית מבני ציבור וחוסר בקרקע למטרה זו , הוחלט לפני כשנתיים וחצי להפוך חלק מייעוד קרקע ספורט שליד מגרש הכדורגל לקרקע למבני ציבור.
  מדובר בשטח של 8 דונם, קרקע שאינה מנוצלת ואין צורך עוד במבני ספורט מעבר למה שקיים.
  חבר המועצה יוסי חדד: איזה מבני ציבור המועצה צריכה?
  מהנדס המועצה: לדוגמא – בית הקשיש שכיום נמצא בשכירות
  חבר המועצה יוסי חדד: האם יש תקציב לבניית בית הקשיש ומאיזה משרד?
  מהנדס המועצה: עודכנו ע”י מנהל מחלקת הרווחה שיש תקציב לבניית בית הקשיש.
  חבר המועצה יוסי חדד: האם אין עוד צורך במבני ספורט ביישוב? האם הקיים מספיק?
  ראש המועצה מעדכן שאין צורך.
  חבר המועצה משה פרינטה: מה התכנון מעבר לבית הקשיש?
  מהנדס המועצה: מרכז לאנשים עם מוגבלות ומבנים הקשורים לרווחה.
  חבר המועצה יוסי חדד מבקש להדגיש את העובדה שכל המבנים שהמועצה שוכרת יעברו להיות מבנים שברשות המועצה. הנחיצות קיימת אבל חשוב שתתבצע תכנית שתיתן מענה לכל מוסדות הציבור שהמועצה שוכרת וגם למבנים עתידיים שיידרשו. כמו כן, אין צורך במבני ספורט נוספים ביישוב.

אישור שינוי ייעוד הקרקע התקבל פה אחד .

 

 1. מינוי מהנדס המועצה כדירקטור בתאגיד המים “התנור” :

ראש המועצה מציג שאנחנו זכאים לנציג מטעם המועצה בתאגיד התנור וממליץ על מינוי מהנדס המועצה כדירקטור בתאגיד התנור בייחוד לאור הבנתו המקצועית ויכולתו לייצג אותנו בכבוד.
חבר המועצה יוסי חדד שואל את מהנדס המועצה אם הוא מעוניין בתפקיד?
מהנדס המועצה משיב שמעוניין.
חברי המועצה מאשרים פה אחד מינוי המהנדס, מר היית’ם ח’אטר, מס’ ת.ז 080984628  כדירקטור בתאגיד התנור.
המועצה מאחלת למהנדס המועצה הצלחה במילוי התפקיד.

חבר המועצה יוסי חדד שואל בעניין המאגרים הקיימים. ניתן הסבר בנושא ע”י המהנדס.

 1. אישור התקשרות עם יועץ ארגוני למועצה :

ראש המועצה מבקש לאשר התקשרות עם  יועץ ארגוני למועצה ומעדכן שהתקבלו הצעות מחיר ליועץ למועצה אותן בחנה וועדת הרכש.
יש סעיף בתקציב לנושא והעלות המוערכת היא כ- 22,000 ₪ בחודש. הגבלנו את זה לשלושה חודשים אבל אם יספיק היועץ עבודתו לפני תקופה זו זה גם בסדר.
חבר המועצה מרון כליפה: מבקש לדעת מה התוצר הסופי?
ראש המועצה מסביר שמדובר בייעוץ בנושאים כגון רה – אירגון במועצה, התנהלות מול עובדים, בניית המערכת בצורה נכונה וכו’.
יוסי חדד: שואל האם ראש המועצה מרגיש שהוא זקוק לייעוץ זה בהתנהלות היומיומית?
ראש המועצה עונה שכן.
חבר המועצה יוסי חדד: מדגיש שהוא לא רואה בזה פסול ובמיוחד שמגיע אדם עם ניסיון כל כך עשיר ולכן חשוב שראש המועצה יעשה מיפוי הצרכים מבחינת ראש המועצה.
בנוסף מבקש חבר המועצה שכל דבר שמתבקש בו שינוי יובא לאישור מליאת המועצה.
ההתקשרות עם היועץ  אושר פה אחד ע”י חברי המליאה לשלושה חודשים, במקביל למיפוי חסמים הקיימים כיום ושיפור התפוקות.

 

 

 

 1. עדכון שכר גזבר המועצה :

ראש המועצה מעדכן שגזבר המועצה עובד בהיקף של 100% משרה ושכרו עומד על 70% שכר בכירים. ולכן יש לעדכן את שכרו ל- 85% שכר בכירים בהתאם לחוזר הממונה על השכר באוצר.  עניין זה כבר אושר במליאה הקודמת ומשום מה הדבר “נפל בין הכיסאות” ונתבקשנו ע”י משרד הפנים לעשות אישור מחדש של המליאה.
יועמ”ש המועצה מציג את הנושא בפני המליאה ומעדכן בנוגע לחוזר הממונה על השכר באוצר מתאריך  24.9.17.

 

המליאה מאשרת פה אחד את עדכון שכר הגזבר, מר פייסל ספדי, מס’ ת.ז 056878176  לרמת שכר של 85% שכר בכירים  בהיקף משרה  100% .

 1. אישור מינוי המליאה למנהל מחלקת חינוך שהתקבל בוועדת הבחינה :

ראש המועצה מעדכן שיצאנו למכרז והוגשו 5 מועמדויות, התקיימה וועדת בחינה. וועדת הבחינה של המכרז בחרה פה אחד במר ספדי עסאם למשרה.

היועמ”ש : אמנם במועצות מקומיות להבדיל מעיריות, אין חובה לאשר את המינוי במליאה, אולם בכל זאת וכדי שלא יהיו ספקות בעניין בחרנו להביא את המינוי לאישור המליאה.

 

מינוי מנהל מחלקת החינוך אושר פה אחד.

 1. שונות :
 • ראש המועצה מבקש להוסיף לוועדת הרכש את היועץ המשפטי של המועצה מאחר והדבר יתרום מאוד להתנהלות הוועדה בהחלטות הקשורות לנושאים מקצועיים.
  ההצעה אושרה פה אחד.
 • ראש המועצה מבקש לעשות תב”ר לכבישים ומפגעים ע”ס 200,000 ₪ על מנת שנוכל לתת לציבור את המענה הנדרש.
  מהנדס המועצה אומר שלדעתו סכום זה לא יספיק והוא ביקש בתקציב סכום שיוקצב לדברים בלתי צפויים.
  ראש המועצה: בסוף הרבעון תתקיים ישיבה עם העובדים הבכירים ואז נוכל לדעת איך אנחנו מבחינה תקציבית מבחינת עודפים וחוסרים.
  בהמשך להמלצת ראש המועצה מאושר תב”ר 200,000 ₪ למפגעי טבע ובהתאם מהנדס המועצה יעשה מיפוי של שאר הצרכים הנדרשים.
  חבר המועצה יוסי חדד: מציע במקביל לבוא בדרישה תקציבית למשרד התחבורה וגם למשרד לפיתוח אזורי.
 • מענק וועדות ממונות
  גזבר המועצה מבקש לעדכן שלאורך כל השנה שעברה ניהלנו תקציב הוצאות מול הכנסות ולא ציפינו למענק וועדות ממונות שהתקבל בדצמבר 2018 ע”ס 800,000 ₪ וזה הדבר אשר הביא אותנו לעודף שנוצר.
 • ניהול עצמי של בתי הספר בחינוך
  ראש המועצה מציע להעביר את בתי הספר לניהול עצמי בייחוד לאור העובדה שנכנס כרגע לתפקיד מנהל מחלקת חינוך חדש.
  גזבר המועצה תומך בהצעה זו בייחוד לאור הדרישות הרבות שמתקבלות מבתי הספר וקשה לעקוב אחריהן.
  חבר המועצה יוסי חדד – אומר שלא ניתן לקבל החלטה כזו ללא הנתונים ומבקש שהיועץ הארגוני יבחן את הנושא.
  הוחלט להביא את הנושא לבחינת היועץ הארגוני, ולאחר מכן להביא את המלצותיו בפני המליאה.
 • מהנדס המועצה מעדכן שהיו בפגישות עם נירית מיכאלי ומשרד השיכון במג’דל שמס ובהמשך לפגישה שהתקיימה הסתבר לו שיש הרבה תקציבים שניתן לקבל ולכן מבקש לקבל הדרכה בנושא.
  חבר המועצה יוסי חדד מסר למהנדס פרטי איש קשר על מנת שידריך אותו בעניין.

הישיבה ננעלה בשעה :

 

 

_____________________          _____________________

אליהו זיגדון – יו”ר המועצה             מורסל חמד – מזכיר המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *