الرئيسية / اعلانات ومناقصات / הודעה על הצורך באיוש משרה זמנית – מנהל מחלקת ספורט במועצה במילוי מקום.

הודעה על הצורך באיוש משרה זמנית – מנהל מחלקת ספורט במועצה במילוי מקום.


2022-02-13

בהתאם לתקנה 2 לתקנות העיריות ( מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות ), התש”ם – 1979 מכריזה המועצה המקומית מסעדה על משרה פנויה בפטור ממכרז, כדלקמן :

תואר התפקיד :    מנהל מחלקת ספורט במועצה  במילוי מקום.

שיעור המשרה :   50% משרה.

תנאי העסקה :     העובד יועסק בדירוג חינוך, נוער וקהילה.

ההעסקה הנה במילוי מקום לתקופה זמנית שלא תעלה על 3 חודשים ( הניתנת להארכה לתקופה נוספת של 3 חודשים ובלבד שננקטו כל הפעולות הדרושות לאיוש המשרה כדין וההארכה דרושה לשם השלמת הליך המכרז ).

 

מינוי העובד שייבחר והמשך העסקתו כפופים לקבלת התקציב הייעודי המתאים ממשרד התרבות והספורט.

 

תיאור התפקיד :

אחראי לתכנון מערך פעילויות הספורט השונות ולפיקוח עליו. הפעילויות כוללות מפעלי ספורט ( תחרויות,

טורנירים, ימי  ספורט  ואירועים ), ליגות  בענפי  ספורט שונים,  אירועי  ספורט  מקומיים  ( צעדות,  מירוץ

אופניים וכו’ ), מפעלי ספורט ונופש מרכזיים בחופשות ועוד.

אחראי לטיפוח הספורט הייצוגי ובכלל  זה איתור וטיפוח כישרונות צעירים והקמה וטיפוח נבחרות ספורט

מקומיות בענפי הספורט השונים.

אחראי לתחזוקת הציוד, האולמות ומתקני הספורט השונים שברשות הרשות המקומית.

 

מטרת העיסוק :  תכנון וביצוע פעילויות ספורט עממיות ותחרותיות ברשות המקומית, כולל אגודות ספורט.

 

מטרות ותחומי אחריות עיקריים :

– אחריות לארגון חוגי ספורט לילדים, לנוער ולמבוגרים ולארגון מפעלי ספורט ברשות המקומית והפעלתם.

– אחריות להפעלת מרכזי ספורט קהילתיים / שכונתיים ולהפעלת מרכזים יישוביים לטיפוח מצוינות.

– אחריות לטיפוח הספורט הייצוגי ברשות המקומית.

– אחריות לתחזוקת מתקנים ואולמות ספורט.

– ביצוע המטלות העיקריות של התפקיד המפורטים בקובץ תיאורי התפקידם שפורסם ע”י משרד הפנים /

שפירסם משרד התרבות והספורט.

 

דרישות הסף לתפקיד :

השכלה :

אחד מאלה :

  • בעל תואר אקדמאי המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה או המחלקה להערכת תארים בחו”ל בתחום הספורט ( תואר בחינוך גופני, ניהול ספורט או תואר בהתמחות בספורט ).
  • בעל תואר אקדמאי המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה או המחלקה להערכת תארים בחו”ל, באחד או יותר מהתחומים הבאים : מדיניות ציבורית, כלכלה, מינהל עסקים, משפטים או חינוך, ובלבד שהינו בוגר קורס אוריינטציה בספורט ( קורס מינהל ספורט ).
  • ** בעל תואר אקדמאי המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה או המחלקה להערכת תארים בחו”ל, באחד או יותר מהתחומים הבאים : מדיניות ציבורית, כלכלה, מינהל עסקים, משפטים או חינוך, ובלבד שהינו בעל תעודת מאמן ממוסד שקיבל הכרה לפי חוק הספורט.

הכשרה נוספת : ** סיום בהצלחה קורס אוריינטציה בספורט ( קורס מינהל ספורט ) במוסד מוכר ע”י מינהל

הספורט  – בעל תואר אקדמאי אחר ( שאינו בתחום הספורט ),  שהציג תעודת מאמן, יידרש  להשלים סיום קורס אוריינטציה בספורט תוך 18 חודשים מכניסתו לתפקיד.

 

המנהל ישתתף בכנסים מקצועיים המאורגנים מעת לעת ע”מ לשפר את השכלתו, מקצועיותו.

 

ניסיון מקצועי :   

–               3  שנות ניסיון מקצועי מוכח בתחום הספורט באחד או יותר מהתחומים הבאים : ארגון ספורט, ניהול או אימון בפועל בגופי ספורט או מחלקות ספורט ברשות מקומית או במתנ”ס או תאגיד ספורט עירוני.

_             ניסיון ניהולי : ניהול צוות עובדים ו/או ניהול תקציב ו/או ניהול פרויקטים ברמה רשותית בתחום                הספורט.

 

כישורים אישיים :

–              ידע והבנה בניהול ספורט.

–              בעל יכולת לנהל תקציב והבנה בקריאת דו”חות כספיים.

–              יכולת ניהול וארגון אירוע ספורט.

–              יכולת הדרכה והפעלה של צוות מדריכים ומאמנים.

–              יכולת ניהול משא ומתן.

–              יכולת ביטוי בכתב ובעל פה.

–              יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות, בסופי שבוע ובחול המועד.

–              יכולת ניידות.

–              הכרות עם יישומי מחשב – בעל נגישות ויכולת שליטה במחשבים בתחומי עיסוקו.

 

רישום פלילי :      היעדר הרשעה שבנסיבות המקרה יש עמה קלון.

 

כפיפות :                מנכ”ל הרשות או מנהל מחלקת החינוך.

מונחה מקצועית ע”י מינהל הספורט.

 

הגשת מועמדות :

את המועמדות למשרה בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד / ת והמלצות  יש להגיש במשרד מנהלת לשכת ראש  המועצה במסירה אישית או בכתובת דוא”ל  lishka@masade.muni.il  לא יאוחר מיום   17/2/2022 בשעה  15:00.

 

בחירת המועמד לתפקיד הנ”ל תהיה בהתאם להליך בחירה שוויוני כקבוע בחוזר מנכ”ל מרכז השלטון המקומי מס’ 531  שאומץ ע”י משרד הפנים.

  

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי הקבלה לעבודה מחמת מגבלותיו יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

 

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי המועצה, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

 

 

בכבוד רב,

ד”ר מתי אבני, עו”ד

ראש המועצה

sport

 

شاهد أيضاً

הנדסה

הזמנה להגשת הצעות מחיר למתן שירותי תכנון עקרוני לצורך הגשת קול קורא

להורדת טופס הצעת מחיר לחץ כאן מועצה מקומית מסעדה (להלן: “המועצה” ) מבקשת בזה לקבל …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *