الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2021-ישיבות 2021 / פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס’ 1/2021

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס’ 1/2021


2021-01-10

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

הישיבה התקיימה ביום ראשון, 10.1.2021 בשעה 15:15 בלשכת ראש המועצה + באמצעות מערכת ZOOM בעקבות הסגר.

 

נוכחים:

 • ד”ר מתי אבני, עו”ד –    ראש המועצה ( בלשכה )
 • מר יוסי חדד –             חבר מועצה ( בזום )
 • מר משה פרינטה – חבר מועצה ( בזום )
 • מר גדעון חסן –             חבר מועצה ( בזום )

 

משתתפים:

 • מר פיסל ספדי –          גזבר המועצה
 • מר מען עוידאת’ – מהנדס המועצה
 • מר ג’ורג’ זכנון –             חשב מלווה של המועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח –      יועמ”ש המועצה

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה 7.2020
  פרוטוקול קודם אושר פה אחד.
 2. עדכונים – ראש המועצה
 • עדכון קורונה – מצב החולים נכון להיום הינו 25. הרשות נמצאת במגמת ירידה במספר החולים.
 • עדכון פרויקטים שאושרו:
  1. לפני מספר חודשים יצאה המועצה למכרז להשלמת בניית בית  הספר היסודי ע”ס כ – 1,200,000 ₪ כאשר התקציב הקיים ממשרד החינוך הוא כ- 750,000 ₪ . במכרז הראשון הוגשה הצעה אחת שנפסלה ובמכרז השני לא הוגשו הצעות.  בינתיים מכרז זה נעצר והתבצעה הערכה מחדש שתתאים לסכום התקציב המדובר.
  2. חניה ציבורית למורי בית הספר :

ראש המועצה: אני לא שלם עם ההחלטה שהתקבלה ולכן אני מעכב את הנושא, מעבר לכך ראש המועצה הקודם אינו חתום על הסכם זה.
יוסי חדד: שאלתי לאורך כל הדרך על פרויקטים אלו ועל הנחיצות שלהם. האם מבחינה משפטית אנחנו יכולים לעצור את הפרויקט ומה המשמעות?
ראש המועצה: קיימתי פגישה עם בעל המגרש על מנת להגיע איתו להסכם אחר שבו הרשות תשלם רק את העלויות של בעל המגרש שכן נמסר לי שהוא ביצע עבודות מסוימות במגרש. בנוסף קיימת אי התאמה  בין העלות המוערכת ע”י המהנדס לבין החשבונית שהוצגה ע”י בעל המגרש.

יוסי חדד: מה קורה אם בעל המגרש אינו מסכים להסכם החדש שמוצע לו?
ראש המועצה: ההסכם אינו חתום ע”י ראש המועצה וע”י החשב המלווה, גם אם נגיע לבית משפט אני מעריך שהשופט לא יאשר את הסכום הגבוה. אנחנו נמתין לתשובתו ובהמשך נבקש את אישורכם כמובן בכל צעד בהמשך הדרך.

יוסי חדד: אנחנו מסמיכים את ראש המועצה לנהל את המו”מ על מנת למזער את הנזק ככל שאפשר לרשות, כל עוד ראש המועצה לא חתום.
ראש המועצה: גם החשב מלווה אינו חתום למיטב ידיעתי.
חשב מלווה: לא חתמתי על ההסכם מאחר ורציתי לבדוק האם קיים אישור תקציבי לעניין זה.

יוסי חדד: מה זה אומר מבחינה משפטית אם הגורמים הרלוונטיים לא חתומים.
יועמ”ש: קיים כאן נושא ההסתמכות, בעל המגרש יצטרך להוכיח כמה השקיע בפועל עבור העבודה והחומרים.

יוסי חדד: אני ממליץ שהרשות תשלם את העלות הישירה של בעל המגרש ובמידה ולא נצליח להגיע להסכם כזה אז ללכת על הסכם של שנה או שנתיים.

ראש המועצה: אני מעריך את העבודה שנעשתה ע”י ראש המועצה הקודם ואת הכוונה, אבל לצורך כך נדרש כסף וזה לא נכון לדעתי להשתמש בכספי הרשות. קיימים עוד מספר פרויקטים שאינם חתומים ואנחנו מנסים לפתור גם את הסוגיות האלו.
יוסי חדד: אני ביקשתי שעל כל משימה שמתקיימת יהיה מעקב, בקרה ופיקוח. הרשות צריכה להגדיר פונקציה שעושה בקרה מטעם אנשי המקצוע.

חשב מלווה: בכל רשות קיימות הפונקציות של מהנדס הרשות, גזבר וראש המועצה שנמצא מעל. כאשר חייב להיות תיאום ביניהם לצורך בקרה ומעקב על הפרויקטים.
יוסי חדד: זו בדיוק כוונתי, איש מקצוע צריך לפקח על הפרויקטים. אם הייתי יודע כחבר מועצה שאין תקציב לא הייתי מאשר פרויקטים אלה.
ראש המועצה: זה תלוי איך מגדירים תקציב – האם מדובר בכסף שמגייסים ממשרדי ממשלה או שמשתמשים בכסף מקרנות הרשות. כרגע אנחנו אחרי זה, יועמ”ש הרשות ניסח מכתב לראש המועצה הקודם שבו הוא מאשר שאישר את הפרויקטים שבהם בוצעה העבודה.
יוסי חדד: ברגע שהמליאה מאשרת פרויקט מסוים אין סמכות לאיש מקצוע מהרשות לאשר חריגה. אנחנו מבקשים לסכם שבכל פרויקט לא מתקיימת שום חריגה מהסכום שאושר בסיכום. בנוסף, אני מבקש שראש המועצה ימנה גורם מקצועי מטעם הרשות לפקח על ההחלטות שמתקבלות ולעשות בקרה ומעקב.

ראש הרשות: היו עוד דברים כמו למשל פרויקט נתיבי ישראל שבו המועצה לא דרשה מנתיבי ישראל לבצע עבודות חשובות מתקציבה ובנוסף עבודות של שיפוץ כביש 41 שניתנו לקבלן שגם ככה מבצע את העבודות של כביש זה מטעם נתיבי ישראל.

מהנדס הרשות: בנושא שיפוץ גני ילדים נעשה אומדן ע”ס 384 אלף ₪ והתב”ר שיצא הוא ע”ס 300,000 ₪ בעצם לא ידעתי בנושא זה שהתב”ר שהוכן הוא בסכום פחות מהאומדן.

גזבר הרשות: כאשר מהנדס הרשות יוצא לשטח הוא צריך שיהיו לו כל המסמכים המעידים על כך שהכל מאושר ותקין.

 1. אישור התקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז 15/2020 – תוספת קומה למבנה הרווחה.
  התקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז מס’ 15/2020 אושרה פה אחד.
 2. אישור והגדלת תב”ר 229 – תוספת קומה למבנה הרווחה :
  יוסי חדד: האם אנחנו נדרשים לצאת למכרז חדש?

יועמ”ש: להגדלה בחוזה קיים אשר אינה עולה על 25% מהוצאות החוזה אין צורך לצאת למכרז, ואם ההגלה היא בין 25% עד 50% אין צורך במכרז אם המועצה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.

יוסי חדד: האם בסכום המדובר לא כדאי לצאת למכרז חדש? או לצאת למכרז עבור השלמה של המכרז בסכום הנדרש.

ראש הרשות: קיים תקצוב ע”ס 500,000 ש” ממשרד הבטחון על מנת להפוך את הקומה התחתונה במבנה  המועצה לחדר הפעלה ממוגן. כך שבכל מקרה אנחנו צריכים לשפץ את כל הקומה העליונה מאחר והקומה התחתונה מתבטלת לצורך חדר הפעלה. ובהתאם לכך אנחנו צריכים לחשוב בחשיבה מתקדמת בעקבות פרויקט זה. הקבלן שיעבוד יפעל לפי ההסכם שיש לו כיום אבל אנחנו נדע שבמידת הצורך קיים תב”ר שמאפשר לנו לפעול במידת הצורך.

יוסי חדד: מה חוות דעתו של החשב המלווה?

חשב מלווה: כרגע קיים תקציב משרד הרווחה ומשרד הפנים לפרויקט בסדר גודל של כמיליון ₪ ומאחר ויש כאן נושא של התייעלות ויעילות לדעתי כן כדאי לעשות נושא זה מראש ולאשר.

יוסי חדד: איך מוגדר תב”ר זה?

גזבר הרשות: קומה שנייה רווחה והנגשת מבנה המועצה.

יוסי חדד: אני חוזר לנושא חריגה בנושא גני הילדים, אני ממליץ לפנות לסמנכ”ל פיתוח במשרד החינוך, מר גדי מרקס ולבקש ממנו תקצוב על מנת לפתור את הסוגייה הזו.

 • אישור תב”ר – הקצאת משרד הפנים לפרויקט זה ע”ס 400,000 ₪
  תב”ר עבור הקצאת משרד הפנים אושר פה אחד
 • הגדלת תב”ר מקרנות הרשות ע”ס 300,000 ₪ לפרויקט הנ”ל
  אושרה פה הגדלה ע”ס 300,000 ₪ מקרנות הרשות
  חברי המועצה הדגישו כי התב”ר מאושר אך לא מאושרות חריגות ללא אישור.
 1. דיון בסיום פרויקט המתנ”ס
  גזבר הרשות: מליאת המועצה אישרה בזמנו חוזה פאושלי ע”ס 10 מיליון ₪ ולכן ביקשתי להביא נושא זה למליאת המועצה.
  ראש המועצה: אני פותח נושא זה, התקיימה ישיבה עם הקבלן וביקשתי גם לקיים ישיבה עם מתכנן המבנה ולאחר שיהיה בידיי מידע אני אוכל לעדכן אתכם בצורה מדויקת היכן עומדים הדברים.
 2. אישור לעסקת ליסינג לרכב ראש המועצה בהתאם לחוזר מנכ”ל 4/2017
  ראש המועצה נתן הסבר על העסקה שתתבצע דרך משכ”ל ולפי מה שמותר לפי החוק.
  עסקת הליסינג הנ”ל אושרה פה אחד
 3. שונות
  ראש המועה : הישיבה הבאה תתקיים בנושא תקציב המועצה לשנת 2021 ואנחנו מעוניינים לקיים אותה פיזית עם חברי המועצה.

 

הישיבה ננעלה  בשעה 16:15 .

 _________________

ד”ר מתי אבני, עו”ד
ראש המועצה

 

רשמה את  הפרוטוקול : מיכל חזן – מנהלת לשכת ראש המועצה.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *