الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2018 ישיבות 2018 / פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין מספר 6/2018

פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין מספר 6/2018


2018-06-05

נוכחים:

 • מר יוסף ברון –     ראש המועצה
 • גב’ ברכה כהן –     חברת מועצה
 • מר רונן סגל –      חבר מועצה
 • עו”ד מרון כליפה –      חבר מועצה
 • מר פיסל ספדי –      גזבר המועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה
 • גב’ מיכל חזן –     מנהלת לשכת ראש המועצה ומקלידת הפרוטוקול

 

לא נוכחים:

 • עו”ד עזאת קיש –      מבקר המועצה

 

א.ג.נ.
ישיבה מס’ 6/2018 התקיימה בתאריך  5.6.2018 , יום ג’, בשעה 12:00 בלשכת ראש המועצה, מסעדה.

 

על סדר היום:

 

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס’ 5.2018 מיום 7.5.2018.
  פרוטוקול קודם אושר.
 2. אישור תב”רים לפי רשימה מצורפת.
  גזבר המועצה מעדכן שמדובר באישור לסגירת תב”רים. יצוין כי ע”פ החוק, תב”ר שנסגר בגירעון יש להמתין שנתיים עד שיימצא התקציב אבל זה לא המקרה. פה מדובר בתב”רים שנסגרו בגירעון קטן או בעודף. להלן הרשימה:
מס’ תב”ר פרויקט תב”ר מאושר הכנסות הוצאות סטאטוס
205 חניה לקופת חולים       460,000       460,000      442,000 סגירה
203 רכישת ציוד למתנדבים         30,000         29,600        29,600 לסגירה
202 רכישת גנרטור         56,000         56,000        56,000 לסגירה
201 אפזור מרה”פ       100,000         82,000      100,000 לסגירה
193 תכנון       150,000       150,000      150,000 לסגירה
177 מדרכות וכביש       700,000       700,000      700,000 לסגירה
157 כיתות גנים    2,000,000    1,926,000   1,954,000 לסגירה
146 בניית תיכון    4,600,000    4,778,000   4,718,000 לסגירה

הוחלט פה אחד לסגור התב”רים.  

 1. ביטול תב”ר אלקאט’ע ע”פ הודעת ראש הוועדה לתכנון.
  בתאריך 1.1.2017 בוצעה פניה ליו”ר הוועדה המרחבית דאז, עמוס רודין, לצורך תכנון שכונת אלקטעא הובטח על ידו מיליון ₪.
  בתאריך 10.1.2017. הוציא עמוס רודין מכתב שבו נאמר כי הוועדה מעמידה לרשות המועצה המקומית סך של מיליון ₪ לצורך תכנון, פיתוח ותשתיות למועצה.
  כאשר הגזבר פנה לוועדה לקבלת הכסף – קיבלנו רק  500,000 ₪ שקוזזו מכספי הזכות של המועצה בוועדה.
  בתאריך 21.5.2018 יו”ר הוועדה, האלוף משלב, שלח מכתב ובו נאמר כי פעולת החיוב של המועצה  אינה תקינה והוועדה לא יכולה להתחייב כלפי הרשות. בנוסף נרשם כי מצב הוועדה קשה וכאשר יתאזן מצב הוועדה יוכלו לדון שוב בבקשה.
  חשוב להדגיש כי תב”ר זה אושר כבר לפני שנה וחצי ולכן חברי המועצה סבורים שמדובר בסוגיה משפטית.
  ראש המועצה:
  מדובר בהחלטה לא חוקית של האלוף משלב  מאחר וכבר עברה יותר משנה מאז שהתקבל המכתב.  בנוסף לא התקיים כלל דיון בנושא זה בוועדה.
  נכון לרגע זה לא נסגור התב”ר ונפנה בנושא לראש מנהל התכנון עם העתק לשר האוצר.
  גזבר המועצה סבור שעלינו להפסיק את העבודה באופן מיידי על מנת לא לייצר גירעון בתקציב המועצה.
  היועץ המשפטי יבדוק האם המכתב שהוצא בחודש מאי 2018 חוקי ובמקביל יכתוב מכתב למנהל התכנון עם העתקים לכל הגורמים הרלוונטיים.
 2. תקציב לסלילת כבישים
  קיימים מספר פרויקטים שבהם נדרש לבצע ריבוד על מנת שאנשים יוכלו להגיע לבתיהם בצורה סבירה. בנוסף, אין יכולת הגעה לאזור התעשייה דבר המעכב בניית ת.דלק באזור.
  ראש המועצה מעדכן שהמועצה תטפל בנושא.
  מהנדס המועצה יגיש תכנית ובה יפורט באילו כבישים / שכונות מדובר + העלויות הצפויות. ולאחר מכן נייעד תקציב לנושא.
 3. מרכיבי ביטחון – תקציב מ.הבטחון.
  ראש המועצה מעדכן:
  אתמול התקיימה ישיבה עם עמיקם סבירסקי ממשרד הביטחון, ישיבה זו התקיימה בהמשך לביקור שר הביטחון בנושא מיגון היישובים הדרוזיים ואנו חשים בהתקדמות יפה.
  לאור העובדה שכיום קיימת אפליה בוטה בין הישובים הדרוזיים ליישובים הישראליים ברמת הביטחון.
  ראש המועצה ציין כי המוכנות לחירום היא משמעותית ביותר. האירוע שהיה לפני מס’ שבועות אינו חד פעמי ולכן נדרשת חשיבה שונה מבעבר בנושא.
  הנושאים שנדונו בישיבה:
 • רכב קב”ט – הובטח שעד חודש הבא (יולי 2018) יהיה רכב בטחון במסעדה, בנוסף, הועלה התקציב ל170-180 אלף ₪ והמועצה תשלים את הסכום הנדרש. הרכישה תתבצע במרוכז דרך מרכז שלטון מקומי.
 • מבני הציבור במסעדה לא ממוגנים
 • יוקם מרכז מידע מרחבי שייתן מענה לארבעת הרשויות. המרכז יתופעל במשך 24 שעות ביממה והעובדים יהיו עובדי המועצות והמוקד יהיה מוקד מרחבי.
 • יוקם מחסן מרחבי במסעדה שבו יהיו כל הציודים הנדרשים לשעת חירום.
 • פרויקט מצלמות – עדיין נמצא בבדיקה
 • מקלט ציבורי ייבנה מתחת לגני הילדים החדשים.
 • מיגוניות – הובטחו באופן מיידי. המועצה תכין מפת נ”צ למיקומן לפי בקשת פיקוד העורף.
  חבר המועצה, רונן סגל מבקש לדעת אם הבתים החדשים שנבנים היום נבנים עם ממ”דים?
  תשובת ראש המועצה
  : החוק מחייב בניית ממ”דים ואלו מוגשים גם בתכניות הבניה אבל בפועל אין לנו אכיפה בנושא.
  ראש המועצה מבקש לציין כי קב”ט מסעדה עושה עבודה מצוינת למרות שעובד בחצי משרה.
 1. בדיקת שכר
  ראש המועצה מעדכן שבוצעה בחינת הצעות מחיר לנושא. נבחר רו”ח יעקב זיצר שיבצע בדיקת שכר מסודרת. אנו מקווים שאין אנשים שקיבלו שכר יותר מהמגיע להם ושיצטרכו להחזיר אבל נתמודד עם הנושא כאשר נגיע אליו.
 2. ועדת מכרזים
  לאחר ישיבת מועצה זו תתקיים ישיבת מכרזים.
  ראש המועצה מבקש לדון ולהחליט עוד היום מי הנבחר במכרז.
 3. נוהל עבודה בנושא חיבורי חשמל
  ראש המועצה מעדכן:
  השבוע התקיימה ישיבה מקצועית בנושא החשמל. הוכן נוהל חדש לחיבור חשמל הכולל טפסים חדשים (שלא היו קיימים בעבר). אנו שואפים שהחיבור יתבצע בצורה מסודרת בדומה לחברת החשמל.
  הוכנס נוהל עבודה חדש בנושא באמצעות טפסים שיעברו בדיקה של הגזבר, המהנדס, וחשמלאי עם הערכה לאומדן העבודה מבחינת עלויות במקומות בהם יש צורך בתשתית ולא רק בחיבור. האחריות הוטלה על חשמלאי המועצה.
  המועצה יצאה במכרז לקבלן חשמל. לאחר חתימה על ההסכם יצורף נספח בו יפורטו רשימת מוצרים ומחירים לדרישות העבודה על מנת שיתאימו לחיבורי חברת החשמל שיהיו בעתיד.
 4. ממונה חופש המידע
  עד היום התקבלו פניות ולא היה ממונה חופש מידע כראוי. ראש המועצה מבקש למנות את הגב’ מיכל חזן, מנהלת הלשכה כממונה על חופש המידע ברשות והיא תעבוד בצמוד ובתיאום אל מול היועמ”ש.
  המועצה מאשרת  פה אחד את מינויה של גב’ מיכל חזן לממונה חופש המידע.
 5. ממונה בטיחות אש
  נתבקשנו למנות ממונה בטיחות אש.
  המועצה מאשרת מינויו של קב”ט המועצה, חסן אבו סעדה כממונה בטיחות אש.
 6. הצעות מחיר (ע”פ נוהל):
  ראש המועצה מציין כי בעבר וועדת השלושה טיפלה בבחינת הצעות מחיר לכל סוגי העבודות, ע”פ חוק וועדה זו מיודעת לרכש בלבד ולא להצעות מחיר המוגשות לביצוע עבודות. הצעות מחיר אלו נידונות ע”י חברי המועצה. לאחר הישיבה יידונו חברי המועצה בהצעות המחיר שהוגשו.
  להלן הנושאים בהם יש לבחון הצעות מחיר שהוגשו:
  1. הצעות מחיר בנושא תכנון מערך מצלמות (2 הצעות)
  12.2. הצעות עבור מכשירי קשר לבתי הספר (3 הצעות)
  12.3. הצעות עבור ציוד לחדר הפעלה (3 הצעות)
  12.4. הצעות עבור גידור גני ילדים (3 הצעות)
  12.5 הצעות עבור תכנון מגרש דשא סינטטי (4 הצעות)
 7. שונות
 • בחירות
  נכנסנו לתחום ה- 150 יום שלפני הבחירות. התקיימה שליפה של הפנקס הראשון. החלטת שר הפנים בתוקפה.
  מעדכן שהוגש בג”צ כנגד קיום הבחירות שם ע”י עורך דין במג’דל שמס.
  המועצה מבצעת הזמנה של ציוד הבחירות (קלפיות, פרגוד וכד’) עבור ארבע המועצות.
 • חופשה מרוכזת
  ראש המועצה מבקש לקבוע חופשה מרוכזת לעובדי המועצה בקיץ.
  מזכיר המועצה ירכז תאריכים שבהם עובדי המועצה מתכננים לקחת חופשה.
  המועצה תבוא בדין ודברים עם ועד העובדים לגבי תנאי החופשה ונצא בהחלטה מסודרת לעובדים.
  הוחלט פה אחד לאשר חופשת קיץ מרוכזת של שבוע לעובדי המועצה.
 • עדכון בעבודות פיתוח
  מתנ”ס – כרגע מתבצעות מחוץ למבנה ולאחר מכן יתבצעו עבודות ההשלמה בפנים.
  בית העם – לפני שבוע סיימו את קירוי המבנה. שם מתוכננות להתבצע הבחירות.
  כיום מרכז ההפעלה נמצא במבנה זה וגם המחסנים.
 • כוח אדם.
  ראש המועצה מעדכן שקיימות כרגע מס’ בעיות בתחום:
  רכז חוגים וספורט – וויאם ווילי לא עמד בתנאי הסף ולכן פוטר. בינתיים כל מה שקשור בנושאים אלה עבר לטיפול מנהלת מחלקת החינוך נצטרך לצאת במכרז חדש לתפקיד.
  תפקיד הקניין – יוסוף בטחיש שמונה כקניין המועצה  אינו עומד בתנאים הנדרשים.
  ראש המועצה מעדכן שמעוניין למצוא תפקיד אחר עבורו על מנת לא לפגוע בפרנסתו.
  מנהלת מחלקת החינוך – גב’ רואא ח’אטר, הוגשה עתירה כנגדה ע”י העמותה לצדק חברתי שבה נאמר שהגב’ ח’אטר נבחרה שלא כדין. התקיים דיון ראשוני בנושא בבית הדין, ראש המועצה היה נוכח וגם יועמ”ש,
  בנוסף הוגשה בקשה לוועדת השירות תתכנס בתאריך 12.6.18.
 • העמקת הגביה
  ע”פ הדוח הרבעוני אנו עדיין לא מגיעים לשיעורי גביה מספיקים. הוצאנו מכתב לחייבים ונהיה מוכנים לבוא לקראתם בהסדרים. אנו מקווים שלא נצטרך להפעיל אמצעים מעבר אך במידה והדבר לא יתקדם כשורה נצטרך לקחת חברת גביה.
 • עבודות תכנון ופיתוח
  עבודות תכנון חיזוק בית ספר התיכון ראש המועצה הקודם הזמין מישהו בלי הסכם ובלי הזמנת עבודה. הקבלן בשם פיראס קאסם.
  ראש המועצה מבקש לדון כיצד אנו מתייחסים לנושא.
  היועץ המשפטי מעדכן שעד סוף 2017 היה נהוג שההתקשרות הייתה פטורה ממכרז. בכל אופן לא הוצאה הזמנת עבודה או הסכם בנושא ולא התבצע תהליך מסודר.
  הוחלט שיש להפסיק את התקדמות העבודה והיועץ המשפטי יענה משפטית בנושא.
  ענין סאלח עמאשה – ביצע עבודות הנגשה בחט”ב. שולם לו סכום העבודה אך היתה עבודה חריגה שאושרה לו בע”פ ע”י ראש המועצה הקודם.
  ראש המועצה מבקש לקבל פרטים על הנושא בכתב ומידע ממהנדס המועצה.
  פריצת הכביש – תחנת הדלק – המועצה תטפל בנושא
  מעון יום – יש עמוד חשמל בתוך השטח והוא מפריע.
  ראש המועצה ממליץ לאשר הזזת עמוד החשמל.
  הזמנות למודד לסימון כבישים – מגרש הספורט, סחב”ק ושכונת אלחפור.
  הזמנות המודד מאושרות.
 • הצעה של גזבר המועצה לרכש עד 10,000 ₪
  בהיעדר קניין מבקש אישור ראש המועצה לביצוע הזמנות עד 10,000 ₪ .
  לפחות עד שיימצא פתרון לעניין הקניין.
  ההצעה אושרה. אך כל בקשה כזו יש להביא לידיעת ראש המועצה.
 • היועץ המשפטי מעדכן בעניין מכרז גני הילדים:
  המכרז הקיים הוא הוא ללא המקלט התת קרקעי. אם בונים את הגנים עם מקלט זה מייקר את הבנייה ביותר מ-50% ואז אולי צריך להוציא מכרז חדש.
  ראש המועצה מעדכן שחלק מהתקציב הוא ממשרד הביטחון ולכן נחכה לראות כמה תקציב יתקבל.
  הוחלט לא לפתוח את מכרז גני הילדים כרגע עד שנדע כמה תקציב נקבל לבניית המקלט.

השתלמות מרוכזת בנושא הבחירות בשיתוף משרד הפנים בתאריך 5.7.18 במג’דל שמס
מועד הישיבה הבאה 4.7.2018 בשעה 10:00

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *