الرئيسية / اعلانات ومناقصات / מכרז כ”א פנימי/חיצוני מס’ 2021 /4 – מנהל/ת מחלקת חינוך . (פרסום חדש)

מכרז כ”א פנימי/חיצוני מס’ 2021 /4 – מנהל/ת מחלקת חינוך . (פרסום חדש)


2021-11-15

לחץ כאן להורדת שאלון מועמדות למכרז

בהתאם לתקנות העיריות ( מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות ), התש”ם – 1979 מכריזה המועצה המקומית מסעדה על משרה פנויה, כדלקמן :

 

תואר התפקיד :    מנהל / ת מחלקת חינוך .

שיעור המשרה :   75% משרה ( עם אפשרות להגדלה למשרה מלאה בעתיד ).

דרגת המשרה :    מנהלי מחלקות חינוך.

 

תיאור התפקיד :

גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות העירונית ובהלימה עם הנחיות  משרד החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות למען הוצאתה לפועל.

עיקרי התפקיד ותחומי אחריות :  

 1. התוויית מדיניות וגיבוש עבודה בתחום החינוך.
 2. ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר ( יסודיים ועל – יסודיים ).
 3. ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל – יסודיים.
 4. ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.
 5. ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.
 6. קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.
 7. טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.
 8. ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.
 9. טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.
 10. ביצוע המטלות הנ”ל בהתאם למפורט בקובץ תיאורי התפקידים שפורסם ע”י משרד הפנים.

 

תנאי סף ודרישות התפקיד :

 

השכלה ודרישות מקצועיות :

א.            בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או מי שנתקיימו בו כל אלה :

 1. בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך הזה הרבנות הראשית בישראל,
 2. בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה – עשרה,
 1. עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנו הראשית לישראל.

ב.            הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.

ג.             מנהל מחלקת חינוך יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקות חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום קורס כאמור.

 

דרישות ניסיון :

בעל  ניסיון  מקצועי  של  3 שנים  כמנהל  מוסד  חינוך  (  מוסד  שעיקר  תכליתו  הינה  חינוך,  בו מתחנכים

תלמידים  בגילאי  גן  ובית  ספר  באופן  שיטתי  בתוך  מבנים  המיועדים לשם כך כאשר תוכנית הלימודים

מאורגנת  ומפוקחת  ע”י גורמי המקצוע הרלוונטיים ), או בעל תפקיד ניהולי ( תפקיד שהמשמש בו עסק הן

בהיבטים  הפדגוגיים  והן  בהיבטים הניהוליים של ניהול המערכת החינוכית הרלוונטית ) במוסד חינוך, או

במערכת החינוך ( תפקיד ניהולי חינוכי ).

 

שפות : עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

 

יישומי מחשב :    היכרות עם תוכנות ה –  Office.

 

רישום פלילי :      היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב. עבודה בשעות לא שגרתיות.

 

כפיפות : מינהלתית : לראש המועצה או למנכ”ל / מזכיר המועצה.

מונחה מקצועית : על ידי משרד החינוך.

 

הגשת מועמדות :

את המועמדות למשרה יש להגיש על גבי טופס שאלון אישי / בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל במזכירות המועצה או באתר האינטרנט של המועצה בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד / ת והמלצות,  במעטפה סגורה במשרד מנהלת לשכת ראש המועצה לא יאוחר מיום  02/12/2021 בשעה   14:00.

המועצה שומרת על האפשרות לערוך תהליך מיון ראשוני, וכן תהליך הערכה של המועמדים ע”י גורם הערכה מקצועי שימונה על ידה במידת הצורך. הערכת הגורם המקצועי תשמש כאחד השיקולים להערכת המועמדים.

 

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי הקבלה לעבודה מחמת מגבלותיו יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

 

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי המועצה, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

ההעסקה מותנית בנוהל איסור ניגוד עניינים.

 

בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

 

 

בכבוד רב,

ד”ר מתי אבני, עו”ד

ראש המועצה

 

mh202104_henokh

شاهد أيضاً

הנדסה

הזמנה להגשת הצעות מחיר למתן שירותי תכנון עקרוני לצורך הגשת קול קורא

להורדת טופס הצעת מחיר לחץ כאן מועצה מקומית מסעדה (להלן: “המועצה” ) מבקשת בזה לקבל …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *