الرئيسية / اعلانات ومناقصات / מכרז כ”א פנימי / חיצוני מס’ 2024/ 05 – לתפקיד מהנדס המועצה

מכרז כ”א פנימי / חיצוני מס’ 2024/ 05 – לתפקיד מהנדס המועצה


2024-06-27

לחץ כאן להורדת שאלון משרה פנויה

בהתאם לתקנות העיריות ( מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות ), התש”ם – 1979 מכריזה המועצה המקומית מסעדה על משרה פנויה, כדלקמן :

 

תואר התפקיד :    מהנדס המועצה.

שיעור המשרה :   75 % משרה.

תנאי העסקה :     שכר בכירים בהתאם ובכפוף לאישור משרד הפנים.

תיאור התפקיד :

 1. גיבוש מדיניות הנדסית של המועצה וגיבוש עבודה להשגת שיפורה של איכות החיים של תושבי המועצה והשוהים בתחומה.
 2. אחריות לתכנון המועצה ובכלל זה הכנת פרוגרמות ותכניות אב בתחומים הנדסיים שונים.
 3. אחריות לאיתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.
 4. ביצוע עבודות תכנון, ניהול, תיאום ופיקוח וכן טיפול בעבודות הקמה ותחזוקה למבני ציבור, כבישים, משטחי בטון, מדרכות, אבני שפה, מגרשי חניה, ניקוז, חשמל ותקשורת  וכיו”ב.
 5. אחריות לתכנון ולפיקוח על ביצוע של עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות, הקשורות בפיתוח התשתיות השונות במועצה, כגון : בניה ציבורית, ביוב ותיעול, תחבורה ותנועה, תאורה ומאור, גנים ציבוריים וכד’.
 6. אחריות להכנת מכרזים ופיקוח על תהליכי התקשרות עם קבלנים בתחום עבודות תשתית הרשות המקומית ותחזוקתן, לרבות מפרטים, תכניות מפורטות, כתבי כמויות ואומדנים כספיים.
 7. פיקוח לרבות פיקוח הנדסי צמוד על עבודת קבלנים המבצעים עבודות בניה, תחזוקה, תיקון תקלות והקמת מתקנים חדשים.
 8. אחריות לניהול פיקוח על פעילות של היחידות השונות שבאחריות מהנדס המועצה ולמעקב אחר פעילויות אלו.
 9. ייזום פעולות שיקום ושדרוג של כבישים. אחריות על תחזוקת הכבישים.
 10. הטמעת כללי הבטיחות בקרב הקבלנים העובדים תחת פיקוחו.
 11. אחריות על תחזוקת מבני ציבור, קונסטרוקציות בטון ופלדה.
 12. ניהול מחלקת ההנדסה – ניהול מקצועי של עובדי האגף והנחייתם המקצועית בביצוע פעולותיהם.
 13. עבודה מול רשויות חיצוניות ( משרדי ממשלה, נתיבי ישראל, חברת החשמל ועוד.(
 14. אחריות על מערך המידע ההנדסי גיאוגרפי של היישוב.
 15. אחריות לקשר ולתיאום עם ועדות התכנון והבניה בתחומי רישוי בניה, הוצאת היתרי בניה, טופסי 4 ותעודות גמר בניה בישוב, תכניות בניין עיר, תכניות מפורטות וכד’.
 16. קבלת קהל, יזמים, תושבים ואנשי מקצוע בתחום הבניה.
 17. נוכחות בישיבות המועצה וועדותיה בהתאם לקבוע בחוק.
 18. מטלות נוספות ע”פ הנחיות הממונה.

 

תנאי סף ודרישות התפקיד :

1.הוא מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי”ח – 1958.

2. הוא בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים: הפיקוח והרישוי, הבניה הציבורית, העבודות הציבוריות המבוצעות ע”י רשות מקומית או מטעמה.

3. הוא בעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.

4. הוא לא הורשע בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 

כושר ניהול עובדים והנעתם,  שליטה מעולה ביישומי מחשב,  כושר הבעה בכתב ובע”פ, תודעת שרות גבוהה,  אמינות,  יצירתיות, קפדנות בביצוע,  יכולת ייצוג המועצה בפני גורמים חיצוניים,  יכולת ארגון ותכנון פיקוח ובקרה,  סמכותיות, גמישות בשעות העבודה.

 

כפיפות :    לראש המועצה.

הגשת מועמדות :

את המועמדות למשרה יש להגיש על גבי טופס שאלון אישי / בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל במזכירות המועצה או באתר האינטרנט של המועצה בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד / ת והמלצות,  במעטפה סגורה במשרד מנהלת לשכת ראש המועצה לא יאוחר מיום   08/08/2024  בשעה   14:00.

 

למועמדים שכישוריהם עונים לתנאי המכרז ייערכו מבחנים במכון מיון המתמחה באבחון ומיון מועמדים לעבודה.

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי הקבלה לעבודה מחמת מגבלותיו יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי המועצה, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

ההעסקה מותנית בנוהל איסור ניגוד עניינים.

בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

 

בכבוד רב,

ד”ר סלמאן בטחיש

ראש המועצה

mh202405_eng

شاهد أيضاً

تعبيد طرق في مسعدة

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי פיקוח הנדסי צמוד לפרויקט שדרוג ושיקום כבישים וניקוזים – שכונות ותיקות

להורדת טופס הצעת מחיר לחץ כאן הנך מוזמן בזה להגיש הצעת מחיר לביצוע עבודות פיקוח …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *