الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2023 ישיבות 2023 / פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מס’ 02/2023

פרוטוקול ישיבת המליאה מן המניין מס’ 02/2023


2023-02-16

לשמיעת פרוטוקול הישיבה לחץ כאן

התקיימה ביום חמישי  בתאריך 16/02/2023  בשעה 10:00 בלשכת ראש המועצה

נוכחים:

 • ד”ר מתי אבני –        ראש המועצה
 • מר יוסי חדד  –   חבר מועצה
 • מר משה פרינטה – חבר מועצה

חסרים :

 • מר גדעון חסן – חבר מועצה

משתתפים :

 • גב’ מור סניור – מנכ”לית המועצה
 • מר מלחם אבו עיד – גזבר המועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה
 • מר רשיד שנאן – מבקר הפנים של המועצה

נושאים על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול קודם

הערה: מר משה פרינטה היה נוכח, ומר גדעון חסן היה נוכח בזום.

 

הפרוטוקול הקודם מאושר בכפוף לתיקון ההערה הנ”ל.

 

 1. עדכון מורשי חתימה בחשבון הבנק של ביהס היסודי (בניהול עצמי).

ראש המועצה :  חשבון ביה”ס היסודי ( בניהול עצמי ) מתנהל על השם של המועצה. מורשי החתימה בחשבון היו מנהלת ביה”ס ומזכירת ביה”ס. המזכירה יצאה לחל”ת מחודש אוקטובר וחזרה בחודש זה. לאחר יציאתה לח”לת נכנסה במקומה ממלאת המקום שלה כמורשית חתימה בחשבון האמור, וכיום לאחר חזרתה מחל”ת אנו מבקשים להחזירה כמורשית חתימה.

החלטה : מורשי החתימה בחשבון מס’  *****  בבנק הפועלים בע”מ סניף **** יהיו :

מנהלת ביה”ס גב’ אומימה אבו שאהין  ת.ז.  ******* ומזכירת ביה”ס גב’ סמאהר ולי ת.ז *******. חתימת  שתיהן בצירוף חותמת בי”ס יסודי ” אלאנואר ” מסעדה תהיה חתימה מחייבת בחשבון הנ”ל.

 1. עדכון תקציב (העברה מסעיף לסעיף).

מסירים את הסעיף, הסעיף נידון בישיבת המליאה שלא מן המניין.

 1. אישור הגשת בקשות לשינוי תכניות יעוד.

– ראש המועצה: בהמשך להתייעצות עם הועדה המחוזית לתכנון ובניה, התבקשה המועצה להצטרף כמגישת בקשות לשינוי ייעוד לאחר פניית מספר תושבים בנושא, ומכיוון שאין גוש וחלקה בשטחי רמת הגולן.

מונח בפניכם חומר בקשר ל – 3 התכניות שאני מבקש לדון בהצטרפות המועצה אליהן.

 • יוסי: המועצה מגישה את התכנית או המבקשים?
 • ראש המועצה: המבקשים מגישים ונושאים בעלויות התכניות, אבל המועצה מצטרפת כמגישה נוספת.

בשלב זה נכנס אינג’ סעיד עמאשה – יועץ הנדסי של המועצה.

 • יוסי: הועדה המקומית המליצה לדון בשלוש התכניות המוצעות דרך המליאה?
 • אינג’ סעיד: הוועדה המקומית המליצה בישיבת המליאה שלה על התכניות, ולאחר מכן זה עובר לטיפול הוועדה המחוזית שהיא הגוף המאשר.
 • יוסי: למה מבקשים את זה מהמועצה?
 • אינג’ סעידה: לפי הנוהל הוועדה המחוזית מבקשת שהבקשה תוגש בשם המועצה יחד עם המבקשים בשל העדר הסדר קרקעות באזור. הצטרפות המועצה הנה גם לצורך אישור  הבעלות של המגישים. יש לנו על הפרק 3 תכניות:
 1. שינוי ייעוד למגורים בכפר מסעדה – אזור אלקאטע, תוכנית מס’ 256-0964775.
 2. הרחבת תכנית מתאר מסעדה לכיוון מזרח והסדרת התחברויות תנועה. התכנית קובעת ייעוד מגורים ואירוח כפרי וקובעת זכויות בניה חדשות. תוכנית מס’ 256-1014992.
 3. מתחם תיירות ברכת-רם מסעדה, תכנית מס’ 256-1162932

הוועדה המחוזית עושה תיאום ובדיקה מול המתכנן של התכנית הכוללנית של מסעדה אם התכניות תואמות לכוללנית.

 • יוסי: מה מבחינת אכיפה?
 • אינג’ סעיד: זה בטיפול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה “מעלה חרמון”, שיש להם לא מעט תיקים לפיקוח ואכיפה, ומפקחים באופן יסודי.

 

בשלב זה נכנסת עורכת הבקשה של ברכת רם.

הבקשה הנה בתחום מתחם מסעדת שופי ליד ברכת רם, יש דרך מאושרת. התוכנית היא לצורך הקמת מתחם לחניון לינה (קמפינג משולב) האתר נמצא בין מטעי תפוח ודובדבן שישמשו לקטיף עצמי לאורחי האתר וצמוד למתחם תיירות ובו מסעדה ומלונית מאושרים בבעלות המשפחה ע”ש מר סלים שופי ז”ל. ובנוסף לאשר שוק סיטונאי לפירות הנמצא באותו אתר.

יוסי: חוו”ד של יועמ”ש המועצה עקרונית לשלושת הבקשות?

יועמ”ש המועצה: בדרך כלל נהוג ע”פ בקשת הוועדות לתכנון ובניה כי הרשות המקומית מצטרפת כיזמית / מגישת בקשה בכפוף לכך שבעל הקרקע ( מגיש הבקשה ) נושא בכל העלויות וחתום על כתב שיפוי.

 • אינג’ סעיד: הוועדה המחוזית לא מאשרת במידה ואין התאמה בין התכנית לבין התכנית הכוללנית של המועצה.
 • החלטה: המליאה מאשרת את הבקשה של היזמים של 3 התכניות, להצטרף כמבקשת/יזמית נוספת של תכניות שינוי היעוד הנ”ל בכפוף לאישור הוועדה המקומית לתכנית ובניה “מעלה חרמון”, ובכפוף לכך שמגישי הבקשות יישאו במלוא העלויות וההוצאות של התכניות ולחתימתם על כתבי שיפוי בנוסח הנהוג במועצה.

 

 1. עדכונים ושונות מראש המועצה.

– נושא חירום: מסעדה ורמת הגולן מאופיינת בעונת שלגים, אני מברך את צוות האחזקה והעובדים השותפים שעבדו מסביב לשעון בסופת השלגים שהייתה.

– המנכ”לית: מאז כניסתי לתפקיד התחלנו לכנס ישיבות מנהלים, אני מנחה ומלווה את כל מנהלי המחלקות בגיבוש תכנית עבודה שנתית בהלימה עם חזון מועצתי עליו אני עובדת בימים אלה בשיתוף פעולה מלא עם היו”ר.

 • בשבועיים האחרונים אני נמצאת בבתי הספר בשיחות עובדי המועצה שבבתי הספר בדבר נהלי עבודה מבחינת תיאום ציפיות.
 • כן מבקר הפנים של המועצה ואנכי נרתמים להוספת החומרים המתבקשים לפי החוק, באתר האינטרנט, דבר זה עולה בקנה אחד עם החזון המועצתי בדבר שקיפות ושירותיות לתושב הדורש ממני רתימה וליווי של כלל מנהלי המחלקות לחומרים הנדרשים לכל מחלקה. .
 • קב”ט המועצה קיים מפגש ריענון בנושא רעידות אדמה עם כל צוותי בתי הספר.
 • מעל 8000 רכבים נכנסו למסעדה בסופ”ש האחרון.
 • יריד התיירות מוני אקספו 2023, מוחסנה חאטר יצגה את המועצה בכבוד, היריד הנו בשיתוף הפעולה עם הרשות לפיתוח נגב וגליל שת”פ מלא עם נציג הדרוזים ברשות נגב גליל.
 • בתהליך אנו נערכים להנפקת אישור תושב באופן מקוון.
 • קליטת קב”ס ומנהל גיל רך מ- 0 עד 3.
 • יוסי: עבדנו בעבר על רי -ארגון ברשות, יש לעבוד היום גם על נושא חשוב זה.
 • רשיד: ממשיך את המנכ”לית בנושא אתר האינטרנט, קיימנו פגישת עבודה יחד עם המנכ”לית לטפל בכל הליקויים בנושא זה, המטרה היא להגיש את הדו”ח המתוקן.

במקביל אני מטפל בליקויים בנושא משאבי אנוש, התחלנו לדרוש השלמת מסמכים מהעובדים, יש לציין לשבח שבמסעדה לעומת מקומות אחרים לא היה שום עובד שאין לו תיק. בגדול הדברים מתנהלים בצורה טובה גם כן יש שיתופי פעולה יחד עם גורמי המועצה.

 

הישיבה ננעלה בשעה 11:28

 

___________________                                                     _____________

   ד”ר מתי אבני, עו”ד                                                       מור סניור

       ראש המועצה                                                               מנכ”לית המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *