الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2022-ישיבות 2022 / פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר 08/2022

פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מספר 08/2022


2022-10-27

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

שהתקיימה ביום חמישי בתאריך 27.10.2022 בשעה 10:45 בחדר הישיבות בבניין המועצה

נוכחים : 

 • ד”ר מתי אבני, עו”ד – ראש המועצה
 • מר יוסי חדד – חבר מועצה
 • מר משה פריינטה – חבר מועצה

נעדר:

 • מר גדעון חסן – חבר מועצה
 • מר ג’ורג’ זכנון – חשב מלווה של המועצה

משתתפים:

 • מר מילחם אבו עיד – גזבר המועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה
 • מר רשיד שנאן – מבקר הפנים של המועצה
 • מר שאדי או יונס – רו”ח יועץ

 

נושאים על סדר היום:

1 .  אישור פרוטוקול קודם: 

הפרוטוקול של ישיבת המליאה מן המניין מס’  07/2022

אושר פה אחד.

 1. אישור תב”רים : 
מספר תב”ר שם התב”ר מקור תקציבי סכום הערות
271 שצ”פ – מתקני משחקים והצללות משרד השיכון 500,000 ש”ח  
272 מיזמים דיגיטאליים משרד ראש הממשלה 250,000 ₪

 (משרד ראש הממשלה 225,000)

 

מתוך ה 250,000  השתתפות המועצה 22,500 ₪
273 הסרת חסמים, עבודות ניקוז  וכבישים משרד השיכון 1.485 מיליון  
274 תוכנית עיר ללא אלימות

 מערכים טכנולוגיים (מצלמות)

משרד לביטחון פנים 230,000 אש”ח  

 

תב”ר 271 שצ”פ השלמת משחקיה:

ראש המועצה: קיבלנו הרשאה תקציבית ממשרד השיכון ע”ס 500 אש”ח מתוכנית 717 של הדרוזים שצ”פ ויעדנו אותה בתיאום עם משרד השיכון להמשך השלמת המשחקייה, מתקני משחקים והצללות.

 

תב”ר 272 מיזמים דיגיטליים:

ראש המועצה:  תכנון, הקמה ושדרוג , תפעול ותחזוקה של מיזמים דיגיטליים מתקדמים ,

עיר חכמה: עבור תכנון ואפיון הפתרון 18 אש”ח. עבור הקמה הדרכה והטמעה 126 אש”ח. עבור הקמה ותחזוקה 81 אש”ח ובלבד שכל הנ”ל לא יעלה על 90% מהפעילות בפועל.

סה”כ 225 אש”ח.

 

תב”ר 273: הסרת חסמים עבודות ניקוז:

ראש המועצה: בתיאום עם משרד השיכון אנו מייעדים את תקציב  לשיפוץ כבישים וניקוזים. ברחבי הישוב לפי התוכנית מפורטת שהוגשה ע”י המהנדס ואושרה.

יוסי: תוכנת כוללת של ניקוז כללי?

ראש המועצה: לא כללי, כי ישנם שכונות כמו שכונת אל חאפור ושכונת אל קאטאעה שנתנו היתרים לבניה לתושבים ללא תכנון וביצוע וללא פיתוח כבישים וניקוזים. ולזה הוגשה בקשה על ידי בהערכה של עלויות של כ 20 מיליון ₪ ולכן, הסכום של 1.485 הוא טיפול בנקודות דחופות ברחבי היישוב.

 

 

תב”ר 274:  תוכנית עיר ללא אלימות:

ראש המועצה: תוכנית עיר ללא אלימות  לפי תוכנית מאושרת של משרד לביטחון פנים הסכומים כוללים שכר מנהלת תוכנית מדריך מוגנות עבור פעילות הצטיידות ושיפוץ תשתיות , כולל הכשרות והדרכות, פרסום, הסעות, הקמה ותחזוקה של מערכים טכנולוגים (מצלמות) ,מתוך הסכום שסומן יש 230 להמשך הפצת המצלמות ביישוב. נדרש אישור תב”ר סכום של 230 אש”ח מתוך הסכום הכולל.

שאדי: תקציב רב שנתי.

יוסי: מי מאשר תוכנית פריסת מצלמות?

ראש המועצה: דרך משרד לביטחון פנים. בעיקר התמקדו באזורים מרכזיים.

יוסי: להתמקד בגני משחקים.

ראש המועצה: בהחלט, זה לפי התוכנית שלהם.

 

תב”רים מאושרים פה אחד.

 1. אישור החלטת וועדת הנחות בארנונה בעניין מחיקת חובות:

ראש המועצה:  מבקש מיו”ר הוועדה לתת סקירה .

יו”ר הועדה יוסי חדד:

 1. נושא מחיקת חובות סדר גודל ,1.2 מיליון ש”ח לשנת עבודה מ 2008
 2. נושא נוסף לא הייתה בקרה ומעורבות מבחינת כלל הגורמים. המלצתי כיו”ר הוועדה מבחינתי אחת לרבעון לכנס ועדת הנחות בארנונה/מחיקת חובות על מנת שלא יהיו כאלה פערים.
 3. בדקתי מדגמית, הסתמכתי על ידי בדיקה שהיועמ”ש והחשב עשו יחד עם מנהל מחלקת הגביה, אומר שיש ניסיון למחיקת חובות , מבקש לפני שאתם חותמים לבדוק היטב.
 4. מבקש להסב את תשומת ליבכם לנושאים שעליהם לעמוד בהם:1. מחיקה תואמת חוזר מנכ”ל ביחס למחיקת החובות . 2. יש כללים שנקבעו ב 2017. להבה.

יוסי: הערתי לחברת מילגם זה התפקיד שלהם.

נגיב: המועצה מאמצת את ההנחיות של חוזר מנכ”ל משרד הפנים בעניין מחיקת חובות שנוצרו בתקופה בא החייב היה זכאי להנחה ע”פ תקנות הנחה מארנונה, וההנחה לא נוצלה מסיבות שונות (כגון: אי הגשת בקשה, אי תשלום יתרת ארנונה באותה שנת כספים, המחיקה תהיה בשיעור המרבי שבא ניתן לתת הנחה לפי תקנות הנחה מארנונה, בכפוף להסדרת תשלום יתרת הארנונה).ההנחה תמומש בכפוף להסדרת התשלום.

 1. עדכונים ושונות מהיו”ר: 
 • נושא היערכות לחורף בחשמל, המהנדס הכין תוכנית להוספת שנאים.
 • קול קורה נגב גליל עד 4 מיליון שח יושבים על זה הגשנו , ברגע שנקבל את האישור נצא למכרז. היום קל לנו יותר לעשות קריאת  מונים מרחוק כדי להתקדם.
 • מכונת טיאוט: התחדשנו, מתופעלת על בסיס יומי. חוסך זמן ניכר שיפור.
 • אולם הספורט: סיימו את הרצפה. כעת הם ביציקות טורבינות למושבים.
 • יוסי: מכרזים של כ”א מה איתם?

יו”ר: יצאו: מנהלת חינוך, מהנדס, גזבר

יועמ”ש: במהנדס שלחנו למבחנים , אחת ניגשה, גזבר 4 נגשו כולל הגזבר הקיים – נגיש למבחנים, חינוך אחת ניגשה רוחמה  – נגיש למבחן

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 13:00

חתימת היו”ר

 _______________________

ד”ר מתי אבני, עו”ד,

ראש המועצה

  

רשמה את הפרוטוקול: מור סניור, מנהלת הלשכה.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *