الرئيسية / اعلانات ومناقصات / הודעה על הצורך באיוש משרה זמנית – לתפקיד מנהל / ת מחלקת חינוך במילוי מקום.

הודעה על הצורך באיוש משרה זמנית – לתפקיד מנהל / ת מחלקת חינוך במילוי מקום.


2022-06-16

בהתאם לתקנה 2 לתקנות העיריות ( מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות ), התש”ם – 1979 מכריזה המועצה המקומית מסעדה על משרה פנויה בפטור ממכרז, כדלקמן :

תואר התפקיד :    מנהל / ת מחלקת חינוך במילוי מקום.

שיעור המשרה :   60% משרה.

דרגת המשרה :    מנהלי מחלקות חינוך או חוזה בכירים בכפוף לאישור המועצה ומשרד הפנים.

תחילת העסקה :   מיידית.

ההעסקה הנה במילוי מקום לתקופה זמנית לתקופה זמנית שלא תעלה על 3 חודשים ( הניתנת להארכה לתקופה נוספת של 3 חודשים ובלבד שננקטו כל הפעולות הדרושות לאיוש המשרה כדין וההארכה דרושה לשם השלמת הליך המכרז ).

תיאור התפקיד :

גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות העירונית ובהלימה עם הנחיות  משרד החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות למען הוצאתה לפועל.

עיקרי התפקיד ותחומי אחריות :  

 1. התוויית מדיניות וגיבוש עבודה בתחום החינוך.
 2. ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר ( יסודיים ועל – יסודיים ).
 3. ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל – יסודיים.
 4. ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
 5. ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 6. קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 7. טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 8. ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
 9. טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.
 10. ביצוע המטלות הנ”ל בהתאם למפורט בקובץ תיאורי התפקידים שפורסם ע”י משרד הפנים.

 

תנאי סף ודרישות התפקיד :

השכלה ודרישות מקצועיות :

א. בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או מי שנתקיימו בו כל אלה :

 1. בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך הזה הרבנות הראשית בישראל,
 2. בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה – עשרה.
 1. עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנו הראשית לישראל.

 

ב.  הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.

ג. יתרון למי שמילא בעבר תפקיד מנהל מחלקת חינוך.

 

דרישות ניסיון : 

בעל  ניסיון  מקצועי  של  3 שנים  כמנהל  מוסד  חינוך  (  מוסד  שעיקר  תכליתו  הינה  חינוך,  בו מתחנכים

תלמידים  בגילאי  גן  ובית  ספר  באופן  שיטתי  בתוך  מבנים  המיועדים לשם כך כאשר תוכנית הלימודים

מאורגנת  ומפוקחת  ע”י גורמי המקצוע הרלוונטיים ), או בעל תפקיד ניהולי ( תפקיד שהמשמש בו עסק הן

בהיבטים  הפדגוגיים  והן  בהיבטים הניהוליים של ניהול המערכת החינוכית הרלוונטית ) במוסד חינוך, או

במערכת החינוך ( תפקיד ניהולי חינוכי ).

 

שפות : עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

יישומי מחשב :    היכרות עם תוכנות ה –  Office.

רישום פלילי :      היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 

איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב. עבודה בשעות לא שגרתיות.

 

כפיפות : מינהלתית : לראש המועצה או למנכ”ל / מזכיר המועצה.

מונחה מקצועית : על ידי משרד החינוך.

 

הגשת מועמדות :

את המועמדות למשרה בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד / ת והמלצות  יש להגיש במשרד מנהלת לשכת ראש  המועצה במסירה אישית או בכתובת דוא”ל  mazkirut@masade.muni.il   לא יאוחר מיום   20.06.2022 בשעה  15:00.

 

בחירת המועמד לתפקיד הנ”ל תהיה בהתאם להליך בחירה שוויוני כקבוע בחוזר מנכ”ל מרכז השלטון המקומי מס’ 531  שאומץ ע”י משרד הפנים. 

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי הקבלה לעבודה מחמת מגבלותיו יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי המועצה, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

ההעסקה מותנית בנוהל איסור ניגוד עניינים, וכפופה להקצבה המתאימה מהמשרד לבט”פ.

בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

 

 

בכבוד רב,

ד”ר מתי אבני, עו”ד

ראש המועצה

 

zmni_henokh

شاهد أيضاً

تعبيد طرق في مسعدة

מכרז פומבי מס’ 4/2023 – הצעות לביצוע עבודות שיקום ושדרוג כבישים בתחום המועצה

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן המועצה המקומית מסעדה ( להלן : ” המועצה ” ) …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *