الرئيسية / اعلانات ومناقصات / מכרז כ”א פנימי/חיצוני מס’ 2021 /5 – מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים במועצה ומפקח רישוי עסקים.

מכרז כ”א פנימי/חיצוני מס’ 2021 /5 – מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים במועצה ומפקח רישוי עסקים.


2021-11-16

לחץ כאן להורדת שאלון מועמדות למכרז

בהתאם לתקנות העיריות ( מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות ), התש”ם – 1979 מכריזה המועצה המקומית מסעדה על משרה, כדלקמן :

 

תואר התפקיד :    מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים במועצה ומפקח רישוי עסקים.

שיעור המשרה :   100% משרה  ( 50% מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים + 50% מפקח רישוי עסקים ).

תנאי העסקה :     דירוג ודרגה.

 

תיאור התפקיד ותחומי אחריות :

*              הפעלת חוק רישוי עסקים, תשכ”ח – 1968 במועצה בהתאם לתנאים, לתקנות ולחוקי עזר עירוניים.

עיקרי התפקיד :

*              ניהול היחידה לרישוי עסקים.

*              ניהול הליך קבלת רישיון עסק.

*              פיקוח על פעילות העסקים בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי עזר עירוניים.

*              הטמעת הצעדים לרפורמה ברישוי עסקים.

*              פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי עסקים ופיקוח תברואתי על בתי עסק בתחומי הרשות.

*              בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים  ובקשות חידוש רישיון עסק .

*              בקרת עמידת העסק בדרישות והוראות הדין הקיים.

*              אכיפת החוקים והתקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים.

*              תיעוד פעילות הפיקוח.

*              ביצוע המטלות המפורטות בקשר למשרה בקובץ תיאורי התפקידים שפורסם  ע”י משרד הפנים                ומטלות נוספות ככל שייידרש ע”י הממונים על העובד.

 

דרישות תפקיד :

 

השכלה ודרישות מקצועיות :

 

*              בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע”י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לתואר אקדמי בתחומים הבאים : מינהל ציבורי, הנדסה, תכנון ערים, אדריכלות או איכות הסביבה.

או 

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע”ג – 2012. יתרון להנדסאים או טכנאים בתחומים לעיל.

או

תעודת סמיכות לרבנות ( ” יורה יורה ” ) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

               או           

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ( שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר ).

 

*              סיום בהצלחה של קורס מנהלי רישי עסקים, לא יאוחר משנתיים מתחילת המינוי. עדכון השכר מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהעובד יועסק בחוזה אישי.

*              סיום  בהצלחה של קורס רישוי עסקים שלבים א’ ו – ב’, לא יאוחר משנתיים מתחילת המינוי.

*              העובד יחויב לעבור הכשרת מפקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו לתפקיד בטרם מינויו בפועל.

 

ניסיון מקצועי :

 

*              עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תןרנית כמפורט לעיל : ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים : לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום השלטון המקומי.

 

*              עבור הנדסאי רשום או תברואן מוסמך : 3 שנות ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים : לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה, פיתוח עסק או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום השלטון המקומי.

 

*              עבור טכנאי מוסמך : 4 שנות ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים : לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום השלטון המקומי.

 

דרשות כשירות נוספים :

 

*              אזרח או תושב קבע בישראל.

*              לעובד מלאו 21 שנים.

*              העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

*              ידיעת יישומי מחשב – היכרות עם תוכנת אופיס ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת.

*              שפות :  עברית ברמה גבוהה.

*              רישיון נהיגה בתוקף.

 

כישורים אישיים ומאפייני העשייה :

 

ייצוגיות, שירותיות, שימוש בסמכותיות ובאסרטיביות מול בעלי עסקים.

 

כפיפות :               למהנדס המועצה ומנהל שפ”ע.

 

הגשת מועמדות :

 

את המועמדות למשרה יש להגיש על גבי טופס שאלון אישי / בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל במזכירות המועצה או באתר האינטרנט של המועצה בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד / ת והמלצות,  במעטפה סגורה במשרד מנהלת לשכת ראש המועצה לא יאוחר מיום 2/12/2021  בשעה   14:00

.

המועצה שומרת על האפשרות לערוך תהליך מיון ראשוני, וכן תהליך הערכה של המועמדים ע”י גורם הערכה מקצועי שימונה על ידה במידת הצורך. הערכת הגורם המקצועי תשמש כאחד השיקולים להערכת המועמדים.

 

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי הקבלה לעבודה מחמת מגבלותיו יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.

 

עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי המועצה, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

ההעסקה מותנית בנוהל איסור ניגוד עניינים.

 

בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

 

 

בכבוד רב,

ד”ר מתי אבני, עו”ד

ראש המועצה

mh202105_askim

شاهد أيضاً

פסיכולוג

מכרז כ”א פנימי/חיצוני מס’ 8/2023 – לתפקיד עו”ס כוללני

לחץ כאן להורדת שאלון משרה פנויה תואר התפקיד : עו”ס כוללני שיעור המשרה :  50% משרה …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *