الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2019 ישיבות 2019 / פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין מספר 7.2019

פרוטוקול ישיבת מליאה שמן המניין מספר 7.2019


2019-09-26

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

לשמיעת פרוטוקול ישיבה לחץ כאן

 

נוכחים:

 • מר אליהו זיגדון  –     ראש המועצה
 • עו”ד מרון כליפה –      חבר מועצה
 • מר גדעון חסן –          חבר מועצה
 • מר יוסי חדד –          חבר מועצה
 • מר משה פרינטה – חבר מועצה
 • מר פיסל ספדי –      גזבר המועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה

 

לא נוכחים:

 • מר היית’ם ח’אטר – מהנדס המועצה
 • מר עיזאת קיש – מבקר המועצה

 

אורחים:

 • רו”ח ניר ענבי – משרד רו”ח זיצר

 

הישיבה התקיימה בלשכת ראש המועצה ביום חמישי, 26.9.2019 בשעה 11:30

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס’ 6.2019
  פרוטוקול קודם אושר
 2. דיון בדו”ח כספי 2018 ועדכון וועדת הביקורת
  דוח כספי 2018 – הליקויים שצוינו בדו”ח תוקנו.
  חבר המועצה יוסי חדד מעדכן את המליאה כי לאור העובדה שחבר המליאה גדעון חסן לא נכח בדיון הוא מילא את מקומו.
  חבר המועצה מרון כליפה מסיים את תפקידו באוקטובר ועל המליאה לקבל החלטה מי יהיה יו”ר ביקורת במקומו.
  יו”ר וועדת ביקורת, עו”ד  מרון כליפה עדכן בנוגע לתוכן וועדת הביקורת וההתנהלות בעניין ליקויים שעלו בדוח מבקר המועצה לשנת 2018 ובדוח מבקר המדינה:
 • דוח ביקורת מבקר המדינה:
  בנושא החשמל מדובר בליקויים שמחייבים פתרון מידי ועל המועצה להעביר את הטיפול לחברת חשמל. קיימת סכנה ממשית שחושפת את המועצה לתביעות ועליה להביא מומחים בנושא התנהלות חשמל של יישוב.
  העסקת קרובי משפחה – יש צורך בטיפול מידי. המדינה משקיעה הרבה בזמן האחרון בטיפול בעניין הזה.
  יועמ”ש המועצה, עו”ד נג’יב מדאח, עדכן כי ראש המועצה מינה צוות לתיקון ליקויים כנדרש בדוח מבקר המדינה אשר דן גם בעניין העסקת קרובי משפחה. חברי הצוות הם מזכיר המועצה, יועמ”ש וגזבר המועצה.
 • בעניין דוח מבקר המועצה לשנת 2018:
  מבדיקה שערכו חברי הוועדה, לא נעשתה עבודה לפי תכנית העבודה השנתית. בנוסף לכך קיימים כשלים משמעותיים הדורשים טיפול כגון החזרת כספים לתלמידים / להורים הרלוונטיים.
  חברי המליאה מבקשים לבצע ביקורת חוזרת לתיקון הליקויים עד סוף נובמבר.
  תכנית עבודה לביקורת פנים 2019 – הומלץ לראש המועצה לדאוג שתבוצע העבודה מאחר ומדובר בסוף שנת העבודה.
  לגבי דוח מבקר המדינה – לא הוצג הדוח בזמן כראוי.
  חבר המועצה יוסי חדד מבקש להדגיש בעניין נוהל עבודה תקין – היה צריך לעכן את חברי המליאה בנושא עזיבתו של מבקר הפנים של המועצה
  ולא מקובל כי מנהלי מחלקות לא מיודעים בעזיבתו של מנהל מחלקה בעל תפקיד בכיר.
  תגובת ראש המועצה לדיווח שהועלה:
  נושא החשמל – דוח מבקר המדינה מתפרש כבר על פני כמה שנים ואף היה בג”צ בנושא.
  חברת החשמל הקשיחה בקשותיה ולכן מי שצריך לנהל את הנושא הזה היא רשות החשמל והמדינה. הדבר הוסבר גם לנציגי מבקר המדינה שהיו כאן. המצב הנוכחי שבו יש הפסקות חשמל מרובות בעונת החורף לא מקובל על ראש המועצה אשר פעל במסגרת האפשרויות ואף מעבר לכך.  נכון לרגע זה אושרה הלוואה ע”ס 2.5 מיליון ₪ על מנת שניתן יהיה לתקן את הליקויים הקיימים, הוחלף שנאי מרכזי ועמודי חשמל מסוכנים.
  חבר המועצה מרון כליפה: שואל האם דובר עם מר האשם חוסיין על העניין הזה? והאם נבדק עניין יתרות מתוכנית החומש שניתן לנצלן?
  חבר המועצה יוסי חדד מעדכן מתוקף תפקידו כי נבנתה גם תכנית חומש לדרוזים בגולן ולכן דורש שתהיה תכנית הערכה ומיפוי תקציבית על מנת שניתן יהיה להעביר לגורמים הרלוונטיים ולהכניס לתוכנית החומש.
  בכל מקרה הודגש כי לא משנה באיזה סכום מדובר יש לטפל בנושא.
  המלצת וועדת הביקורת היא עזיבתו של מבקר הפנים הנוכחי, בנוסף יש לקחת בחשבון שחשוב לאמץ המלצתו של מבקר פנים שניתנה בישיבה להעסיק מבקר פנים שאינו תושב ארבעת הכפרים לאור הרגישות הקיימת.
  חבר המועצה, יוסי חדד: סוכמו דברים אותם יש להפיץ למנהלי המחלקות הרלוונטיות.
 1. הצגת דוח רבעוני מס’ 2 לשנת 2019
  ניר ענבי רו”ח ממשרד יעקב זיצר הציג את הדו”ח הרבעוני בפני חברי המליאה.
  היתרות שהוצגו נכונות לתאריך 30.6.2019 כלומר, המאזן משקף את הפעילות של החצי שנה הראשונה.
  נסקרו סעיפי הוצאות המועצה אל מול ההכנסות. אחוזי הגבייה של המועצה.
  חבר המועצה יוסי חדד שואל: כיצד ניתן לקדם את עניין הגביה.
  ראש המועצה: המכרז החדש שיצאנו אליו למערכות מחשוב ישפר את יעילות העבודה של המועצה ויגביר את אחוזי הגבייה בצורה משמעותית ואז גם המועצה תהיה זכאית למענק משרד הפנים.
  בנוסף צפוי סקר נכסים מורחב אותו התחייבוה המועצה לבצע ואשר גם לאחריו צפויים לעלות אחוזי הגבייה.
  רו”י ניר ענבי מסכם סה”כ שהדוח מאוד חיובי.
  משרד הפנים יעשה סקירה על הדוח שהוצג.
 2. אישור חוזה התקשרות עם מילגם (מכרז 6.2019)
  חוזה ההתקשרות עם מלגם אושר
 3. מינוי גזבר המועצה כנציג הרשות במליאת איגוד אשכול גליל מזרחי
  ראש המועצה מעדכן שנתבקשנו למנות נציג למליאת האיגוד ולדעתו גזבר המועצה מתאים לתפקיד זה.
  חברי המליאה מאשרים את גזבר המועצה כחבר מליאת אשכול גליל מזרחי.
 4. בחירת וועדת שמות רחובות
  ראש המועצה מעדכן כי תקום וועדה אשר תחליף חלק משמות הרחובות שנבחרו בראשונה. ראש המועצה יהיה יו”ר הוועדה ומנהל מחלקת הרווחה מר אדהם בטחיש, יהיה מ”מ יו”ר הוועדה.
  חבר המליאה יוסי חדד מעלה נקודה לגבי האנשים שפנו בתלונה על עניין זה וממליץ שכדאי שיהיו חלק מוועדה זו.
  עוד הוסיף כי יש לקבוע מראש לוחות זמנים לנושא ובעוד שלושה חודשים יובא העניין לאישור המועצה. חבר המליאה יוסי חדד גם יהיה חלק מוועדה זו.
 5. אישור תכנית מפורטת 256-0765982 והמועצה כמגישת התוכנית.
  ראש הועצה הציג את התכנית בפני חברי המליאה.
  אושרה הגשת התוכנית בשם המועצה אך יש לקחת בחשבון כי הנושא כפוף לאישור משרד התחבורה.
 6. שונות
  ראש המועצה מאחל לחברי המליאה ולכלל עובדי המועצה חג שמח ושנה טובה.

 

 

בכבוד רב,

מורסל חמד
מזכיר המועצה

 

 

מקלידת הפרוטוקול – גב’ מיכל חזן, מנהלת לשכת ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *