الرئيسية / محاضر جلسات / محاضر جلسات 2020- ישיבות 2020 / פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 3.2020

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר 3.2020


2020-05-14

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

הישיבה התקיימה ביום חמישי, 14.5.2020, בשעה 11:00, במשרד הבינוי והשיכון, חיפה.

משתתפים:

 • רו”ח פאיז חנא –         יו”ר המועצה
 • מר גדעון חסן –             חבר מועצה
 • מר יוסי חדד –             חבר מועצה
 • מר משה פרינטה – חבר מועצה
 • מר פיסל ספדי –      גזבר המועצה
 • עו”ד נג’יב מדאח – יועמ”ש המועצה

 

נושאים על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס’ 2.2020
  פרוטוקול קודם אושר
 2. הצגת מעקב ובקרה – ישיבות מליאה
  משימות מעקב ובקרה הוצגו ע”י מנהלת הלשכה, עלו לדיון הנושאים הבאים:

  • אישור החלפת נציגי הוועדה לתכנון ובנייה – סוגיית ממלא המקום.
   חברי המליאה עודכנו כי משרד הפנים לא מאשר שני ממלאי מקום כפי שהוחלט ולכן מתבקשים לבחור מ”מ אחד לחבר הוועדה (יו”ר הרשות).
   החלטה שהתקבלה: הוחלט לבחור את יו”ר הרשות, מר פאיז חנא כחבר בוועדה וממלא מקומו יהיה מר יוסי חדד.
  • הקמת וועדת התנגדויות לחלוקת הקרקעות בשכונת אסהלה – נושא זה יידון לאחר פגישה של יו”ר הרשות עם פרקליטות המחוז ועם רמ”י ואז יחזור למליאת המועצה.
 3. עדכוני יו”ר הרשות:
  בתקופה הנוכחית בוצעו ומבוצעים מהלכים אסטרטגיים ומעצבים למעמדה של הרשות כארגון מתקדם בעל תשתית ראויה:

  • פיטורי עובדים
 • פרישת עובדים בכירים – בוצעה והסתיימה מלבד מזכיר הרשות אשר יסיים תפקידו ההתנדבותי בסוף החודש.
  יו”ר המועצה פרט את אבני הדרך שסוכמו עם המזכיר הפורש:

  1. עד לתאריך 15.5.2020 – מזכיר המועצה ימסור את המפתחות שברשותו למבנה הרשות ומוסדותיה למעט חדרו האישי.
  2. מזכיר הרשות ימיין את כל התיקים לארכיון או תיקים אשר בשימוש בשיתוף מנהלת הלשכה על מנת שנדע היכן נמצאים החומרים.
  3. בין התאריכים 15-30/5/2020 ייערך סדר פגישות של הצוות הבכיר עם מזכיר המועצה על מנת להעביר את התיקים שבטיפולו (פיזית) לצוות הבכיר.
   חבר המועצה, יוסי חדד: נהוג במשרדי ממשלה שפורשים אשר מעוניינים יכולים להמשיך במסגרת התנדבותית.
   יו”ר המועצה: הנושא נבחן לעומק ואין מתנדבים בשלטון המקומי אלא בשעת חירום או במסגרת שירות לאומי.
 • בוצעו שני מהלכים של פיטורי עובדים :
  הראשון סייעות במערך הגנים – פוטרו 3 עוזרות באמצעות וועדת הפיטורים.
  השני – התייעלות במוסדות החינוך כולל ספרייה ותרבות – הדרג המקצועי בשלב סופי של סיכום הוועדה לפרישה / סיום או ניוד שהוועדה תמליץ בפני יו”ר הרשות.
 • סקר מדידות :
  המהלך נעשה כחלק מהתייעלות ברשות והגדלת ההכנסות העצמיות לשנת 2020. הסקר מבוצע ע”י חברת מלגם, החל ביום א’ ויימשך במהלך השבוע הבא. צפי סיום לתהליך זה 1.7.2020.
  בוצעה עבודה מקצועית במחלקות הנדסה, רישוי עסקים וגזברות כאשר התהליך עצמו החל במחלקת עסקים ומנתונים ראשונים יש כרגע כ- 250 עסקים ברשות ועוד מס’ עסקים שעדיין בשלבי הקמה, לא כולל אירוח כפרי, זולות וכד’. הצפי הוא לעבור את 300 העסקים.
  נכון להיום זוהו כ- 475 נכסים עסקיים מתוכם  380 עסקים נמדדו ומחייבים רענון של הזיהוי – למי שייכים ו- 95 נכסים נותרו למדידה.
  ברמת מגורים – נמדדו ושויכו למחזיקים 50 נכסים.
  נמדדו ולא שויכו למחזיקים 150 (סה”כ נמדדו כ- 200 מגורים).
  החלטת יו”ר הרשות באחריות הגזבר:
  * הקפדת יתר ומדידה של העסקים.
  * הצגת הסקיצות וביצוע מדגם לבדיקה חיצונית שלנו.
  * צירוף עובד רשות מקומית נוסף ללווי הצוותים למגורים למטרת שיוך.

חבר המועצה יוסי חדד: האם הסקר הוא גם עבור חריגת בנייה או רק עבור גביית ארנונה? והאם מטרת הרשות היא  גבייה רטרואקטיבית ?

יו”ר הרשות:   החיוב הוא משנת המס הנוכחית קדימה והמדידה היא עבור ארנונה ולא עבור חריגות בניה.

 

 • בינוי
 • עד לתאריך 30.6.2020 יתקיים סיור לחברי המליאה ברשות בפרויקטים השונים. נכון לרגע זה התקיימו סיורים בפרויקטים המשמעותיים יחד עם המהנדס:
  * מעון היום כרגע בשלב טופס 4, הקבלן פשט רגל אבל מונה לו נאמן והרשות ביצעה בדיקה של הערבויות.
  * גני הילדים – האשכול מורכב מ- 5 גני ילדים, נמצאים כרגע בשלבים סופיים של הבינוי, צומצמו פערים והרשות מעוניינת שכבר בתאריך 1.7.2020 תתבצע מסירה של מבנה הגנים.
  יו”ר הרשות פרט אודות מבנה הגנים והגשר לכיוון מעון היום ואודות צרכי היישוב בגנים לפי שכבות גיל.
  בנוסף ניתן הסבר בנושא מנהלת לאשכול הגנים אשר הובא בפני מנהלת המחוז במשרד החינוך.
  * מתנ”ס – בתאריך 15.5.2020 אמורה להתקיים מסירה ראשונית ובסוף החודש מסירה סופית. מתקיימים סיורים קבועים עם כל גורמי המקצוע.
  בנוסף הוקם צוות מיוחד ברשות לבחינת סוגיית הפעלת המתנ”ס ויתקיים טקס מכובד לפתיחת המקום.

  • תכנית מתאר
   התקיים דיון יחד עם מהנדס הרשות על התכנית ויש הערות, נכון לרגע זה המהנדס מלקט את כל הפרטים הרלוונטים. מתוכננת פגישה יחד עם אורי אילן יו”ר הוועדה המחוזית לדיון פנימי על הערות הרשות.
   יו”ר הרשות מבקש מהמליאה להסמיך אותו לפעול בשמה בנושא זה.
   מליאת המועצה מסמיכה את ראש הרשות לפעול בשמה לתיקונים בשם הרשות,  או משיכת התכנית.
  • הפעלת מתנ”ס
   הוקם צוות המורכב מתרבות, חינוך, מהנדס, גזבר והחשב המלווה. הצוות נדרש לבחון שלוש אופציות להפעלת המתנ”ס: החברה למתנ”סים / הפעלה עצמית / שילוב בין הפעולות (עצמי + עמותות / גופים פרטיים).
   נבחנו נתונים אשר היו נכונים לשנת 2016, נתונים אלו הוצגו בפני חברי המליאה ע”י יו”ר הרשות ויתרונות / חסרונות. בנוסף הוצגה סוגיית האזוריות שחשובה מאוד בנושא זה.
   המלצות הצוות (כאשר יהיו מוכנות) יובאו לעיון ודיון בפני חברי המליאה לקבלת החלטה משותפת.
  • חוקי עזר
   גזבר הרשות הציג את ההתקדמות בעבודה על חוקי העזר מול היועץ החיצוני שנבחר לטפל בנושא.
   יו”ר הרשות הוסיף את חשיבות נושא החנייה (כחלק מהתיירות), אשפה עודפת (עלות האשפה בצל הקורונה ירדה מאחר ורוב האשפה היא תוצאה של הציר המרכזי של המסעדות).
   ראש הרשות עדכן את חברי המליאה על חינוך סביבתי בהקשר תחנת המעבר והמהלך אותו מוביל גזבר הרשות לרכישת עגלות פינוי פסולת וחיוב התושבים עבור הפינוי.
   יו”ר הרשות מבקש כי בכל דיון מליאת המועצה יובא עדכון על נושא זה ע”י גזבר הרשות.
  • פרסום מכרזי כ”א
   נכון לרגע זה יוצאו לפרסום מכרזי כ”א לתפקידי מפתח (בצל תקופת הקורונה), התקבלה חוות דעת יועמ”ש לפרסומים. המטרה היא שעד לתאריך 30.6.2020 יסתיים כל השינוי במבנה הארגוני הכולל פיטורים וקליטת עובדים חדשים.
   מצ”ב המשרות המאושרות לפרסום:
תפקיד סטטוס משרה סוג מכרז
ממונה שירותי חירום ובטחון וקב”ט מוס”ח מאושר.  משרה מלאה פנימי
מהנדס המועצה ומנהל שפ”ע מאושר. משרה מלאה פנימי / חיצוני
מבקר פנים וממונה תלונות הציבור מאושר. חצי משרה פנימי / חיצוני
יחידת קידום רישוי עסקים ומפקח רישוי עסקים מאושר. מלאה פנימי
מנהל מחלקת חשמל ותאורה מאושר. מלאה פנימי / חיצוני
עובד סוציאלי מאושר. חצי משרה פנימי / חיצוני
יועצת לקידום מעמד האשה מאושר. נוסף על תפקיד קיים ברשות פנימי

יו”ר הרשות עדכן על המשרות במחלקת החינוך והשילוב האפשרי ביניהן. הוחלט כי יו”ר הרשות יכין את החלופות הקיימות לדיון מליאת המועצה.

 • הפעלת מעון היום:
  יו”ר הרשות עדכן כי לשניים מהמציעים שניגשו למכרז הפעלת מעון היום יש היכרות אישית עימו ולכן מעדכן כי נמנע ממנו לעסוק בנושא מעון היום בכללותו.
  יו”ר הרשות מעוניין להאציל את סמכויותיו בכל הקשור למעון היום, לאחד מחברי המליאה, לרבות זכות חתימה, הפעלה ופיקוח על הפעילות של מעון היום זאת בנוסף לעובד הבכיר של הרשות, מר אדהם בטחיש אשר עושה עבודה מקצועית ביותר בנושא.
  החלטה בנושא מעון היום : מליאת המועצה מאשרת את בקשת ראש הרשות לאצול את כל סמכויותיו ותפקידיו בקשר למעון היום לחבר ההנהלה מר משה פרינטה, לרבות חתימה על מסמכים כספיים ואחרים, וזאת בהתאם לסעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם ), התשל”ה – 1975. מילוי התפקידים והשימוש בסמכויות כאמור לא יהיו כרוכים בתשלום.

חבר המליאה יוסי חדד עדכן על הנעשה בוועדת המכרזים שהתקיימה בנושא: הוחלט כי תוך חודש ימונה יועץ מקצועי חיצוני לבחינת המועמדויות שהוגשו אשר ייתן את המלצותיו. נכון שיש לשלם שכר ליועץ, אך לאור חשיבות הנושא ומאחר ומדובר במעון לגיל הרך זה שווה. הדבר נעשה בהסכמת הגזבר.

בשלב השני תתכנס וועדת המכרזים בשנית (תוך חודש וחצי לערך ) לשמיעת כלל המשתתפים, על מנת לשמור על שקיפות מלאה בנושא.

 1. אישור למתן צו ארעי לשימוש במגרש ריק לחניה ציבורית על פי חוק הרשויות המקומיות ( שימוש ארעי במגרשים ריקים ), התש”ג – 1983 במגרשים
  מס’ 2595, 2596, 2593 2594 בתא שטח 29 לפי מתאר.
  מצ”ב מפה וטבלה המפרטת שמות בעלי השטחים, פרטי המגרשים ושטחיהם.
 2. אישור למתן צו ארעי לשימוש במגרש ריק לחניה ציבורית על פי חוק הרשויות המקומיות ( שימוש ארעי במגרשים ריקים ), התש”ג – 1983 במגרש
 3. מס’ 2518, 2517, 2516 בתא שטח 30 לפי מתאר.
  מצ”ב מפה וטבלה המפרטת שמות בעלי השטחים, פרטי המגרשים ושטחיהם.
 4. אישור למתן צו ארעי לשימוש במגרש ריק לחניה ציבורית על פי חוק הרשויות המקומיות ( שימוש ארעי במגרשים ריקים ), התש”ג – 1983 במגרש
  מס’ 622 בתא שטח 28 לפי מתאר.
  מצ”ב מפה וטבלה המפרטת שמות בעלי השטחים,  פרטי המגרשים ושטחיהם.

דיון בסעיפים 4 עד 7:
יועמ”ש הרשות הציג בפני חברי המליאה את מצוקת החנייה הקיימת באזור בתי הספר ואת ההיבט המשפטי לחוק המתיר לרשות להוציא צו ארעי לשימוש בשטחים אלו.
התקיים דיון עם חברי המליאה בנושא סמכויות הרשות בשטח פרטי במקרים שכאלה.
יו”ר הרשות הציג את הבעיה הקיימת בפני חברי המליאה מהבחינה ההנדסית והבטיחותית הקיימת ומדוע נבחרו דווקא השטחים המוצעים (לפי המפה שהוצגה בפני חברי המליאה). בנוסף עודכנו חברי המליאה על השיח שכבר התקיים עם בעלי הקרקע הקרובים לבית הספר.
החלטה: סעיפים 4 עד 7  לעיל אושרו פה אחד ע”י חברי המועצה.

 1. בחירת יו”ר וחברי וועדת ערר לענייני ארנונה
  המליאה צריכה לקבל החלטה על בחירת 3 חברי וועדת ערר כאשר אחד מהם יכהן כיו”ר הוועדה.
  שמות המועמדים שהובאו בפני הוועדה:

  • עו”ד פהד ספדי – יו”ר הוועדה
  • עו”ד ריאד אבו סעדה – חבר וועדה
  • אדריכל אכרם ספדי – חבר וועדה
  • ד”ר פדאללה בטחיש – חבר וועדה
   יועמ”ש הרשות הציג את הדרישות לחברי וועדת ערר לפי חוזר מנכ”ל 1.2012 ובחינת מצב של ניגוד עניינים. המועמדים מילאו שאלונים לאיתור חשש לניגוד עניינים אשר הועברו לבחינת היועמ”ש. חוות הדעת הוצגה בפני חברי המליאה.
   התקיים דיון בעניין ניגוד עניינים של המועמדים בהקשר של אחת מעובדות הרשות במחלקת הגביה.
   חבר המליאה יוסי חדד הביע את דעתו כי יש לבצע בחינה מעמיקה יותר בנושא ניגוד העניינים,  להקשר המשפחתי של שאר המועמדים. יו”ר הרשות הסכים כי מדובר בנושא רגיש מאוד ברשות.
   גזבר הרשות הדגיש את סוגיית הזמן בביצוע סקר הנכסים.
   חבר המליאה יוסי חדד הדגיש כי הוועדה שתמונה צריכה להיות נקייה מכל רבב ומקצועית ולכן לדעתו יש לבחון בשנית את סוגיית ניגוד העניינים.
   החלטה: מליאת המועצה מעבירה חזרה את הנושא לבחינה נוספת, קפדנית של יועמ”ש הרשות לכל ארבעת המועמדים שצויינו מעלה. הנושא יובא לדיון והכרעת ישיבת המליאה בדיון הבא.
 2. דיון בהרכב וועדות המליאה
  יו”ר הרשות עדכן כי נערכה בדיקה בנושא הקמת וועדה חקלאית והתברר כי אין חובה להקים וועדה חקלאית ובהקשר זה, מאחר ומדובר במועצה ממונה נדרש אישור השר למינוי וועדה זו.
  החלטה: לא נעשה שינוי בהרכב וועדות המליאה.
 3. פתיחת חשבון בנק למשק החשמל
  גזבר הרשות הסביר את הצורך לפתיחת חשבון נפרד על מנת ליצור משק סגור לחשמל.

יועמ”ש הרשות הבהיר כי בדו”ח מבקר המדינה משנת 2019 היתה הערה שיש לנהל את חשבון החשמל ב – 4 הכפרים ברמה”ג כמשק סגור.
החלטה: פתיחת חשבון בנק נפרד למשק החשמל אושרה פה אחד.

 1. אישור תב”ר מס’ 231 תוספת כיתות לבית ספר יסודי
  הרשאה ע”ס 765,000 ₪
  תב”ר אושר פה אחד
 2. אישור תב”ר מס’ 232 תוספת כיתות לבית ספר חט”ב
  הרשאה ע”ס 1,339,996 ₪
  תב”ר אושר פה אחד.
 3. אישור תב”ר מס’ 233 אישור הרשאה לדיגיטציה
  הרשאה ע”ס 300,000 ₪ מתוכם 229,830 ₪ ממשרד רוה”מ, והשתתפות המועצה 70,170 ש”ח .
  חבר המועצה יוסי חדד שאל האם קיים צורך ממשי בתוספת כיתות שהוזכרה בסעיפים 10 + 11 ?
  גזבר הרשות הסביר כי הרשאות אלו ניתנו עקב צורך שעלה מתוך בתי הספר.
  תב”ר אושר פה אחד
 4. שונות
  • סוגיה הנדסית שהובאה ע”י מהנדס הרשות בפני יו”ר הרשות בנושא כביש 58 בשכונה 41 אשר כרגע נמצאת בפיתוח ע”י נתיבי ישראל.
   בדרך הכביש קיים בית חורג שנמצא על המדרכה, כאשר בתכנית המתאר המאושרת מבנה זה מאושר כבנייה חורגת אשר ניתן להכשיר אותו.
   מהנדס הרשות העלה סוגיה הנדסית שמן הראוי שכל המדרכה תהיה קו אחד.
   חב’ נתיבי ישראל  ניהלה מו”מ מול התושב באמצעות אנג’ סאפי מקלדה כאשר הגיעו להבנה שהתושב כן מוכן לצאת מהמבנה ובוצע אומדן לעלות הפיצוי המתבקשת. העלות המוערכת היא 50,000 ₪.
   כרגע הנושא מובא לאישור עקרוני של מליאת המועצה.
   יו”ר הרשות ביקש חוות דעת תכנוניות והציע שמליאת המועצה תסמיך את הצוות המקצועי (גזבר, מהנדס, יועמ”ש) לניהול מו”מ ואז יחזור למליאה עם החלטה לסכום פיצוי הולם על מנת שניתן יהיה לאשר תב”ר ואז יאושר תב”ר לפיצוי.
   יוסי חדד: מדוע לא בוצעה הערכת שמאי?
   יו”ר המועצה: מציע ששמאי הוועדה המקומית יבצע הערכה.
   יוסי חדד: מדובר בחסם תכנוני אשר נלקח בחשבון בתקציב משרד השיכון.החלטה:
   המועצה מחליטה להסמיך את הוועדה המקצועית שהוזכרה יחד עם שמאי הוועדה לתכנון ובנייה לקיים דיון מו”מ מקצועי ולהביא לאישור מליאת המועצה הבאה.
  • יוסי חדד מבקש להעלות שני נושאים אשר לדעתו הרשות צריכה לבצע כארגון:
   • הפקת לקחים מתקופת הקורונה – ביצוע תחקיר למידה על תקופת הקורונה והחירום.
    יו”ר הרשות: מסכים עם דעה זו. כבר הוטלה על ממונה החירום משימה של תחקיר והפקת לקחים שיכלול את כל מכלולי הרשות המקומית: חינוך, מידע לציבור, קבלת קהל וכד’.
    החלטה: יו”ר הרשות ירכז את המסקנות לאחר תחקיר הקב”ט ויציגם בפני מליאת המועצה.
   • מחיקת חובות בארנונה

יוסי חדד : לא ייתכן שמשנת 2010 לא טופלו נושאים אלו ברשות. איך אנחנו כארגון דואגים שמצב כזה לא יחזור על עצמו שוב?
יו”ר הרשות: מדובר בנקודת חולשה ברשות אשר מתחילה מכך שאין מנהל גבייה ולכן בסבב הגיוס הבא יגויס מנהל מחלקת גביה, אין הוראות קבע ואין בלימה כמו בחשמל לדוגמא שניתן לעשות תשלום מראש עבור צריכה וזה צעד שיכול למנוע אי תשלום.
נכון לרגע זה התכניות הן אכיפתיות בלבד ולכן מקווה שמהר מאוד יגויס מנהל גביה אשר יציב יעדים איכותיים, תשלומים דיגטליים והוראות קבע.

 • נערך טקס הוקרה למזכיר המועצה היוצא והענקת שי מהרשות.

 

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

 

 

פאיז חנא, רו”ח
יו”ר הרשות המקומית

____________________

 

מקלידת הפרוטוקול:
מיכל חזן – מנהלת לשכת ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *