الرئيسية / اعلانات ومناقصات / מכרז כ”א פנימי/ חיצוני מס’ 2020/ 15 – מנהל ישובי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול.

מכרז כ”א פנימי/ חיצוני מס’ 2020/ 15 – מנהל ישובי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול.


2020-07-15

לחץ כאן לצפייה בפרסום המכרז

 

בהתאם לצו המועצות המקומיות ( נוהל קבלת עובדים לעבודה ), תשל”ז – 1976  נמסרת  בזאת  הודעה  על משרה פנויה.

 

תואר התפקיד :    מנהל ישובי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול.

שיעור המשרה :   50% משרה.

דירוג ודרגה :        בהתאם להנחיות משרד הפנים והמשרד לביטחון פנים.

 

תיאור התפקיד :

 

ייעוד :

מנהל את יישום התכניות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית, מוביל ומתאם את הפעולות הנדרשות לבנייה ולביסוס התשתית היישובית להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול, לרבות, באמצעות ארגון, תיאום וריכוז פעולות הרשות המקומית והקהילה הנדרשות לצורך הגשמת תכליות התכניות.

 

תחומי אחריות :

 1. מיפוי ואיסוף נתונים ויצירת תמונת מצב עדכנית על תחושת הביטחון של התושב ועל תמונת הפשיעה, האלימות וצריכת הסמים והאלכוהול ביישוב.
 2. תכנון והפעלת תכניות עבודה שנתיות ליישום התכניות השונות למניעת אלימות ולמאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול המופעלות ברשות המקומית, על כל רכיביהן, בהתאם להנחיות הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאכוהול.
 3. אחריות לקיום הפעולות הנגזרות ממערך המדידה והערכה של תכניות ופעולות ברשות המקומית אל מול גורמי המקצוע ברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ובמשר לביטחון פנים.
 4. מעקב, בקרה ופיקוח אחר יישום תכנית העבודה.
 5. רתימת הקהילה להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאכוהול. זאת תוך עידוד מנהיגות, גיוס והכשרה של מתנדבים ופיעלים ופיתוח מגוון אפשרויות להשתתפות תושבים במאמץ למניעה ולתמיכה בקורבנות ובאוכלוסיות בתהליכי שיקום בקהילה.
 6. פיתוח תשתיות ארגוניות ומקצועיות ברשות המקומית.
 7. קידום השותפויות והתיאום בין כלל הגורמים והארגונים העוסקים בתחום.
 8. אחריות לתכנון תכנית עבודה היישובית בתחומי ההכשרה וההדרכה ובקרה על כלל הפעולות הנגזרות מתכנית ההכשרה בהתאם להנחיות מנהל המחוז ומערך הכשרות של מטה הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.
 9. הובלה, תפעול ותכלול של המערך הטכנולוגי ביישוב הכולל גיבוש הדרישה המבצעית מול מפקד תחנת המשטרה הנוגעת למיקום הצבת המצלמות בשטח ותיאום מול גורמי הרשות הרלוונטיים וגורמי חוץ.
 10. ביסוס השותפות עם תחנת המשטרה היישובית בבניית תכניות עבודה המכוונות ליעדים משותפים, קידום שותפויות בין המשטרה לבין הגורמים הרלוונטיים בקהילה וברשות המקומית וכינוס ועדת האכיפה.
 11. סיוע בניהול מערך מתנדבי השירות הלאומי / אזרחי המתנדבים בתכניות המניעה של הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, לרבות איתור מקומות התנדבות פוטנציאליים, בניית הכשרות, השמה וליווי של מתנדבים.
 12. ביצוע פעולות הסברה ושיווק התכניות, בתיאום עם אנשי המקצוע בתחום ברשות המקומית ובהתאם להנחיות דוברות הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.
 13. כיונס וריכוז הוועדה המקומית למיגור אלימות ברשות והוועדה המקומית למאבק בנגע הסמים המסוכנים. הקמה וריכוז הפעולה של וועדות נוספות וצוותי פעולה, בהתאם לצרכים המשתנים ביישוב. השתתפות בוועדות ובפורומים יישוביים הרלוונטיים לתחומי הפעילות של הרשות.
 14. ביצוע פעולות לקידום יצירה וביסוס של רצף מניעה, טיפול ושיקום של המעורבים בשימוש בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית.
 15. סיוע להנהגת הרשות המקומית בכינוס מנגנוני תגובה לאירועים קיצוניים המתרחשים ביישוב, בתחומי האלימות והשימוש בסמים ובאלכוהול.
 16. דיווח תקופתי לגורמים המקצועיים במשרד לביטחון הפנים על יישום והתקדמות התוכניות והניצול התקציבי, בהתאם לנהלים ולהנחיות המשרד בנושא.
 17. ביצוע כל משימה שתוטל ע”י הממונים על העובד במסגרת עבודתו.

 

 

תנאי סף ודרישות התפקיד :

 

השכלה :

*             בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה , או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

יתרון לבעל תואר אקדמי כאמור באחד או יותר מהתחומים הבאים : מדעי החברה, מדעי ההתנהגוות, קרימינולוגיה, עבודה סוציאלית, מדעי המדינה.

או

*              הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים הוסמכים, התשע”ג – 2012.

או

*              תעודת סמיכות לרבנות ( ” יורה יורה ” ) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או

*              אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ( שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר ).

ניסיון מקצועי :

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל :              שנת    ניסיון אחת לפחות באחד או יותר

הובלת פרויקטים חברתיים חינוכיים או בעבודה קהילתית. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון מקצועי בתחומים

שלעיל בעלי 4 שנות ניסיון ויותר.

עבור הנדסאי רשום : שתי שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל.

עבור טכנאי רשום :  שלוש שנות ניסיון בתחומים כאמור לעיל.

 

ניסיון ניהולי :

שנה אחת לפחות בניהול ו/או ניסיון ניהולי של שני עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

 

יישומי מחשב :    היכרות עם תוכנת ה – OFFICE  , אינטרנט.

שפות :  ערבית ועברית ברמה גבוהה.

 

דרישות נוספות :

*              העדר עבר פלילי.

*              העדר רישום עבירות מין.

*              מקום מגורים : עדיפות לתושב היישוב או מתגורר בסמוך.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

עבודה בשעות בלתי שגרתיות. עבודה עם נוער. עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.

כפיפות : כפיפות מנהלתית למנכ”ל הרשות המקומית. כפיפות מקצועית לגורמי המקצוע במשרד לבט”פ

וברשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.

הגשת מועמדות :

את המועמדות למשרה יש להגיש על גבי טופס שאלון אישי / בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל במזכירות המועצה בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד / ת והמלצות,  במעטפה סגורה למנהלת לשכת ראש  המועצה לא יאוחר מיום  23.7.2020 בשעה   15:00.

 

המועצה שומרת על האפשרות לערוך תהליך מיון ראשוני, וכן תהליך הערכה של המועמדים ע”י גורם הערכה מקצועי שימונה על ידה במידת הצורך. הערכת הגורם המקצועי תשמש כאחד השיקולים להערכת המועמדים.

בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך.

   

 

בכבוד רב,

רו”ח פאיז חנא

ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *