الرئيسية / قسم الجباية / ضريبة الاملاك 2014

ضريبة الاملاك 2014


2014-02-01

צו מיסים

שנת 2014

 

 

בתוקף סמכותי ובהתאם לסעיף (9 ב ) וסעיף 10 לחוק ההסדרים במשק המדינה –(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב – ) התשנ”ג, 1992 . ולפי פקודת המועצות  המקומיות (נוסח חדש) , שיעורי הארנונה הנם כמפורט להלן :

בהחלטה זו , המועצה לוקחת בחשבון כי קיימת עתירה לגבי שיעורי התוספת המומלץ , דהיינו  3.36% , וכי עלול להיות שנוי בתעריפים בהתאם להנחיה הסופית של משרד הפנים.

 

טבלת נכסים + תעריפים:

 

תאור הנכס תעריף 2013

תעריף מוצע 2014

הערות
מגורים 31.80 32.87  
מחסנים 11.88 12.28
עסקים 62.44 64.54
מטעי תפוחים 46.55 48.11
משרדים 62.44 64.54
מרפאות 60.17 62.19
תחנות דלק-קרקע תפוסה 31.08 32.12
שטח מוסכים-קרקע תפוסה 12.48 12.90
תפוח במקומות ש’ 19.29 19.94
שתילים 13.62 14.08
אדמות בור 7.94 8.21
מגרש בניה 283.87 293.41
בית קירור 31.08 32.12
משרדים ושירותים 62.44 64.54
קרקע תפוסה 12.48 12.90
מבנים ומתקני מים 40.86 42.23
מבנה חקלאי 31.80 32.87
בתי הארחה וצימרים 62.44 64.54

 

הגדרות:

 

יחידת שטח תחושב במ”ר שלם. חלק ממ”ר שהינו פחות מ 0.5 – מ”ר – לא יחושב לצרכי חיוב בארנונה.

מעל 0.5 מ”ר – יחושב כמ”ר שלם.

 

א.     שטח המבנה במבנים למגורים – כולל כל השטח של המבנה לרבות קירות חוץ ופנים, ממ”דים , חדרי מדרגות, מרפסות מקורות וכל כל שטח מקורה אחר, בין שהוא צמוד לדירה ובין שאינו צמוד לה , למעט שטח המקלט המשמש לצורך מקלט בלבד.

ב.      כניסה מקורה להגנה מגשם עד 6 מ”ר ובליטות ארכיטקטוניות ללא שימוש פונקציונאלי – לא יחויבו בארנונה.

 

ג.      מוסכים וחניות לרכב יהיו פטורים מארנונה כל עוד משמשים לחניית רכב אחד בלבד כאשר לא עוברים גובה של 1.80 מ’.

ד.      מרתפים ועליות גג עד גובה 1.80 מ’ לא יחויבו בארנונה. מחסנים שאינם צמודים לדירה יחויבו בארנונה על 50% משטחם.

 

בבתים משותפים למגורים – בין הרשומים כך בלשכת רישום המקרקעין ובין שטרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין , יראו את הרכוש המשותף שבמבנה כחלק משטח כל דירה ודירה , כאשר לשטחה של כל דירה ודירה יתווסף השטח הכולל של הרכוש המשותף כשהוא מחולק באופן יחסי מגודל הדירה בין מס’ הדירות בבית המשותף.

 

ה.     שטח מבנה שאינו למגורים – כולל כל שטח של המבנה בכל הקומות והמפלסים ( לרבות קירות חוץ ופנים ) יציעים וכן כל שטח מקורה אחר, בין שהוא צמוד לאותו נכס ובין שאינו צמוד לו , למעט שטח המקלט והמבואה למקלט המשמש לצורך מקלט בלבד. יציע נכלל בשטח המבנה באם גובהו מרצפתו לתקרה מ- 1.80 מ’ ומעלה ויש לו מתקן עליה קבוע או נייד , המאפשר עליה ליציע ושימוש בו.

 

ו.       שטח המבנה במבנים לתעשייה ומלאכה , מסחר ושירותים – כולל את שטח  המבנה כאמור בסעיף ג’ לעיל לרבות מחסנים , סככות ומבני עזר ( למעט מקלט ומבואה למקלט המשמש כמקלט בלבד ) לרבות שטח הקרקע שהינו עד 50% מהשטח התפוס ע”י המבנה , שנעשה בו שימוש עם המבנה כחצר או גינה או לכל צורך אחר של אותו מבנה. החיוב של שטח הקרקע שנעשה בו שימוש עם המבנה כאמור לעיל , יהיה לפי התעריף של קרקע תפוסה, אלא אם נאמר במפורש אחרת לגבי סוג נכס מסוים.

 

ז.      קרקע תפוסה- כל קרקע בתחום המועצה שאינה אדמה חקלאית ואינה אדמת בניין שמשתמשים בה ומחזיקים אותה יחד עם בנין לפי סוגי הבניינים שתוארו בטבלה.

 

ח.     מיכלי גז טמונים כוללים שטח המיכל וכן שטח המוגדר כטווח בטיחות לפי תקן ישראל.

 

 

מועדי התשלום:

  1. המועד לתשלום הארנונה הינו 1 ינואר 2014
  2. חייבים בארנונה שלא ישלמו את הארנונה מראש, תיגבה הארנונה בשישה תשלומים דו- חודשיים, צמודים למדד.
  • התשלום הראשון ייגבה ב-16 ינואר, עבור ינואר-פברואר 2014
  • התשלום השני ייגבה ב-16 מרץ , עבור מרץ –אפריל 2014.
  • התשלום השלישי ייגבה ב-16 מאי, עבור מאי-יוני 2014.
  • התשלום הרביעי ייגבה ב-16 יולי, עבור יולי-אוגוסט 2014.
  • התשלום החמישי ייגבה ב-16 ספטמבר, עבור ספטמבר אוקטובר 2014.
  • התשלום השישי ייגבה ב-16 נובמבר, עבור נובמבר-דצמבר 2014.

 

עפ”י הוראות החוק תש”מ 1980, לארנונה המשולמת התשלומים יתווספו הפרשי הצמדה.

 

חשבונות ארנונה שלא ייפרעו במועדים לעיל יחויבו בתוספת ריבית כחוק.

 

 

הנחות ופטורים:

 

  1. תושבים אשר ישלמו את מלוא הארנונה הכללית מראש עד 31.1.2014 יהינו מהנחה של 2% ויהיו פטורים מתשלום הפרשי הצמדה למדד במשך שנת המס.
  2. הנחות למשלמים את הארנונה הכללית באמצעות הוראת קבע לבנק-למשלמים את הארנונה הכללית באמצעות הוראת קבע לבנק תינתן הנחה של 2% מסכום הארנונה.

 

יתר ההנחות יינתנו לפי תקנות הסדרים במשק המדינה ( הנחות ארנונה) , תשנ”ג 1993 ללא שינוי.

 

השגת ערר:

 

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל”ו 1976, ניתן להשיג בפני מנהל הארנונה על החיוב , תוך 90 יום, מיום קבלת הודעת התשלום.

מנהל הארנונה ישיב תוך 30 יום מיום קבלת ההשגה, אי מתן תשובה ע”י מנהל הארנונה, ייחשב הדבר כי הוחלט לקבל את ההשגה.

 

 

 

 

על החתום,

 

מתי אבני

ראש המועצה

عن fadi fadi

شاهد أيضاً

חשבון חשמל לדוגמא

دفع الكهرباء ببطاقة اعتماد من البيت – תשלומי חשמל בכרטיס אשראי מהבית

أهالي مسعدة الكرام، الان يمكنكم دفع الكهرباء ببطاقة اعتماد (ישראכרט/VISA) من البيت دون الحاجة للوصول …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *