الرئيسية / اعلانات ومناقصات / מכרז כ”א פנימי / חיצוני מס’ 2022/ 07 – לתפקיד גזבר המועצה

מכרז כ”א פנימי / חיצוני מס’ 2022/ 07 – לתפקיד גזבר המועצה


2022-09-02

לחץ כאן להורדת שאלון משרה פנויה

בהתאם לתקנות העיריות ( מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות ), התש”ם – 1979 מכריזה המועצה המקומית מסעדה על משרה פנויה, כדלקמן :

תואר התפקיד :    גזבר המועצה.

שיעור המשרה :   100% משרה.

תנאי העסקה :     שכר בכירים בהתאם ובכפוף לאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים.

תיאור התפקיד:

ניהול המערכת  הכלכלית  והכספית  של הרשות,  והסמכות  המקצועית  ברשות  בנושאים הכספיים, והכל בכפוף להוראות הדין הקיים.

 
תיאור תחומי אחריות
:

  1. ניהול המערכת הכלכלית והכספית של הרשות, ובכלל זה הכנה של הצעת התקציב והכנה של הדו”חות הכספיים, בהתאם לחקיקה ולכללי ניהול חשבונות מוניציפאליים שקבע משרד הפנים.
  2. גיבוש התקציב השנתי והרב שנתי של הרשות המקומית בהתאם למדיניות ראש הרשות ומנכ”ל המועצה ובכפוף להוראות הדין הקיים:
  3. גיבוש מדיניות הרשות בנושאי כספים
  4. ניהול המשאבים הכספיים של הרשות
  5. ניהול מערכת החשבונות של הרשות
  6. ייצוג עמדת יחידת הכספים בישיבות פנימיות ועמדת הרשות בפורומים חיצוניים
  7. איזון בין צרכי הרשות לבין הצורך בשמירה על איזון תקציבי.

 

דרישות הסף לתפקיד :

השכלה :  בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים : כלכלה, חשבונאות, ראיית חשבון, מנהל עסקים, מדיניות ציבורית, מינהל ציבורי ו/או הנדסת תעשייה וניהול, או בעל תואר אקדמי אחר שסיים את קורס הגזברים ברשויות המקומיות בהצלחה וזכאי לקבל  תעודה על כך.

ניסיון תעסוקתי : לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי מצטבר בתחום הכספים והגזברות ( כגון ניהול חשבונות,  הכנת תקציב, חשבות שכר, ניהול גביה, הכנת דו”חות כספיים וכדומה ).

ניסיון ניהולי :  לפחות 4 שנות ניסיון ניהולי ( הכוונה לניסיון בניהול כללי, ניהול מו”מ, בנייה וניהול של תקציב, הנחיה והובלה של צוות עובדים ( באופן ישיר או עקיף ) בהיקף משמעותי המונה 5 עובדים לפחות   וככל שניתן בסדר גודל הדומה לכמות העובדים ביחידת הגזברות של הרשות המקומית ).

ניסיון ניהולי  מי שהועסק ברשות מקומית מספר שנים השווה לדרישה בנושא שנות הניסיון.

חלופי : התעסוקתי,  בתפקיד מקצועי  עצמאי   ברמת   מנהל   מחלקה  ומעלה   ( בהתאם לרמת הרשות בחוברת מסלולי הקידןום ). יובהר כי שנות הניסיון תילקחנה בחשבון הינן רק שנות עבודתו של המועמד בתפקיד ברמת מנהל מחלקה ומעלה ולא כל שנות עבודתו ברשות המקומית. מובן כי דרישה חלופית זו היא בנוסף לדרישות הניסיון התעסוקתי וההשכלה, כאמור לעיל.

קורסים : המועמד שיבחר ולא מילא לפני כן תפקיד של גזבר ברשות מקומית במשך שנתיים לפחות, יחוייב להשתתף בקורס גזברים של הרשויות המקומיות תוך שנתיים מיום תחילת עבודתו כגזבר ברשות המקומית. סיום בהצלחה של קורס הגזברים מהווה תנאי לקידום שכר העובד על פי חוזה הבכירים. תנאי זה נוסף לתנאים קיימים ומפורטים בחוזר מנכ”ל 04/2011.
כישורים נוספים :

 –  ידע וניסיון במערכות מחשב פיננסיות ובכלל זה הכרת מערכת הדיווח הממשלתית.

–  היכרות מעמיקה עם תוכנות האופיס.

– ידיעת חוק יסודות התקציב והוראות הקשורות בניהול כספי של רשות מקומית.

רישום פלילי : היעדר הרשעה שבנסיבות המקרה יש עמה קלון.

כפיפותלראש המועצה.

הגשת מועמדות :

את המועמדות למשרה יש להגיש על גבי טופס שאלון אישי / בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל במזכירות המועצה או באתר האינטרנט של המועצה בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד / ת והמלצות,  במעטפה סגורה במשרד מנהלת לשכת ראש המועצה לא יאוחר מיום  29/9/2022 בשעה   14:00.

למועמדים שכישוריהם עונים לתנאי המכרז ייערכו מבחנים במכון מיון המתמחה באבחון ומיון מועמדים לעבודה.

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי הקבלה לעבודה מחמת מגבלותיו יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי המועצה, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

ההעסקה מותנית בנוהל איסור ניגוד עניינים.

בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

 

 

בכבוד רב,

ד”ר מתי אבני, עו”ד

ראש המועצה

 

mh202207_gazbar

شاهد أيضاً

חשמל

הודעה בדבר מכרז מספר 2023/ 09 – אחזקת רשת החשמל (מתח נמוך) בשטח שיפוט מועצה מקומית מסעדה

לעיון במסמכי המכרז לחץ כאן המועצה המקומית מסעדה  מכריזה בזה על קבלת הצעות מקבלנים רשומים …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *