الرئيسية / اعلانات ومناقصات / מכרז כ”א פנימי / חיצוני מס’ 4/2022 – עו”ס קהילה ועו”ס כוללני.

מכרז כ”א פנימי / חיצוני מס’ 4/2022 – עו”ס קהילה ועו”ס כוללני.


2022-04-19

תואר התפקיד : עו”ס קהילה ועו”ס כוללני.

שיעור המשרה :  100% משרה ( 50% לעו”ס קהילה + 50% לעו”ס כוללני ).

דרגה ודירוג :        דירוג עו”ס ( לעו”ס כוללני : רמה י”א – ט , ולעו”ס קהילה : רמה י – ח ).

 

ההעסקה והמשכה כפופים להמשך קבלת התקציב הייעודי ממשרד העבודה והרווחה.

 

תיאור התפקיד ותחומי אחריות :

לגבי עו”ס כוללני :

 

*   מטפל בלקוחות במטרה לשפר תיפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע”י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפניי למוסדות ושירותים רלבנטיים, עפ”י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל בהתאם למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.

*   מפתח ומקיים קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות היעד של המוסדות האלה ( שלוחה ).

*  משפר מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.

*  מקיים מפגשים ושיחות עם הלקוחות לצורך איתור וטיפול.

* מקיים קשר עם לקוחות במוסדות ועורך שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.

* נוקט יוזמה לאיתור בעיות וצרכים חברתיים בקהילה ומציגם לפני הממונים עליו.

* מפעיל, מדריך ומנחה עובדים סמך – מקצועיים ומתנדבים (בתנאי שקיבל הכשרה מתאימה לכך).

* מבצע עבודתו לפי תכנית עבודה. מתחיל ומסיים טיפולים בצורה מבוקרת.

* מנהל רישום ומעקב אחר התכניות הטיפוליות ומדווח לממנים בכתב ובעל פה כנדרש.

* משתתף בועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו.

* מפעיל חוקים ותקנות רלבנטיים לצרכי הטיפול.

* חבר פעיל בצוות השכונתי כולל בקביעת סדרי עדיפויות בצוות ושותף באחריות הצוותים הכוללת לאוכלוסיה.

 

לגבי עו”ס קהילה :

* הכנת תכניות לפיתוח קהילתי לקבוצות שונות, ארגונים ושרותים בקהילה בה הוא פועל וטיפול בתחום נרחב של בעיות וצרכים.

* יזום ואיסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה בה הוא פועל.

* איתור בעיות וצרכים של הקהילה.

* עידוד מנהיגות מקומית, ארגון התושבים למען שיתופם הפעיל בהגברת הערכים, תכנון שרותים חדשים, סיוע בהקמת מועדונים ומרכזים קהילתיים לפעולות חברתיות, חינוכיות ותרבותיות לקבוצות, לארגונים ולועדים.

* הקמת צוותים בין מקצועיים ליצירת תאום בתכנון ופעולות קהילתיות. קידום שיתוף פעולה ותיאום עם כל הגורמים הפועלים בקהילה – מחנכים, רופאים ואחיות, ארגונים מתנדבים, מוסדות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים.

* הבהרת מדיניות השרות לעבודה קהילתית, הסברה והחדרת שיטת העבודה הקהילתית בקרב קבוצות, ארגונים מוסדות ושרותים בקהילה.

* ארגון השתלמויות וימי עיון בנושאי עבודה קהילתית לפעילים ולקבוצות בקהילה.

* השתתפות בועדות המטפלות בנושאי עבודה קהילתית.

 

דרישות תפקיד :

* עובד סוציאלי, רצוי מיומנות בתחום העבודה הקהילתית.

* רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

* הערה : העבודה בחלק מתבצעת בשעות הערב. יועדף מועמד שגר או יגור במקום.

 

כפיפות : למנהל המחלקה לשירותים חברתיים או למי שהוסמך על ידו.

הגשת מועמדות :

את המועמדות למשרה יש להגיש על גבי טופס שאלון אישי / בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל במזכירות המועצה או באתר האינטרנט של המועצה  (לחץ כאן להורדת שאלון משרה פנויה )בצירוף קורות חיים, תעודות השכלה, אישורים להוכחת ניסיון מקצועי  והמלצות,  למנהלת לשכת ראש  המועצה במשרדי המועצה או בכתובת דוא”ל lishka@masade.muni.il לא יאוחר מיום  12.5.2022  בשעה  14:00.

 

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי הקבלה לעבודה מחמת מגבלותיו יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

 

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי המועצה, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

 

 

בכבוד רב,

ד”ר מתי אבני, עו”ד

ראש המועצה

 

 

mh202204_os

شاهد أيضاً

تعبيد طرق في مسعدة

מכרז פומבי מס’ 2/2024 – הצעות לביצוע עבודות שדרוג ושיקום כבישים וניקוזים – שכונות ותיקות בתחום המועצה

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן המועצה המקומית מסעדה ( להלן : ” המועצה ” ) …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *